Ez már a kommunizmus,
vagy lesz ennél még rosszabb is?


HAL(L)HATATLAN POLITIKAI VICCEK

az 1948-1988 közötti időkből


Szerkesztette: Homa JánosTARTALOM

ELŐSZÓ

"TAPSOLJ, KOPASZ, MERT ELVISZ AZ ÁVO!"
(Viccek Rákosiról)

"AKI NEM HISZI, UTÁNAJÁRUNK!"
(Az ötvenes évek humora)

"INKÁBB MEGHALOK, DE A KOLHOZNAK NEM TOJOK!"
(Téeszcsés viccek)

"EGY KÁDÁRUNK VAN, AZ IS AZ OROSZOKNAK DOLGOZIK..."
(Somolygás a Kádár-korszakban)

"NEM OSZTOGATTAK, HANEM FOSZTOGATTAK"
(Szovjetunió - a mosoly országa)

"KOMBÁJNJAINK VISZONOZTÁK A TÜZET..."
(Pártvezérek Lenintől Gorbacsovig)

A PÁRTFEGYELEM - AZ PÁRTFEGYELEM
(Középpontban a párttitkárok)

AZ ILLEGALITÁSTÓL AZ ALIG-ELLÁTÁSIG...
(A kapitalizmus nem szocializmus)

TALÁLÓS KÉRDÉSEK

A KÖTETBEN SZEREPLŐ VICCEKET BEKÜLDTE

KI KICSODA?

 

ELŐSZÓ

Aki felnőttként élt Magyarországon az 1948-1988 közötti időszakban, az emlékszik rá, hogy ez viccesnek aligha nevezhető periódusa volt históriánknak.

A történelmi helyzet hozta ezt magával.

Jalta, majd különösen 1956 után orosz kezekbe kerültünk. Ennek köszönhetően testközelből is megismerhettük Rákosi alatt a sztálinizmust, majd a Kádár-korszakban a marxizmus-leninizmust.

Abszurdabbnál abszurdabb dolgokat tapasztalhatott meg az ember, aki - jobb híján - a túlélésre játszott. Mert minden porcikája tiltakozott a naponként megtapasztalt politikai és kulturális terror miatt.

Tömeges - úgymond társadalmi - méretekben kevés esélye volt a nyílt szembeállásra az erős rendőrségnek és a kegyetlen spicli-hálózatnak köszönhetően. Az egyes embert - "tisztelet" a kivételnek - nem sikerült orránál fogva vezetni.

A megalázott, lelkileg összetört egyén nevetni, kacagni akart urain, az elvtársakon. Ez szülte a politikai viccet.

Az ügy pikantériáját az jelentette, hogy e szellemes gondolatokat nem volt szabad terjeszteni. Mert nem lehetett kigúnyolni sem a kommunista politikusokat, sem az egypártrendszert. Megtiltották, hogy bárki Leninen, Marxon, netán Kádáron röhögjön.

E kötet összeállítójaként az a cél vezetett, hogy segítőtársaimmal együtt összegyűjtsük, és az utókornak átadjuk ezeket a halhatatlan szösszeneteket, amelyek jó ideig hallhatatlanok voltak.

Sokakat meghurcoltak a rendszert lefitymáló "beköpések" miatt. Nekik, valamint e vissza nem kívánt korszaknak igyekeztünk emléket állítani ily módon is, hogy közzétesszük a mosolyt fakasztó szomorúságot. A kötetben szereplő sorok jelentős hányadát arra a Politikai viccpályázatra küldték be a szerzők, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében megjelenő újság, az Északi Extra hirdetett meg. E hetilap gazdája, az Északi Lap- és Könyvkiadó Kft. vállalta, hogy a beérkezett több ezer tréfás írás közül a legszellemesebbeket könyv alakban is megjelenteti.

Kívánom, hogy amikor e sorokat olvassák, ne keseregjenek, hanem felszabadultan hahotázzanak, remélve, hogy az 1948-1988 közötti időszak tényleg a kommunizmus volt. Mert akkor a nehezén már túl vagyunk.

Homa János"TAPSOLJ, KOPASZ, MERT ELVISZ AZ ÁVO!"
(Viccek Rákosiról)

Hogyan neveznék Rákosit?

Sok neve volt Rákosinak: a nép vezére, a legjobb apa...

Az anyák megmentője csak azért nem lett, mert azt a címet már Semmelweis birtokolta. Ekkor jutott eszébe valakinek, hogy megkérdezzenek más nemzetbélit is, hogyan neveznék Rákosi elvtársat.

A török: Nyakizmán Tök Ül.

Az arab: Seggfej Bej.

A koreai: Kinyírt Szenny.


A hitetlen rendőr

A körzeti megbízott meglát a falu végén egy cigányasszonyt, aki lószart gyúr tapasztáshoz. A rendőr odamegy, nézi egy ideig, aztán megkérdezi:

- Mi lesz ebből?

- Mi lenne? Húsvéti tojás - somolyog az asszony.

- Ez gyanús! Nem Rákosi elvtársat akarja maga megmintázni?

- Ennyiből?!...


A prímás és a tanácselnök

A cigányprímást egy kis műveltségre oktatja a tanácselnök. Mutat neki egy képet és kérdi, hogy ki ez.

- Rákosi elvtárs - vágja rá a prímás.

Mutatja Gerő képét.

- Ez ki?

- Azt nem ismerem.

Mutatja a másik képet, Farkas Mihályt.

- Azt sem ismerem.

- Hát ez borzasztó! - fakad ki a titkár.

- Ide figyeljen, titkár elvtárs! A Rákosi elvtárs ismeri az én bőgősömet?

- Miért ismerné?

- No látja, ő ismeri az ő bandáját, én meg az én bandámat!


Inkognitóban

Rákosi, hogy állítólagos népszerűségét megtudja, titkon beül egy moziba. Épp pereg a híradó, melyben az augusztus 20-i friss kenyeret adják át neki. Behúzott nyakkal, titkon mosolyogva látja, hogy a mozi közönsége felállva, skandálva, tapsolva mondja: Éljen Rákosi! Éljen Rákosi!

Mire a mellette lévő ember rácsap Rákosi kopasz fejére és rákiált:

- Tapsolj, kopasz, mert elvisz az ÁVO!...


Hegedű és Rákosi-kép

A cigány szökik a határon, nála a hegedű meg egy Rákosi kép. A határőr megkérdi:

- Hová mégy, cigány?

- Nyugatra, muzsikálni.

- Hát a Rákosi-kép minek?

- Ha mégis honvágyam lenne, akkor csak ránézek.


Az utolsó kívánság

Haldoklik a rákoshegyi magyar. Utolsó kívánsága:

- Gyermekeim! Ha meghalok, a Kerepesibe temessetek, Rákosit nem szeretem.


Malőr

A napilap főszerkesztőjét letartóztatja az Államvédelmi Hatóság. A kihallgatáson a főszerkesztő megkérdezi:

- Elvtársak, nem értem, miért hoztak be ide, mit vétettem én a párt és Rákosi elvtárs ellen?

- Jobb, ha nem kérdezi! - felelik azok fenyegetően.

- De hát elvtársak, én már az illegális párt tagja voltam, és azóta is töretlen lendülettel építem a népi demokráciát, az újságban rendszeresen közlünk cikkeket Rákosi elvtársról, például a tegnapi számunkban is hírül adtuk, hogy Rákosi elvtárs látogatást tett a minta-sertéstelepen.

- Hát éppen ez az!

- Ezt hogy értik?

- Nézze csak meg a fényképet!

A főszerkesztő megnéz, Rákosi épp egy disznóólban szemléli az állatokat. Aztán a pillantása a képaláírásra esik és elfehéredik, amikor elolvassa: "Rákosi elvtárs a disznók között. Balról a harmadik Rákosi elvtárs."


Rajzos felelet

Az iskolában a gyerekek a Nemzeti dalt tanulják, és rajzos felelet formájában számolnak be.

Feri a táblára rajzol egy kardot és egy láncot, és aláírja: "Fényesebb a láncnál a kard..."

Pisti egy hidat rajzol, alá a patakban mosakodó embereket és ezt írja: "Mit ránk kentek a századok, lemossuk a gyalázatot..."

Janika sok-sok dombot és keresztet: "Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak..."

Mindhárman ötöst kapnak, és jelentkezik a legrosszabb tanuló, Móricka is, majd lerajzolja Rákosi fejét.

A tanár döbbenten kérdezi:

- Hogy kerül Rákosi elvtárs a versbe?!

- Ő a sehonnai bitang ember...


Minek örülnének az emberek?

Rákosi és Gerő autóval mennek a Duna-parton, és a kocsiban beszélgetnek a parasztokról és a munkásokról.

Azt mondja Rákosi:

- Te Ernő, valami olyat kellene csinálni, aminek örülnének az emberek, és jó is lenne a népnek.

Megszólal erre a sofőr:

- Elvtársak, hajtsak a Dunába...?


Feleltet az őrmester

A katonákat az életmentésre oktatja az őrmester, az óra után visszakérdezi az anyagot, hogy lássa, mit tanultak.

- Na, Kovács, mit csinál, ha egy kisfiút lát fuldokolni a vízben?

- Utánaugrok, a tarkójára ütök, és a hajánál fogva kihúzom a vízből.

- Remek. Na, Lakatos, maga mit csinál, ha Rákosi elvtársat látja fuldokolni a vízben?

