Kezdőlap

Zsögön Zoltán (Osdola, 1880. szept. 30.Kézdivásárhely, 1951. ápr. 11.): költő, pedagógus. 1903-ban középisk. tanári oklevelet szerzett Bp.-en. Előbb Csíksomlyón, azután Csíkszeredán tanítóképző intézeti tanár, később a Hírnök c. lap munkatársa, majd Marosvásárhelyen a r. k. tanítóképző ig.-ja. A csíkmadéfalvi székely vértanúk emlékének felavatása ünnepélyén elszavalt versének királyellenes versszaka miatt börtönbe került. Nehezen szabadult ki és csak sok utánjárással folytathatta pedagóguspályáját. Tanári munkálkodásán kívül pedagógiai és társadalmi alakulatok vezető személyisége. Írt elbeszéléseket, értekezéseket, útirajzokat és főként verseket. Ady Endrével barátságban volt, aki őt „írásköteles író”-nak nevezte. Cikkei számos lapban és folyóiratban jelentek meg. – F. m. Régi versek (Bp., 1912); Isten kezében (versek, Arad, 1927); Széphistóriám (verses r., Bp., 1949). – Irod. Ady Endre: Számadás csöndes könyvekről (Nyugat, 1912); Kiss László: Zs. Z. (Keleti Újság, 1940.)