Tétel adatlapja
CÍMLAP
Jules Verne
Várkastély a Kárpátokban

ISMERTETŐ


A regény Erdélyben, a Zsil folyó és a Kárpátok övezte kis faluban, Veresden játszódik a 19. század végén. Ebben az időben még mélyen gyökeredztek itt a régmúlt századok babonái, hiedelmei. A Bortz bárók falu közelében álló és két évtizede elhagyott várát is az élénk képzelet népesítette be fantomokkal, kísértetekkel, és hazajáró lelkekkel. Egy májusi napon fedezték fel, hogy füst száll fel az ősi kéményekből. Először a falu erdésze akarta eloszlatni a falu népének oktalan félelmét, de nem juthatott be a várba. "Titokzatos erők" megütötték. A faluba vetődött Teleky Ferenc grófot is vonzotta a kastély: fájó emléket ébresztett benne mert az utolsó Botz báró okozta szerelmének, Stellának halálát. Hátborzongató kalandok sorát éli meg és majdnem életével fizet egy csalóka látványért. A kastély pusztulása után derül fény a "földöntúli" dolgokra. Bortz és egy tudós a fizikai felfedezéseket használták fel - kihasználva az emberek babonáit - magányuk megőrzésére.

Verne remek elbeszélőkészsége, fantáziája jól érvényesül a romantikus regényben. Kedves iróniával mosolyogtat a nép babonás képzelődésein, ugyanakkor a várbeli kalandokat a "rémtörténetek" izgalmával jeleníti meg.

Forrás: Legeza Ilona könyvismertetői
https://legeza.oszk.hu/