- Utánaugrok, a tarkójára ütök, és megvárom, amíg kinő a haja.


Kérelem

Rákosi Mátyás országlása idején bemegy a Fővárosi Tanácshoz névváltoztatási kérelemmel egy idősebb parasztember.

- Hogy hívják magát, bátyám?

- Szar Mátyásnak, tisztelettel.

- És mire változtatná a nevét?

- Szar Bélára kérném...


Rákosi Csepelen

Rákosi vadonatúj autójával meglátogatja a csepeli munkásokat.

- Látják - mondja -, a kommunizmusban ilyen autójuk lesz!

- Igen - mondja egy munkás. - Magának személy-, nekünk teher...


Imádkozik a cigány

Egy cigány ballag az országúton, körülnéz, nem lát senkit, letérdel az út menti feszület elé és imádkozik. Hirtelen feltűnik egy autó, megáll, ÁVH-sok szállnak ki belőle, odamennek a cigányhoz.

- Mit csinálsz itt, te cigány? Miért nem dolgozol inkább?

- Rákosi elvtársért imádkoztam, instálom.

- Biztosan imádkoztál te Szálasiért is!

- Imádkoztam, de fel is akasztották!


A válasz

Rákosi ellátogat a bolondok házába, ahol az összeterelt betegeknek beszédet tart. Lelkes tapssal jutalmazzák, néhány ember azonban nem nyilvánítja tetszését. Odamegy hozzájuk néhány ÁVH-s és faggatni kezdi őket. Mire az egyik megadja a választ:

- Kérem, mi nem bolondok, hanem ápolók vagyunk.


Megdöglött a disznó!

Rákosi autója egy falu főutcáján elüt egy disznót. Rákosi utasítja a titkárát, hogy derítse ki a tulajdonost, és fizesse ki a kárt. A titkár sorra bekopogtat a közeli házakba, sőt be is megy. Telik-múlik az idő, a titkár nincs sehol. Egyszer csak előjön az egyik udvarból, ahonnan muzsikaszó hallatszik. Rákosi ráförmed:

- Hol a fenében volt ennyi ideig? Mit csinálnak odabenn?

- Elnézést, Rákosi elvtárs, én csak az utasításnak megfelelően jártam el, annyit mondtam, hogy "megdöglött a disznó", mire azonnal csapra vertek egy hordót, és azóta mulatnak.


Császár vagy király?

Két cigány beszélget:

- Tulajdonképpen micsoda Rákosi: császár vagy király?

- Egyik se, hanem fára-jó.


Kitérő válasz

- Elvtárs! Mit ajánl fel Rákosi elvtárs születésnapjára?

- Mit? Nem vagyok én köteles...


Nem ragad a bélyeg

Rákosi 50. születésnapjára a posta emlékbélyeget adott ki. Olvasói levél érkezik a Szabad Föld Szerkesztőséghez, ahol felpanaszolják, hogy nem ragad a bélyeg a kopertára. Válaszol a szerkesztő: "Ne Rákosi elvtárs szemébe köpjenek!"


Miért ülsz?

Két boltos beszélget az ötvenes években a börtönben:

- Te miért ülsz?

- Mert elfelejtettem kidekorálni a kirakatot Rákosi elvtárs születésnapján. És te?

- Én kidekoráltam ugyan, de Lenin meg Sztálin közé raktam Rákosi képét.

- És ez volt a baj?

- Nem. Elfelejtettem a kirakatból kivenni a "Nyomorultak"-at...


Lovas nemzet vagyunk...

Igazi lovas nemzet vagyunk: Árpád fehér, Horthy szürke, Rákosi Vorosi-lovon jött, és Szusz-lovon távozott.


Távirat

1956 novemberében Rákosi táviratot küld Moszkvából az MSZMP Központi Bizottságának: KOPASZ ÜZENI MOSZKVÁBÓL STOP ERNŐ IS SZABAD FÖLDRE ÉRKEZETT STOP JÁNOST IS VÁRJUK
"AKI NEM HISZI, UTÁNAJÁRUNK!"
(Az ötvenes évek humora)


Két párttag beszélget

A szavazásról beszélget egy kisgazdapárti és egy kommunista párttag.

Kisgazda: - Tudod, van olyan párttagunk, aki halálos ágyából 41,4 fokos lázzal felkelt, és elment szavazni. Leszavazott, utána hazament, lefeküdt és meghalt.

Kommunista párttag: - Az semmi. Az egyik párttagunk a szavazás előtt hónapokkal meghalt. Ennek ellenére elment szavazni, leszavazott, onnan továbbment egy másik szavazóhelyiségbe, ott is leszavazott, aztán egy harmadikba, egy negyedikbe, és talán még most is szavazna, ha a szavazás nem fejeződik be.


Józsi bácsi Budapesten

Józsi bácsi 1952-ben felutazik Budapestre, és mivel legutóbb csak a háború előtt járt ott, nehezen tud eligazodni az új utcanevekkel. Meg is kérdez egy járókelőt:

- Tessék mondani, merre van a Horthy Miklós utca?

- Hű, bácsikám, ne mondjon ilyet, mert ha meghallják, rögtön elviszik! Már nincs Horthy utca, Lenin utca van helyette.

Az öreg tovább mászkál, de csak nem tud eligazodni. Ismét megkérdez egy járókelőt:

- Tessék mondani, merre van a Mussolini tér?

- Megbolondult maga, bátyám! Ilyet ki ne mondjon máskor, mert megütheti a bokáját! Nincs már Mussolini tér, csak Moszkva tér.

Az öreg nagyon el van keseredve, de megy tovább. Ismét megkérdez egy járókelőt.

- Tessék mondani, merre van a Hitler utca?

- Maradjon csendben, öreg, mert baj lesz! Hát hol él maga? Nincs már rég Hitler utca, Vörös Hadsereg utca van.

Szegény Józsi bácsi nagyon elkenődik, és bánatában leül a Duna partján a lépcsőre. Ahogy ott búslakodik, arra megy egy rendőr és megkérdezni:

- Mit csinál itt, bácsikám?

- Nézem a Volgát! - feleli az öreg.


Az ÁVH-s fiú hazalátogat

Államvédelmi akciócsoportos lett a falusi srácból, vérbeli ÁVH-s. Egy nagyobb bevetés után éppen arra mennek hazafelé, ahol a szülei laknak. A fiú hazamegy látogatóba, természetesen talpig fegyverben. Az apja körbeforgatja, úgy nézegeti a fiát.

- Ez igen! Büszke vagyok rád! Mi ez? - mutat a géppisztolyra.

A srác lekapja a válláról a fegyvert, lő egy sorozatot, az udvaron ott marad öt tyúk kinyúlva.

- Ez géppisztoly.

- És ez? - mutat az öreg a kézigránátra.

- Ez? - a fiú leakasztja az övéről, kibiztosítja, odavágja az udvar végén álló budihoz, az a levegőbe repül. - Kézigránát.

- Nagyon derék! - bólogat az öreg. - Kár, hogy szegény anyád ezt nem láthatja.

- Miért, hol van?

- A budiban...


Kérdések

1953-ban fejtágító falugyűlést tartanak. A beszéd után a szónok így szól:

- Elvtársak, várom a kérdéseiket!

- Nekem volna három kérdésem - jelentkezik Kohn bácsi. - Hová lett a hús, hová lett a kenyér és hová lett a bor?

Egy hét múlva ismét falugyűlés, a szónok ismét kérdésekre vár. Jelentkezik Grün bácsi.

- Nekem csak egy kérdésem volna: hová lett a Kohn?...


Fejtágító után

János gazdát több társával együtt a pártbizottságra rendelik. Úgynevezett "fejtágító" szemináriumon vesznek részt. A sok "süket-sóder" elhangzása után az előadó a felmerült kérdésekre válaszol.

- Előadó elvtárs - kérdezi János gazda -, milyen az igazi szocializmus?

- Jöjjön ide, János bátyám - szólt az előadó -, nézzen ki az ablakon, mit lát?

- Az előadó elvtárs nagy, fekete kocsiját! - szól az öreg paraszt.

- Na látja, ha mindenkinek olyan kocsija lesz, akkor lesz a szocializmus!

János bácsi hazaérkezése után összehívja a falugyűlést.

- No, emberek, én most megmagyarázom maguknak, milyen a szocializmus! Nézzenek ki az ablakom, mit látnak?

- Hát mi nem látunk mást, mint Jankót, a falu bolondját, az énekes kódist, hátán a tarisznyájával!

- Na látják! Ha mindenkinek olyan kódistarisznya lesz a nyakában, az lesz az igazi szocializmus!


Dilemmák

A pártba belépőnek három kérdésre kell megfelelnie:

- Hogyan oldanád meg, elvtárs, a lakáskérdést Magyarországon?

- Kinyitnám a nyugati kaput...

- Mit tennél, elvtárs, hogy mindenkinek jusson olcsó hús?

- Becsuknám a keleti kaput...

- És mit tennél, elvtárs, hogy még kevesebben járjanak templomba?

- Hát... Jézust a keresztfával kihoznám, Sztálint meg bevinném...


Az ÁVH vendégszeretete

A cukrász valami olyat mondhatott, ami nem nyerte meg az ávéhás verőlegény tetszését, ezért bekíséri az Andrássy út 60-ba. Ott, a "várószobában" már van néhány "vendég", mindnyájuknak a hátán szaladgál a hideg, mert az egyik szobából félelmetes ordítás hallik.

