DANTE

Isteni színjáték


LA DIVINA COMMEDIA


Babits Mihály fordítása

 

Itt kezdődik a színjáték,
írta
DANTE ALIGHIERI,
születésére nézve firenzei,
erkölcseit tekintve nem az.

 

INCIPIT COMEDIA DANTIS ALIGHIERII
FLORENTINI NATIONE, NON MORIBUS

 


TARTALOM

POKOL

Első ének
A sötét erdőben
Második ének
Vergiliusz és Beatrice
Harmadik ének
A Pokol kapuja
Negyedik ének
A Pokol tornáca
Ötödik ének
A Szerelem halottjai
Hatodik ének
Tivornyák hősei
Hetedik ének
Pénz és szerencse
Nyolcadik ének
Dis városa előtt
Kilencedik ének
Mennyei segítség
Tizedik ének
Farinata
Tizenegyedik ének
A Pokol beosztása
Tizenkettedik ének
A vérfürdő
Tizenharmadik ének
Az eleven liget
Tizennegyedik ének
A tűzeső
Tizenötödik ének
Brunetto Latini
Tizenhatodik ének
Nagy emberek a Pokolban
Tizenhetedik ének
A szörnyeteg hátán
Tizennyolcadik ének
Rondabugyrod
Tizenkilencedik ének
Fejjel lefelé
Huszadik ének
A jósok
Huszonegyedik ének
A Rondakörmök
Huszonkettedik ének
Pokoli bohózat
Huszonharmadik ének
Az ólomcsuhások
Huszonnegyedik ének
Az emberi főniksz
Huszonötödik ének
A kígyóemberek
Huszonhatodik ének
Odysseus utolsó utazása
Huszonhetedik ének
Szent Ferenc és az ördög
Huszonnyolcadik ének
Mohamed és a fejetlen ember
Huszonkilencedik ének
A rühösök
Harmincadik ének
A nagyhasú Ádám mester
Harmincegyedik ének
Az óriás kezében
Harminckettedik ének
A Pokol fenekén
Harmincharmadik ének
Ugolino és az eleven kárhozottak
Harmincnegyedik ének
A Föld középpontja

PURGATÓRIUM

Első ének
Az óceán szigete
Második ének
A mennyei révész
Harmadik ének
A kiátkozottak
Negyedik ének
A várakozás szikláján
Ötödik ének
Halál az iszapban
Hatodik ének
Óda Itáliához
Hetedik ének
A virágos völgy
Nyolcadik ének
A kígyó
Kilencedik ének
A kapusangyal és a hét P.
Tizedik ének
Az eleven Kariatidák
Tizenegyedik ének
A művészek gőgje
Tizenkettedik ének
Képek a márványpadlón
Tizenharmadik ének
A vakok erkélyén
Tizennegyedik ének
Az elátkozott folyó
Tizenötödik ének
A szelídség víziója
Tizenhatodik ének
Romlott világ
Tizenhetedik ének
A harag víziója
Tizennyolcadik ének
A szeretet titkai. Rohanó lelkek
Tizenkilencedik ének
A sziréna és a fösvény pápa
Huszadik ének
A francia királyok bűnei
Huszonegyedik ének
Holt költők találkoznak
Huszonkettedik ének
Egy római megtérése
Huszonharmadik ének
Forese és a soványak
Huszonnegyedik ének
A bűvös fa alatt
Huszonötödik ének
A nemzés és a szellemtest
Huszonhatodik ének
Bujaság lángjai
Huszonhetedik ének
Csillagos éjszaka
Huszonnyolcadik ének
Matilda és a földi paradicsom
Huszonkilencedik ének
A csodálatos körmenet
Harmincadik ének
Beatrice
Harmincegyedik ének
Beatrice leveti fátyolát
Harminckettedik ének
Az óriás és a kéjhölgy
Harmincharmadik ének
Az emlékezés itala

PARADICSOM

Első ének
Dante elhagyja a Földet
Második ének
Foltok a Holdban
Harmadik ének
Az elhurcolt szüzek
Negyedik ének
Lélek, csillag és akarat
Ötödik ének
A fogadalom és a második ég
Hatodik ének
Róma sasáról
Hetedik ének
Teremtés és megváltás
Nyolcadik ének
Martell Károly
Kilencedik ének
Szerelmesek a Vénusz-csillagon
Tizedik ének
Dante a napba száll
Tizenegyedik ének
Assisi szentjéről
Tizenkettedik ének
Szent Domokos élete
Tizenharmadik ének
Salamon bölcsessége
Tizennegyedik ének
Fény és kereszt
Tizenötödik ének
Dante őse
Tizenhatodik ének
A régi nemesség
Tizenhetedik ének
A száműzött költő
Tizennyolcadik ének
Betűk a Jupiteren
Tizenkilencedik ének
A Sas szavai
Huszadik ének
Pogányok a mennyországban
Huszonegyedik ének
Az arany lépcső
Huszonkettedik ének
Visszatekintés a csillagokból
Huszonharmadik ének
Krisztus diadalmenete
Huszonnegyedik ének
Vallatás a hitről
Huszonötödik ének
Vallatás a reményről
Huszonhatodik ének
Vallatás a szeretetről - Ádám
Huszonhetedik ének
A Kristály-ég
Huszonnyolcadik ének
Az angyalok kilenc kara
Huszonkilencedik ének
Tanítás az angyalokról
Harmincadik ének
Fényfolyó és fényrózsa
Harmincegyedik ének
Beatrice égi helyére ül
Harminckettedik ének
A Rózsa szirmai
Harmincharmadik ének
Az istenlátás