Kezdőlap

Zsolnay Dávid (Jánosháza, 1742Veszprém, 1810. aug. 28.): nagyprépost, irodalompártoló. A bécsi Pazmaneumban tanult. 1777-től veszprémi kanonok, 1801-től nagyprépost. 1800-ban alapította a róla elnevezett Davidicum árvaházat, mely közel másfél századon át sok szegény tanulónak adott otthont a továbbképzéshez. Részben költségén jelent meg Révai Miklós. Elaboratior grammatica hungarica c. műve. – Irod. Strausz Antal: A veszprémi nagyprépostok 1630 – 1930 (Veszprém, 1930).