- Ki ordít ott benn? - kérdi a cukrász az őrtől.

Az ÁVH-s őr barátságosan felvilágosítja:

- Itt mindenkinek alá kell írni bizonyos papírokat, és aki vonakodik, azt mestersége szerint "rábeszélik". Most egy ács van benn, annak a fenekébe ácskapcsot vernek.

- Én cukrász vagyok, akkor nekem kinyalják a fenekem?

- Ahogy maga téved! - vigasztalja az ávós. Magának a tojásaiból fognak habot verni!


Ki az?

1955. Késő éjjel rémisztő dörömbölés egy pesti bérlakás ajtaján, az alvó férfi felriad, ijedten kisiet az előszobába, reszkető hangon kérdi:

- K-k-ki az?...

- A Halál!

Az illető megkönnyebbülve:

- Hála Istennek, már azt hittem, az ÁVH...


Beléptél az MKP-be?

Két cigány beszélget:

- Igaz, hogy beléptél az MKP-be?

Mire a másik felemeli a lábát és tüzetesen megvizsgálja a cipőjét.

- Én-e? Hol?


15 éves vicc

Jó hangulatú társaságba becsöppen az egyik barát, aki történetesen büntetőbíró.

- Fiúk, most hallottam egy 15 évi elzárással járó politikai viccet.

- Mondd el nekünk is!

- Ha bolond lennék, most szabtam ki érte 15 évet.


A rendőr - civilben

Egy vidám társaságban így szól egy fiatalember a körülötte állókhoz:

- Jól figyeljenek, egy merész politikai viccet fogok elmondani!

Megszólal mellette egy komoly kinézetű férfi:

- Vigyázzon, barátom, én rendőrtiszt vagyok, de most civilben.

Mire a mesélni akaró így válaszol:

- Köszönöm, hogy szólt, majd lassabban mondom!


Hárman - egy cellában

Hárman ülnek egy sötét cellában és kérdezik egymást, miért vannak itt.

- Én azért vagyok itt, mert szidtam Rajk Lászlót.

- Én is azért vagyok itt, mert szidtam Rajk Lászlót.

- És te ki vagy?

- Én vagyok Rajk László!


Dolgozik az ÁVO

A tanító méltatlankodva meséli az ávós százados ismerősének:

- Képzeld, történelemórán kihívtam Mórickát, és megkérdeztem tőle, hogy ki törte össze a Lehel kürtjét. Erre sírva fakadt, és azt válaszolta, hogy "tanító bácsi, nem én voltam!"

Másnap a százados nagy diadallal újságolja:

- Én már tudom, hogy ki törte össze a Lehel kürtjét!

- Na, ne beszélj, és szerinted ki tette?

- Hát Móricka meg a papája!

- Ezt meg honnan veszed?

- Bevallották!


A mese kezdete és vége

- Hogy kezdődött régen egy mese?

- Egyszer volt, hol nem volt...

- Hogy kezdődik ma egy mese?

- A TASSZ jelenti.

- Hogy végződött régen egy mese?

- Aki nem hiszi, járjon utána!

- Hogy végződik ma egy mese?

- Aki nem hiszi, utánajárunk!


Párbeszéd a villamoson

- Elnézést, elvtársam, ön párttag?

- Nem, kérem.

- Akkor esetleg valamelyik rokona?

- Nem.

- Vannak jó ismerősei a rendőrségen?

- Nincsenek.

- A minisztériumban sem dolgozik senkije?

- Nem, senki.

- Esetleg a városi tanácson?

- Ott sem.

- Akkor szállj le a lábamról, te pávián, mert felpofozlak!


Közmunka után műtét

Debrecenben a nagy közmunkák idején az orvosi egyetem tanárait és diákjait is kivezényelték közmunkára. A műtétje előtt álló illetékes elvtárs megkérdezte a munkán az orvostól:

- Doktor úr, felnőtt emberek vagyunk. Mondja meg őszintén, mire számíthatok a holnapi műtéten?

- Uram, legyen erős, nem sok jóval biztathatom. Nézze meg a kezeimet, reggeltől téglát pakolok...


Recsken

Farkas Mihály Recskre látogat.

- Maga miért van itt? - kérdi a politikai rabot.

- Mert nem engednek haza.


ÁVH-n

- Nos, cigány, mit szólnál akkor, ha az utcán csendőrök igazoltatnának?

Gondolkodik a more és cinikus mosollyal válaszol:

- Én csak-csak, de maguk!


Jegyezzetek békekölcsönt!

A cigányt behívják a tanácsra. Az elnök mondja:

- Ti is magyar állampolgárok vagytok, jegyezzetek ti is békekölcsönt, és támogassátok a demokráciát!

A cigány megkérdi:

- Már dőlő módon van?


Cigány a fán

1956 decemberében az osztrák-magyar határon egy cigány fára kapaszkodva figyeli a tájban a disszidálókat, újságot tartva a kezében. Odamegy egy határőr és megkérdezi:

- Mit csinálsz itt, te cigány?

Mire a kérdezett:

- Olvasom a Szabad Népet.


Az értetlen határőr

A cigány utazik a vonaton, a határőr megkérdi:

- Hová mégy, cigány?

- Svájcba, az öcsém megvakult, azt kell ápolnom,

- Nem lenne jobb, ha az öcséd jönne haza?

- Őrmester elvtárs, nem jól hallotta, az öcsém nem hülye, hanem vak!


Szovjet-magyar árukereskedelem

Az ötvenes években, mielőtt Józsi bácsit felvették volna a pártba, feladatot kapott, amiről a felvételi beszélgetésen be kellett számolnia. Józsi bácsi egy évig tanulmányozta a szovjet-magyar árukereskedelmet, mire eljött a felvétel ideje.

- Na, Józsi bátyám, hát mit vittek ki a Szovjetunióba?

- Több mázsa búzát és rengeteg élőállatot!

- Helyes. És mit hoztak be?

Józsi bácsi sokáig gondolkodik:

- Hát, a negyven tagú Grúz Állami Népi Együttest...


Mit lehet tenni?

- Igazgató kartárs! Móricka az egész osztály előtt azt mondta, hogy én menjek a fenébe, az a büdöslábú igazgató meg fogja be a pofáját.

- Ki ennek a Mórickának a papája?

- Ő a városi rendőrkapitány.

- És a mamája?

- Ő a Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke.

- Akkor tudja, mit? Én elmegyek lábat mosni, maga pedig, kartársnő, menjen a fenébe!


Köszönet

Egy árva fiú a tanácselnök segítségével - tehetséges volt, és felkarolta - ipari tanuló lett, és kitanulta a kőfaragó szakmát. A kisipari szövetkezetnél dolgozik. A mester kérdi a "segédet":

- Megköszönted-e már a tanácselnök elvtársnak, hogy segített kitanulnod ezt az alkotóan szép szakmát?

Másnap a segéd felkeresi a tanácselnököt.

- Kedves elnök elvtárs! Nagyon szépen megköszönöm, hogy kitanulhattam a kőfaragó szakmát. Olyan szép síremléket készítek magának, hogy amíg él, nem felejti el.


A szép halál

Kohn bácsi nyugati útlevelet kap 1956 után, és amikor hazatér, ismerősei kíváncsian kérdezgetik:

- Milyen az a haldokló kapitalizmus?

Mire Kohn bácsi ezt feleli:

- Hát szép halál, nem mondom, szép halál!


Tito Magyarországon

Tito marsall ellátogatott Magyarországra 1956 után. Kádár János teszi a szépet Jovankának, a feleségének, mire az egyszer csak így válaszol:

- Küszönöm a bókot, de azért a férjem se kutya!


A megbántott plébános

A falusi pártgyűlésre - nevelési célzattal - meghívják a falusi plébánost is. A párttitkár megnyitja az értekezletet:

- Szeretettel üdvözlöm a megjelent tagságot és a klerikális reakció képviselőjét!

A plébános elgondolkodik, hogyan adhatná ezt a sértést vissza.

A pártgyűlés végén feláll és megszólal:

- Elvtársak, térdeljünk le és imádkozzunk!


Szent Antal segített

A téeszesítés idején János bácsi belépeti a pártba, és leszokott a templomba járásról. De itt a tél, és nincs tüzelője. Kér ezer forintot a szakszervezettől, de az nem ad. Elmegy a templomba, letérdel Szent Antal elé, és buzgón imádkozni kezd.

Ahogy kilép a templom kapuján, összetalálkozik a párttitkárral.

- János elvtárs, mit keresel a templomban?

- Nincs tüzelőm, itt a tél, a család fázik, a szakszervezet meg nem ad.

- Gyere velem, János elvtárs, a párt mindig segít!

Hazafelé János bácsi megint betér Szent Antalhoz.

- Köszönöm a pénzt, Szent Antal, de máskor ne a párttitkárral küldd, mert ötszáz forintot ellopott belőle!


Nem úr, elvtárs!

Rákosiék idején egy irodai tisztviselő a következő kéréssel fordul az igazgatóhoz:

- Igazgató úr, szíveskedjék ma korábban elengedni a munkából, mert a feleségemmel este az Operába szeretnénk menni!

Az igazgató:

- Idefigyeljen, kedves kollégám! Magának tudnia kellene, hogy az "úr" megszólítás már rég idejét múlta. Helyette általánosan bevett gyakorlat szerint az "elvtárs" megszólítás a helyénvaló. Ettől függetlenül természetesen hozzájárulok, hogy ma a munkából korábban hazamenjen. Na és mi az az opera, amit megnéznek?

- A TRUBAD-ELVTÁRSAT.
"INKÁBB MEGHALOK, DE A KOLHOZNAK NEM TOJOK!"
(Téeszcsés viccek)

Tszcs (Tovább Szolgáló Cseléd)-szervezés

- Adjon isten, István gazda! - köszönti János gazda a szomszédját. - Hol vót kend tegnap, nem volt a nagymisén!

- Hát, kedves szomszéd - felel István gazda -, tegnap sokkal fontosabb dolgom volt, ankéton voltam!

- Osztán hát hol?

- Hol? Hát a megyei ÁVH központjában!

- Oszt mi a fészkes fene az az ankét?

- An két pofont kaptam, majd elszállt a fejem, mert nem akartam aláírni a belépési nyilatkozatot a téeszcsébe!


Falugyűlésen

Falugyűlést tart a tszcs-szervező, persze erős rendőri biztosítással.

- Kedves gazdatársak! - mondja. - Nem veszik el a földet! Maguké marad, mint eddig! Csak közösen fogják megművelni!

Felszólal ekkor a falunyelve, egy szókimondó parasztasszony:

- Köszönjük az előadó úrnak a beszédét, de: levágom én a maga vacakját, aztán odaadom a markába! Magáé marad az, de csak próbáljon meg vele izélni!


Üzemvezetőből tsz-elnök

Az üzemvezetőt párthatározatra tsz-elnökké választják. Megtekinti a gazdák által beadott gazdasági felszereléseket. Az eketaliga láttán megjegyzi:

- A szemtelen kulák ezt is lopta!

- Hogyhogy? - kérdi a párttitkár.

- Nem látod? - mondja az elnök -, az egyik kereke kisebb, mint a másik.


A tyúk is beledöglött

Az ötvenes évek elején folyik a Hajdúságban is az erőszakos téeszesítés. A pallagi országúton döglött tyúk fekszik. Nyakában tábla, rajta felirat:

"Inkább meghalok,
de a kolhoznak nem tojok!"


Isten és a búzakazlak

A megyei titkár és a b-i községi titkár beszélgetnek.

- Nem lesz itt semmi gond, titkár elvtárs! Olyan búzatermés volt Átányban, hogy a búzakazlak az Isten lábáig érnek.

- De titkár elvtárs - mondja a megyei titkár -, Isten nincs!

- Na és?! Búzakazlak vannak?


Kaszál a paraszt

A tsz-paraszt szorgalmasan kaszálja a lucernát. Meglátja Novotny elvtárs, odamegy, és megkérdezi, hogy mennyit teljesít egy nap.

- Egy holdat- feleli büszkén.

- Az kevés, nálunk már két holdat is levágnak egy nap alatt.

- Az hogyan lehetséges?

- Hát úgy, hogy egy nyélre két kaszát tesznek, és oda is, meg vissza is vágják a rendet, üresjárat nincs.

A paraszt szót fogad, és oda-vissza vágja a rendet. Arra megy Brezsnyev elvtárs, megkérdi, mennyi a teljesítés. A paraszt nagy büszkén mondja, hogy két hold.

- Az kevés - mondja Brezsnyev elvtárs. - Ha a derekadra kötnél egy gereblyét, akkor mire a sor végére érnél, már fel is lenne gyűjtve.

A paraszt most is szót fogad, de nagyon elfárad.

Arra megy Kádár elvtárs. A paraszt meglátja, eldobál kaszát, gereblyét és elszalad.

- Halló, ne szaladjon! - kiabál utána Kádár elvtárs.

- Már tudom, mit akar mondani! Kössek a micsodámra egy viharlámpát, és éjjel-nappal arassak!


Micsurin

- Hallotta, István gazda? Micsurin keresztezte a magyar parasztot a szederindával!

- És mi lett az eredmény?

- Azóta földönfutó a magyar paraszt.


Marhapörköltet Szarka elvtársnak

Szarka miniszterhelyettes elvtárs egy külföldi delegációnak akar bemutatni egy minta-termelőszövetkezetet. Pár nappal a látogatás előtt a minisztériumból felhívják a tsz-elnököt, közölve vele a tényeket, és hogy a vendégeket méltóképpen fogadja ebéddel. Nagy az idegesség a tsz-elnök környezetében, fehér terítőkkel letakarják a kecskeláb-asztalokat. A tsz-elnök gyorsan magához kéreti a tizenhat esztendős szép kislányt, Juliskát, és azt mondja neki:

- Marhapörkölttel fogjuk megvendégelni az elvtársakat! Te felöltözöl fehér ruhába, és fogadod a Szarka elvtárs vezette delegációt. Azt fogod mondani, hogy Isten hozta, Szarka elvtárs!

A tsz-üzem megtekintése után a delegáció az ebédlőhöz ér, ahol Juliska idegesen fogadja a ritkán látott vendégeket. Mondja is a betanult szöveget, hogy Is... Is... Isten hozta, Szarka elvtárs!

Szarka elvtárs pedig viccesen megkérdezi:

- Na, mi lesz az ebéd, Juliska édes?

Juliska pedig egy pillanatra megzavarodva válaszolja:

- Szarkapörkölt lesz. Marha elvtárs!!!


Spanyol tsz

A hatvanas években ellátogat egy újságíró az egyik kis település termelőszövetkezetébe. Riportot készít a tsz legöregebb tagjával, Pista bácsival.

- Aztán milyen a tsz maguknál, Pista bácsi?

- Spanyol! - hangzik a rövid válasz.

- Hát ezt meg hogy érti?

- Lop ez, lop az, de mindenki frankó!


Az elnök jutalma

A tsz-elnök feleségéhez becsöngetnek délután. Kinyitja az ajtót, a küszöbön a férje helyettese.

- Jó napot, asszonyom! A férje küldött. Azt üzeni, hogy nagyon sokáig fog tartani a közgyűlés, éjfél előtt ne is várja haza.

- Köszönöm. Óhajt még valamit?

- Tudom, hogy szemtelennek fog tartani, de Ön nekem nagyon tetszik. Adnék önnek tízezer forintot, ha megcsókolhatom.

- Tízezret egy csókért? Nem bánom.

A csók után a férfi tovább meditál.

- Tudja, minden álmom az, hogy láthassam Önt meztelenül! Adnék még tízezret, ha levetkőzne előttem.

- Rendben van - mondja az asszony, mert neki is tetszik a helyettes, és levetkőzik.

A férfi már alig bír magával:

- Drága hölgyem, tudom, hogy pimasz vagyok, de ha esetleg hajlandó volna velem szeretkezni egyet, én adnék még harmincezer forintot!

Az asszonykának jól jön az a kis dugipénz, no meg a fiatal férfi sem csapnivaló, a változatosság meg amúgy is gyönyörködtet, rááll az alkura. Az aktus után boldogan teszi párnája alá az ötvenezer forintot, az elnök helyettese elköszön, és visszamegy a közgyűlésre.

Éjjel egy órakor hazaér a tsz-elnök és megkérdezi a feleségét:

- Mondd, drágám, a pénzt megkaptad?

- Miféle pénzt?

- Tudod, kaptam ötvenezer forint jutalmat, féltem, hogy elhagyom, és még délután elküldtem neked a helyettesemmel...


Ha diktál az elnök elvtárs...

A tsz-elnöknek két titkárnője van, egy idősebb és egy fiatalabb. Egyszer csöng az asztalon a telefon, a fiatal lány fölveszi a kagylót, belehallgat, majd odaszól idősebb kolléganőjének:

- Most szólt a főnök, be kell mennem hová, diktálni akar.

A fenekét riszálva be is megy az irodába, ahonnan csak jó félóra múlva kerül elő. A kolléganője végigméri, és némi szarkazmussal megjegyzi:

- Drágám, észrevetted, hogy leszaladt egy szem a harisnyádon?

- Igen, már reggel láttam, mikor beértem.

- Én is. De akkor még a másik lábadon...


Tévedés

A futballdrukker tsz-elnök a közgyűlés után feláll, és azt mondja:

- Na, elvtársak, akkor énekeljük el a Real Madridot!

Mire a főkönyvelő oldalba böki és azt súgja neki:

- Nem a Real Madridot, hanem az Internacionálét!

- A fene egye meg, hogy ezt a két csapatot mindig összetévesztem!


A jó hőmérő

Hőmérőt vásárol a tsz-elnök.

- Milyen gyártmány van? - kérdi az eladót.

- Angol és orosz.

- Akkor adjon egy angolt, mert az oroszt nem lehet lerázni.


Ki korán kel...

János bácsi eltűnődik: a tsz-elnöknek és az agronómusnak milyen jól megy, aztán szóvá teszi a elnöknek, mire az ezt tanácsolja:

- Nincs itt semmi baj, csak korán kell kelni.

Reggel látja, hogy az agronómus meg a tsz-elnök pakol a raktárból a saját kocsijába.

Ezek után János bácsi is korán kel, és ő is gyarapodik. Az elnök elvtárs jó munkája jutalmaként megajándékozza egy moszkvai jutalomutazással, ahová az újonnan vásárolt Volgájával megy. Egy előkelő szállóban lakik, és az első nap nem tud aludni, felkel, hogy megnézze a szép új Volgáját. Kinéz az ablakon, de a kocsija nincs sehol.

- Az édesanyjukat, itt még korábban kelnek...


Tsz-miatyánk

Mi Atyánk, Isten,
ki vagy a mennyekben,
mi meg itt vagyunk a földön
a drága jó tsz-ben.
Sógor-koma a raktárba'
vezetőség a kocsmába'
Csóró nép a határba'
Munkaegység a p...ba.
Bocsásd meg, Urunk,
ha lopunk,
Mert másképp megélni
nem tudunk.
Sem most, sem a jövőben. Ámen.
"EGY KÁDÁRUNK VAN, AZ IS AZ OROSZOKNAK DOLGOZIK..."
(Somolygás a Kádár-korszakban)


Mit jelent az MSZMP?

Minek a rövidítése az MSZMP?

- Megint Szarban Maradtunk, Pajtás!


Marosán, szegény...

1962 októberében, amikor Marosán György "visszavonult" a politikától és nyugdíjazták, utalva eredeti foglalkozására, az alábbi viccet lehetett hallani:

- Mit jelent az MSZMP?

- Marosán, Szegény, Megint Pék.


Se párt, se szakszervezet

Földrajzóra. A tanító a világ térképe előtt magyaráz.

- Látjátok, gyerekek? Ez a nagy piros a nagy Szovjetunió. A halványabb pirosak a vele szövetséges népi demokráciák. Ezek balra az imperialista, kapitalista országok, minden ország más-más színű. Ez a tőlünk legtávolabbi fehér folt, ahol még vademberek élnek. Van-e valakinek kérdése?

Pistike nyújtja a kezét.

- Nos, kérdezz fiam!

- Tanító bácsi kérem, ahol az a nagy fehér folt van, ahol a vademberek élnek, van ott párt?

- Ott még nincs párt, egyetértésben élnek az emberek és pártra nincs szükség.

A Jóska is feltartja a kezét és kérdez:

- Tanár bácsi kérem, ott ahol a nagy fehér folt van, van-e ott szakszervezet?

- Ott még ősemberek laknak és nincs elnyomott és elnyomó réteg, azért szakszervezetre sincs szükség.

Móricka nyújtózkodik és rákérdez:

- Tanító bácsi kérem, ott, ahol az a nagy fehér folt van, ahol se párt, se szakszervezet nincs, mitől vadultak meg az emberek?


Lebukott a prímás

A cigányprímást behívatják a községi tanácsra, kihallgatják. Mikor kijön, az egész banda ott áll.

- Mi történt veled, mi van?

- Ajaj, bibasok, eltiltottak a bazsevától, aszondták, fel vagyok függesztve!

- De hát miért?

- Mert bevallottam a tanácselnöknek, hogy azt húztam a kocsmában, hogy "Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája!"

- Hát minek vallottad be pont neki, te szerencsétlen?

- Miért, miért, hát mert pont neki húztam!...


Osztrák gyerek - sonkás zsemlével

A "vasfüggöny" idején az osztrák-magyar határon egy osztrák gyerek sonkás zsemlét eszik. Egy magyar gyerek kéri:

- Te osztrák gyerek! Adj egy harapást!

- Nem adok én!

- Hát akkor tudd meg, nekünk van egy nagy, kétszobás házunk!

- Az nekünk is van, de négyszobás!

- Hát tudd meg: nekünk van egy négyszemélyes Zaporozsec autónk!

- Az nekünk is van, de hatszemélyes Ford!

- Te osztrák gyerek, adj egy harapást!

- Adjon az anyád kínja!

- Hát okkor tudd meg: nekünk van Varsói Szerződésünk!

- Hát majd nekünk is lesz!

- De nekünk van KGST-nk is!

- Hát majd nekünk is lesz!

- Az lehet - mondja a magyar -, de akkor nem lesz sonkás zsemlétek!


Az ezres

Kádárnak este nyolckor beszédet kell mondani a tv-ben, és elromlott a szolgálati kocsija. Nincs mit tenni, taxit kell hívni. Épp arra jön egy taxi, Kádár megállítja.

- Mondja, jóember, elvinne engem? - kérdezi Kádár.

A taxisofőr a sötétben nem ismeri meg:

- Elvinném én magát szívesen, de sietek haza, mert mindjárt Kádár fog beszélni a tv-ben, és meg akarom nézni!

Kádárnak nagyon jólesik, hogy ilyen lelkes híve van, benyúl a belső zsebébe és elővesz egy ezrest, hogy megajándékozza vele. A taxisofőr, amikor meglátja az ezrest, így szól:

- Tudja mit, uram, ott egye a fene Kádárt, inkább elviszem magát!


Baráti országok

A hatvanas években az egyik laktanyában politikai foglalkozást tartanak.

- Elvtársak! Ki tudná felsorolni a baráti országokat?

Kovács honvéd jelentkezik.

- Csehszlovákia, Románia, Lengyelország, NDK, Bulgária.

- No de Kovács elvtárs, a legfontosabbat kihagyta!

- Én mondtam minden baráti országot!

- Hát a Szovjetunió?

- Az nem baráti ország. Az testvéri ország.

- Hát nem mindegy?

- Nem! Mert a barátját az ember maga választja meg...


A megfejtés

A hetvenes években táviratot kapott Kádár János Brezsnyevtől és a táviratban csak ez állt: 5 4 3 2 1

Kádár nem tudta, mi ez, ezért összehívta a Központi Bizottságot, és nagy nehezen közösen megfejtették: "Ötéves tervet négy év alatt teljesíteni, három ember munkáját kettő végezze el egy fizetésért..."


Söröshordók - alumíniumból

- Miért alumíniumból gyártják a söröshordókat?

- Mert egy Kádárunk van, és az is az oroszoknak dolgozik.


János és a korona

Amikor a hatvanas években ment a tv-ben a Robin Hood című filmsorozat, akkor kérdezték:

- Magyarországon miért nincs Robin Hood?

- Mert János nem akarja magát megkoronáztatni.


Kádár telefonjai

Kádár János íróasztalán rengeteg telefon van. Honnan lehet megtudni, hogy melyik az, amelyik Moszkvával van összeköttetésben?

- Azon csak hallgató van...


Csak komputerrel

Matematikaórán:

- No, gyerekek, a párttitkár elvtárs tiszteletére komputerrel fogunk számolni! Emilke, mondd csak, meg nekem: négy komputer meg hat komputer az összesen hány komputer?


Sírdogál a nyuszi...

Sírdogál a nyuszi az erdőben.

- Miért sírsz, nyulacska? - kérdi a varjú.

- Jaj, kedves varjú, nagy baj van! Mindjárt itt lesz Pestről az egész Központi Bizottság, Kádárral az élen, medvére vadásznak! Jaj, hova bújjak, hová bújjak?

- Bolond vagy, te kisnyuszi - mondja a varjú -, ha medvére vadásznak, akkor miért vagy úgy berezelve?

- Hát csak azért, mert tévedtek ezek már ennél sokkal nagyobbat is!


Tizenegyes

Magyarország labdarúgó-válogatottja a Szovjetunió csapatával játszik barátságos mérkőzést, amikor a meccs állása egy-egyre áll és a magyar csapat tizenegyesrúgáshoz jut. Nagy a tanácstalanság, valakit a lelátón jelenlévő Kádár Jánoshoz küldenek, hogy döntse el, ki rúgja a döntő gólt.

Kádár a következő tanácsot adja:

- Bene lője!


Baj vagy tragédia?

Tanulmányi felügyelőt vár az osztály. A tananyag: "Az ember tragédiája".

- Na, gyerekek - kérdezi a tanár -, ki tudná megmondani, mit jelent ez a szó: tragédia?

Ubulka jelentkezik:

- Tragédia az, hogy otthon döglik a nyulunk!

- Nem, Ubulka! Hogy otthon döglik a nyulatok, az baj! Tragédia: Kádár, Münnich és Czinege pajtások repülőgéppel utaznak Moszkvába. A tajga fölött a gép kigyullad, lezuhan, mind ott pusztulnak. Ez lenne a tragédia! Hogy otthon döglik a nyulatok, az csak baj! Világos?

Nemsokára belép a tanfelügyelő.

- Na, gyerekek, mit tanultatok legutóbb?

Rázúg az osztály:

- Az ember tragédiáját!

- Ki tudná közületek megmondani, mit jelent ez a szó: tragédia?

Feláll Ubulka és bátran belekezd:

- Ha Kádár, Münnich, Czinege pajtások repülőgéppel utaznak Moszkvába, a gép kigyullad, lezuhan, mindnyájan ott pusztulnak: ez tragédia. De nem baj! A baj az, hogy otthon döglik a nyulunk!


1968

- Kinek van a világon a legnagyobb kocsija? - kérdezi Kropacsek a barátját.

- Nem tudom!

- Hát Kádárnak! A kormánya a Kremlben van. Az ülése a Parlamentben. A csomagtartója Vietnamban. A fékje Kubában. A "tankja" pedig Csehszlovákiában!


Egy szobor talapzatán

Budapesten, a Dózsa György úton állt egy Lenin-szobor, amelynek a talapzatára valaki rápingálja:

NE MOSOLYOGJ, ILJICS, NEM TART EZ ÖRÖKKÉ,
SZÁZÖTVEN ÉVIG NEM VÁLTUNK TÖRÖKKÉ!


Választás a Kádár-korszakban

Az önjelölt országgyűlési képviselő egy gyűlésen várja a hozzászólásokat.

János bácsi szót kér:

- Hát, kedves képviselőjelölt elvtárs, amikor az Isten a világot megteremtette...

- Hallgass, te marha! - vágja oldalba a párttitkár, nem ezt kell itt mondani!

- Csak mondja bátyám, csak mondja! - biztatja a képviselőjelölt.

- Hát, amikor az Isten a világol megteremtette, nagyon üresnek találta! Ezért teremtett egy embert, el is nevezte Ádámnak!

- Fogd már be a pofádat! - suttogja a párttitkár.

- Csak mondja kedves bátyám, szívesen hallgatom! - biztatja a szónok.

- Hát osztán - folytatja János bácsi - egyszer csak Ádám felkiált: "Uram! Nagyon egyedül vagyok!" Ekkor az Isten megteremtette Évát, odaállította Ádám elé és így szólt: "Na, Ádám, válassz magadnak feleséget!" Hát ilyen ez a választás!


A magyar csodafegyver

Kádár Jánosnak jelentik a szenzációs hírt, hogy a legközelebbi katonai díszszemlén bemutatják az új magyar csodafegyvert. Így is történik. Sorra elvonulnak a különböző hagyományos fegyvernemek, majd a rakéták után még egy kis szedett-vedett csapat, rendezetlen sorokban. A hadügyminiszter büszkén mutat rájuk:

- Ők a magyar közgazdászok! Ha ledobjuk őket az ellenség hátába, nagyobb pusztítást végeznek, mint a szovjetek interkontinentális rakétái!


A munka tízparancsolata

1. A lustaság fél egészség.

2. Amit ma megtehetsz, megteheted holnap is.

3. Az, hogy más dolgozik, még nem ok a munkára.

4. Az elveszett munkakedvet ne keresd!

5. Amelyik akta 30 nap alatt nem intézi el magát, nem érdemes, hogy foglalkozzunk vele.

6. Aki nem dolgozik, annál nem lehet hibát találni, tehát prémiumot érdemel.

7. A munkához úgy kell hozzáállni, hogy más is hozzáférjen!

8. Amíg minket fizetnek, addig nincs dolgunk.

9. A munkahely nem kocsma, hogy az ember egész nap bent legyen.

10. A munka nemesít, de nálunk szocializmus van, tehát nincs szükségünk nemesekre.
"NEM OSZTOGATTAK, HANEM FOSZTOGATTAK"
(Szovjetunió - a mosoly országa)


Díjazás

Politikai viccpályázatot írtak ki a SZU-ban, amelyen a következő díjakat lehetett elnyerni:

3. díj: szibériai társasutazás két hétre.

2. díj: szibériai társasutazás egy évre.

1. díj: szibériai társasutazás - csak oda!


Munkába menet...

Iván reggel felkel, és mielőtt munkába menne, végigellenőrzi a zsebeit. Párttagkönyvecske, szakszervezeti könyvecske, szemináriumi füzetecske, Pravdácska.

- Minden megvan, most már indulhatok.

Megérkezik a kolhozba és biztos, ami biztos, még egyszer elkészíti a leltárt. Majd hirtelen a fejéhez kap.

- Hát a kapácskát meg otthon felejtettem!


Hirdetés a moszkvai autókereskedés kirakatában

Kapható nálunk Moszkvics, Volga, Csajka, Zsiguli, továbbá TRABANT HYCOMAT - csak testi fogyatékosoknak! ZAPOROZSEC HYCOMAT - csak szellemi fogyatékosoknak!


Elnököt, de honnan?

- Honnan választják az amerikai elnököt?

- A tőkésosztályból.

- A magyar elnököt?

- A munkásosztályból.

- És a szovjet elnököt?

- Az intenzív osztályról.


Találkára készülve

Csapajenek találkája van egy csinos hölggyel. A nagy alkalomra való tekintettel beül egy dézsa vízbe, csicskása pedig súrolni kezdi. Egy óra múlva felkiált:

- Csapajev elvtárs, megtaláltam a tavaly elveszettnek hitt trikóját. Súroljam még tovább?


Tisztacsere

- Század, vigyázz! Tisztacserére sorakozó!

- Ma Szergej cserél Ivánnal!


Milyen szemmel nézik a KGST-t az egyes országok?

Kína: ferde szemmel.

Vatikán: pápaszemmel.

Szovjetunió: elvi szemmel.


Mi tartja össze a KGST-t?

A mongol nehézipar,

az NDK humor,

a magyar munkamorál,

a román nemzetiségi politika,

a lengyel mezőgazdaság,

a bolgár demokrácia,

a csehszlovák liberalizmus,

a szovjet benemavatkozás.


Gagarin az űrben

- Hallottad? A szovjetek felmentek az űrbe!

- Ne mondd! Mindnyájan?!


Párttagok a Holdon

Az oroszok fellőnek három embert a Holdra: Ivánt, Misát és Maruszját.

Hazaérve a sajtó megrohanja őket, Maruszja szipogva ad interjút:

- Alighogy felértünk, megalapítottuk a pártot. Az első nap Iván erőszakolt meg. A második nap Misa, a huszadik nap meg kizártak a pártbál, mint büdös k... t.


Választék

A Szovjetunióban is bevezették a 2. műsort a televízióban.

Iván Ivanovics bekapcsolja a tévét. Az 1. műsoron közvetítést adnak a párt Központi Bizottságának üléséről. Gyorsan átkapcsolja a kettesre. Ott pedig egy rendőr lengeti a gumibotját és ezt mondja:

- Nem nézzük az egyest, nem nézzük?!


A többi stimmel

- Kedves hallgatóink! Kénytelenek vagyunk helyesbíteni tegnapi hírünket. Tévesen azt közöltük, hogy Moszkvában az utcán órákat osztogattak. Helyesbítünk: nem Moszkvában, hanem Leningrádban. Nem órákat, hanem órásboltokat, és nem osztogattak, hanem fosztogattak.


A Pravda nélkülözhetetlen

Oroszország, átlagos moszkvai háztartás. Az apa megbízza a fiát:

- Szaladj, fiam, kérj anyádtól pénzt, s hozzál nekem egy Pravdát, anyádnak egy Zsenyscsinát, magadnak meg egy Pionyerszkaja Pravdát!

Visszajön a gyerek, az anyja nem adott pénzt, mondván: minek költenének ennyit újságokra, mikor a rádió félóránként bemondja a híreket.

- Nesze, fiam, itt van tíz rubel. Szaladj, hozzál nekem egy Pravdát, magadnak egy Pionyerszkaja Pravdát, anyád meg törölje a fenekét a rádióval!


Hannibál, Szulejmán és Napóleon

A túlvilágon találkozik Hannibál, Szulejmán és Napóleon.

Hannibál: - Ha nekem egyetlen 34-es tankom lett volna, nem álltam volna meg Róma kapui előtt!

Szulejmán: - Ha a nándorfehérvári csata idején csak egy helikopterem van, nem harangoznának délben szerte a világon!

Napóleon: - Ha nekem olyan újságom lett volna, mint a szovjet Pravda, máig sem tudta volna meg a világ, hogy elvesztettem a waterlooi csatát!


Mi mennyi?

Ivánt meghívja Joe Amerikába. Minden papírt megküld neki, tudniillik az Elbánál ismerkedtek meg. Ivánt behívják a partközpontba elbeszélgetni. Megkérdi a titkár.

- Ha Joe kérdezi, hogy mennyit keresel, mit mondasz?

- Azt, hogy száz rubelt - feleli Iván.

- Nagyon jó - mondja a titkár -, de ha megkérdezi, hogy mibe kerül egy ház?

- Ezer rubelbe - felel Iván.

- Ez nem jó, mondd azt, hogy száz rubelbe - válaszolja a párttitkár.

Iván kiér Amerikába. Joe egy hatalmas Cadillac-kel várja. Iván beül és beszélgetni kezdenek.

Joe megkérdezi:

- Mennyit keresel, te Iván?

- Hát, száz rubelt - mondja ő.

- Jó, jó, de például egy ház mennyibe kerül? - kérdezi Joe.

- Száz rubel - mondja Iván -, és egy gépkocsi is annyi.

- Akkor miért nem vettél? - kérdezi Joe.

- Hát, nem vagyok én bolond, ha hozzáteszek még ötven rubelt, vehetek egy pár bakancsot...


Vita a gumiról

Svájcban tanácskoznak a nagy gumiipari cégek vezetői. Az angol állítja, hogy az ő termékük a legtökéletesebb:

- Amikor a Tower tetejét javították, leesett egy bádogos, de a gumi hózentrágerja beakadt az ereszcsatornába, és nem szakadt el, hanem megtartotta az embert! Ilyen gumit gyártunk mi!

Erre az amerikai:

- Ugyan már, miszter, ennél nálunk már a rágógumi is erősebb! Két hete egy kisfiú kiesett az erkélyről, de a rágógumija beakadt az erkélyrácsba, és nem szakadt el, hanem szépen leengedte a gyereket a földre.

Erre a szovjet "gumifőnök":

- Uraim, ez mind semmi! A múlt héten a Kreml tornyáról leesett egy tetőfedő. Mit mondjak? Az emberből nem maradt semmi, de a lábán a szovjet gumicsizma teljesen új maradt!


Mi van a kezemben?

Szovjet-japán gazdasági tárgyalások. A szünetben a japán mosolyogva megkérdezi a szovjetet:

- Na, mit gondolsz, mi van a kezemben?

- Ahogy a ti műszaki fejlettségeteket ismerem - mondja szégyenkezve a másik -, biztos számítógép.

- Na jó, de mennyi?


Proton, neutronnal

Natasa felébred a moszkvai hiper-szuper-modern épület 125. emeletén. Felébreszti Ivánt.

- Iván, menj ki a konyhába, és kapcsold össze a protont a neutronnal!

Iván álmosan kibotorkál, nagy csörgés, csattogás, káromkodás.

- A fene egye meg, már megint elestem a kecske láncában!


Szovjet fogalmak

A Szovjetunióban hogy hívják azt, aki tud írni és olvasni?

- Polihisztor.

És aki csak olvasni tud?

- Az a specialista.

- És aki nem tud se írni, se olvasni?

- Továris...


Felezés

A szovjet-magyar határ egy szakaszán, ahol a Tisza választja el a két országot, sétálnak a határőrök. A magyar parton járkál Jóska, odaát ballag Iván. Meglátnak egy aranyrögöt, amely kiáll a meglehetősen leapadt folyóból. Átkiabál Iván Jóskának:

- Felezzük meg testvériesen!

Mire Jóska visszaszól:

- Nem testvériesen, csak fele-fele alapon!


Dicsekvők

A szovjet és a magyar határőr beszélgetnek:

- Ide figyelj, Jóska! Nálunk a Szovjetunióban '56 után 100 műhold sitty!...

- Az semmi, nálunk apámnak '46 után 100 hold sitty!


Otthon

Két orosz katona beszélget Afganisztánban.

- Ugye, mennyivel jobb dolgunk volt nekünk otthon, Székesfehérváron?


Lenint látni...

Joe újdonsült ismerősével, Ivánnal beáll a Lenin Mauzóleum előtt kanyargó hosszú sor végére. Nem sokkal később Iván észreveszi, hogy Joe már visszafelé jön.

- Te nem akarod megnézni Lenint?

- Én már láttam!!!

- Hogyhogy?

- Adtam 20 dollárt a őröknek és kihozták.


Hihetetlen?

A főhadnagy hazaérkezik Oroszországba. A Lenin Mauzóleum előtt leteszi a bőröndjét és két kezét összedörzsöli:

- Tényleg itthon vagyok, ez hihetetlen!

Lenéz, a két bőrönd már nincs sehol.

- Most már elhiszem.


Putypurutty

Moszkvában, a Vörös téren egy magyar turista a hetvenes években felcsíp egy "bárisnyát", aki felviszi a tér környéki szobájába. A csinos nő azt mondja a magyar turistának, hogy ő szégyenlős, ezért az a javasolja, hogy kapcsolják le a villanyt, és sötét szobában vetkőzzenek le. Az a kérése, hogy minden ruhadarab levétele után az illető fél mondja azt, hogy putypurutty. Így izgalmasabb. Jó, gondolja a férfi. Ledobja zakóját, szól: putypurutty. Hallja, hogy a szoba másik végében is megszólal a nő: putypurutty. Így megy ez egészen odáig, mígnem a férfi teljesen levetkőzik. Vár, vár, de semmi nesz. Megelégeli a dolgot, felkapcsolja a villanyt, s szomorúan tapasztalja, hogy sem a nő, sem a ruhája nincs a szobában. Elkeseredve magara kanyarintja az ágyon levő lepedőt és kilép a házból. A Lenin Mauzóleum előtt hosszú sor kígyózik, odamegy, a csoportját keresi. A sorban hasonlóan öltözöttek is állnak jónéhányan, közülük az egyik megszólítja:

- Tózse putypurutty?...


Szülés előtt

Valahol a messzi Szibériában várandós a tanácselnök felesége. Egyre gyakoribbak a fájások, ezért a legközelebbi faluból elhozzák szánkón a körzeti bábaasszonyt. Mikor megérkezik, megmossa a kezét, és orvosi táskáját hóna alá csapva bemegy az asszonyhoz, becsukja a ajtót. Az izgatott férj idegesen járkál odakinn. Egyszerre nyílik az ajtó, és a bába kiszól:

- Adjon egy csavarhúzót!

A férj rémülten átadja a szerszámot. Öt perc múlva újabb kérés jön:

- Csípőfogót!

Szegény férfinek égnek áll a haja, de előkotorja. Pár perc múlva ismét kiszól a bába:

- Kalapácsot!!!

A tanácselnök már majdnem elájul, keresés közben reszkető hangon megkérdi:

- Mondja, elvtársnő, valami komplikáció lépett fel?

- A fenét, csak nem bírom kinyitni a táskát!...


Szibériai WC

Egy szibériai honpolgár érdekes, csomagolópapírba burkolt valamit fedez fel a moszkvai GUM-ban. Az van ráírva, hogy "Szibériai WC". Megveszi, hazautazik Szibériába, kibontja, hát látja, hogy a WC két botból áll. Használati utasítás nincs hozzá mellékelve. Levelet ír a GUM-nak, hogy írják meg neki, hogyan kell használni ezt a különleges retyerát. Mire a következő választ kapja:

- Szúrja le a botot a tajgában, kapaszkodjon belé, a másikkal pedig hessegesse a farkasokat!


Vonatcsere

A behavazott szibériai tajga kellős közepén órák óta áll a vonat.

- Miért állunk itt ilyen sokáig, Iván Ivanovics?

- Mert mozdonyt cserélünk, Sztyepán Sztyepanovics.

- Miért cserélünk mozdonyt, Iván Ivanovics?

- Vodkáért. Sztyepán Sztyepanovics.

- És akkor hogyan megyünk tovább, Iván Ivanovics?

- Részegen, Sztyepán Sztyepanovics.


A szesztilalom idején

A szesztilalom idején, valahol Szibériában, két muzsik hűtőházat épít, azaz szögesdróttal körbekerítenek egy kunyhót. Egyszerre az egyikük felkiált. - Gyere gyorsan, Vologya, találtam egy üveg vodkát, igyuk meg!

- Ne ordíts, te őrült, elvisznek!

- Innen? Hová?...


Üdvözlőlapok - külföldről

Iván, ha külföldre megy, csak pár szavas üdvözlőlapot küld barátainak Moszkvába. Így 1956-ban Budapestről: "Budapest szabad! Iván". 1968-ban Csehszlovákiából: "Prága szabad! Iván". 1973-ban Párizsból: "Iván szabad, Párizs!"


A szovjet néphadsereg hirdetése

HÍVJON, JÖVÜNK! NE HÍVJON, AKKOR IS JÖVÜNK!
TELEFONSZÁMUNK: 45-56-68


Szovjet módszer

Acélkoporsót találnak valahol Magyarországon és a muzeológusok egy része arra gyanakszik, hogy Attila sírját lelték meg. A vélemények azonban megoszlanak, ezért kiküldik a csontvázat Moszkvába, hogy az "élenjáró" szovjet tudósok állapítsák meg a valóságot. Egy hét múlva visszaérkezik a csontváz összetörve, mellette egy papírlap, rajta lakonikus rövidséggel: "Attila csontváza."

A magyar tudósok kénytelenek elhinni a vizsgálat eredményét, de kíváncsiak, hogy milyen módszerrel dolgoztak a kiváló szovjet tudósok. Nosza, megy a távirat a kérdéssel a módszerre vonatkozóan. Másnap jön az egyszavas választávirat: "Bevallotta."


Szigorúan titkos

Az amerikai kém megbízást kap, hogy jelentkezzék összekötőjénél, Ivan Ivanovicsnál az Építők út 11. szám alatt. Mikor odaér, elképedve látja, hogy a megadott címen két ilyen nevezetű ember is lakik. Mit tegyen? Találomra becsönget az egyikhez. Mikor kinyílik az ajtó, bemondja a jelszót:

- "A topolyafán hármat rikkant a rigó."

Mire a másik:

- Ja, a kémet keresi? Egy emelettel feljebb!


Orosz recept

Hogy kezdődik egy orosz recept?

"Lopj két tojást!"

És hogy végződik?

"A fene egye meg, az előbb még itt volt..."


Győzelem után

A magyar futball-válogatott 4:0 arányú elsöprő győzelmet arat a szovjet válogatottal szemben. Pár perccel a mérkőzés befejezése után távirat érkezik Moszkvából: "Gratulálunk a magyar fiúknak STOP Ez az igazi magyar futball STOP Kőolaj STOP Földgáz STOP"


Miért nincs Leningrádban főrabbi?

Pályázatot hirdetnek Leningrádban az újra megnyitott zsinagóga főrabbijának állására. Három pályázat érkezik be.

Az első pályázónak rabbi-iskolai végzettsége van, de pártiskolát nem végzett. A második pályázónak pártiskolai végzettsége van, de nem járt rabbiképzőbe. A harmadik pályázónak mindkét végzettsége megvan, de nem zsidó.


Vegyes családban

Hazamegy az iskolából a moszkvai gyerek, akinek az apja orosz, az anyja meg zsidó. Megkérdezi az apját.

- Apa, most én orosz vagyok, vagy zsidó?

- Természetesen orosz vagy, fiam, hiszen én vagyok az apád!

A gyerek csak nem nyugszik, és megkérdezi az anyját is.

- Anya, most én orosz vagyok, vagy zsidó?

- Természetesen zsidó vagy fiam, hiszen én szültelek. De miért kérdezed?

- Azért, mert van az egyik osztálytársamnak egy szép aranyórája, és most gondolkodom, hogy alkudjak vagy ellopjam...


A nagy Szovjetunió...

Az iskolában környezetóra van. A tanító kimutat az ablakon és megjegyzi:

- Látjátok, gyerekek, azt a nagy búzatengert, ahogy kinézünk? Itt azelőtt csak silány termés volt, de a Szovjetunió útmutatása nyomán olyan terméshozamot ad a földünk, mely párját ritkítja a világban, és ezt a Szovjetuniónak köszönhetjük. Ahogy kinézünk a másik ablakon, látjuk ezt a szép üzemet. A szüleink azelőtt elmentek messzire munkát keresni, most meg itthon, helyben jól keresnek, és ezt is a Szovjetuniónak köszönhetjük, mert az építésben nagyon sokat segített. Vagy ahogy kinézünk a harmadik ablakon, látjuk ezt a gyönyörű kultúrházat. Ezelőtt az emberek füstös kocsmákban töltötték el szabadidejüket, de a Szovjetunió segítségével létrehoztuk a kultúrpalotát, ahol mindenki megtalálja a magának tetsző szórakozást, és ezt is a Szovjetuniónak köszönhetjük.

Móricka nem figyel, a pad alatt szöszmötöl valamivel. A tanító rászól:

- Móricka, miért nem figyelsz?

- Figyelek, tanító bácsi!

- Akkor mondd meg, miről volt szó!

Móricka felpattan és rávágja:

- Ahogy mi kinézünk, azt a nagy Szovjetuniónak köszönhetjük.


Különbség

- Mi a különbség a szovjet és az amerikai AIDS között?

- ???

- Az amerikai halálos. A szovjet legyőzhetetlen...


Ugratás 1982-ből

- Hogy fogják hívni a Lenin körutat tíz év múlva?

- ???

- Ilyen bizonytalan az elvtárs ideológiai kérdésekben?
"KOMBÁJNJAINK VISZONOZTÁK A TÜZET..."
(Pártvezérek Lenintől Gorbacsovig)


Megy a vonat...

Megy a vonat a kommunizmus felé, amelyen Lenin elvtárs a masiniszta. Viszonylag rövid út megtétele után előrerohannak az utasok a vezérlőállásba.

- Lenin elvtárs, elfogyott a fűtőanyag, hogy jutunk így el a kommunizmusba?

- Elvtársak, a gőzös kazánjába dobálják be ruháikat, az is éghető, így is tovább tudunk haladni.

Az utasok leszórják ruháikat, elégetik, ám ez kevésnek bizonyul.

- Lenin elvtárs, már megint leálltunk. Mit tegyünk? Hogy jutunk így el a kommunizmusba?

- Elvtársak, az önöknél lévő élelmiszer is éghető anyag, dobálják be a kazánba!

Kis idő múlva újra mennek:

- Lenin elvtárs, az élelem is elfogyott és megint leálltunk!

- Na, elvtársak - mondja Lenin -, akkor nincs más hátra, mint a mögöttünk lévő talpfákat is fel kell szedni.

Ám a talpfák gyorsabban fogynak, mint amennyit a gőzös kazánja eszik. Kisvártatva megint lefulladnak. Az utasok megint mennek:

- Lenin elvtárs, nincs élelmünk, éhezünk. Nincs ruhánk, fázunk. Előre jutni nem tudunk, de vissza se tudunk menni, mert felszedtük a mögöttünk lévő talpfákat. Mit csináljunk, hogy eljussunk a kommunizmusba?

- Most már semmit. Megérkeztünk.


Pályadíjak

A Ki tud többet a Szovjetunióról? vetélkedő legjobbjai egy-egy kakukkos órát kapnak. A harmadik helyezett olyat, amelyből kijön a kakukk és kakukkol. A második helyezett olyat, amelyből kijön a kakukk és azt mondja: Lenin. Az első helyezett olyat, amelyből kijön Lenin és azt mondja: kakukk.


Lenin Lengyelországban

Egy külföldi turista a Tretyakov Képtárban hosszasan álldogál az egyik festmény előtt, melynek címe; "Lenin Lengyelországban" Végül a tárlatvezetőhöz fordul:

- Ne haragudjon, de sehogy sem értem ezt a képet! Ez a hölgy itt az ágyon ugye Krupszkaja, Lenin szerelme?

- Természetesen.

- De ez a meztelen férfi itt mellette nem is hasonlít Leninre!

- Hát persze, hogy nem, ez egy orosz katonatiszt.

- De hát akkor hol van Lenin?!

- Hát Lengyelországban!


A göthös

Sztálin nagy beszédet tart, amikor a harmadik sorban valakire nagyon rájön a köhöghetnék. Hosszasan köhög. Sztálin vészjóslóan félbeszakítja beszédét és megkérdezi:

- Elvtársak, ki meszelte köhögésével a beszédemet zavarni?

Senki nem jelentkezik, mire Sztálin Berijához fordul:

- Berija elvtárs, kísérje ki az első sort!

Az első sorban ülők eltávoznak.

Pár perc múlva a köhögési jelenet megismétlődik, a harmadik sorban ülő elvtárs ismét nem jelentkezik.

- Berija elvtárs, kísérje ki a második sort!

Berija teljesíti az utasítást.

A göthös elvtársra újból rájön a köhögés, s mivel most már a harmadik sor következik, hogy a sorában ülő társait megmente, Sztálin kérésére jelentkezik.

Sztálin így fordul Berijához:

- Berija elvtárs, vezesse el az elvtársat a Kreml ügyeletes orvosához, mert a szocializmusban a legfőbb érték az ember!


Mi szeretnél lenni?

1951-ben valahol a Szovjetunióban megkérdezik Móric Móricovicsot, az általános iskolás kisdiákot:

- Mi szeretnél lenni, ha a nagy Joszif Visszárionovics Sztálin lenne az édesapád?

- Árva...


Sztálin a mennyországban...

Sztálin meghal és jelentkezik a mennyország kapujánál. Szent Péter beszól a birodalmába:

- Órákat, ékszereket eldugni, agyalok föl a padlásra! Jön Sztálin!


Ki az úr?

A kocsmában azon folyik a vita, hogy ki a legnagyobb úr a világon.

Az egyik mondja, hogy Sztálin, a másik, hogy az angol királynő. Sorolnak még sok mindenkit, de a cigány azt mondja, hogy egyik sem.

- Hanem akkor ki?

A cigány rámutat a falon Sztálin képére, amelyen éppen akkor ül egy légy, és végzi a dolgát.

- A légy, mert ő még Sztálint is leszarja.


A kíváncsi feleség

Egyszer Hruscsov felesége anyaszült meztelenül odaáll Hruscsov elé és így szól:

- Nyikita, hadd üljek már fel a nyakadba!

Hruscsov szabódik egy ideig, végül rááll. Az asszony felül a nyakába és így szól:

- Most menjünk a nagytükör elé!

Hruscsov odaviszi és megáll. Ekkor az asszony:

- Na jól van, most már letehetsz!

Hruscsov megkérdezi:

- Mire volt ez jó?

- Csak meg akartam nézni, hogy néznél ki parókában!


Hruscsov idejéből

Az amerikai űrszonda leszáll a Mars bolygón, a Mars-lakók ijedten körülállják a rakétát. Az amerikai parancsnok leszúrja a zászlót, és elkezdi az ilyenkor szokásos szöveget:

- Az Amerikai Egyesült Államok nevében, a rám ruházott joguknál fogva ezt a bolygót...

- Állj, uram, ön elkésett! - vág közbe egy Mars-lakó.

- Hogyhogy?

- A múlt héten itt járt egy kicsi, kövér, kopasz emberke, és addig verte a cipőjével az asztalt, amíg ki nem adtuk neki a földeket hibrid kukoricát termeszteni...


Szovjet aranyérem

1964 októberében a tokiói olimpia egybeesett Hruscsov leváltásával. Ekkor suttogták a következő viccet:

- Ki szerezte a szovjet olimpiai csapat első aranyérmét?

- Brezsnyev ökölvívásban, amikor kiütötte Hruscsovot.


Egy jó és egy rossz hír

Brezsnyev irodájába belép a hírszerzés vezetője.

- Brezsnyev elvtárs, van egy jó és egy rossz hírem, melyiket mondjam előbb?

- Essünk túl előbb a rossz híren.

- A kínaiak is feljutottak a Holdra.

- Ez tényleg borzasztó, hogy már így utolértek minket technikailag. És mi a jó hír?

- Mind felment!


A szovjet-kínai viszonyról

A Kremlben elszaporodnak az egerek. Brezsnyev pályázatot hirdet, hogyan lehetne a rágcsálókat kiirtani. Végül a legsikeresebbnek Ivan Ivanovics bizonyul, akinek sikerült egy olyan kis motoros műegeret előállítania, amelyet mikor szabadon engednek a Kreml folyosóján, illeg-billeg a többiek előtt, majd megfordul, s beveti magát a folyóba - az összes többi egér pedig utána.

Másnap Brezsnyev magához kéreti a feltalálót.

- Gratulálok, Ivan Ivanovics! De mondja, egy ilyen kis kínait nem tudna készíteni?


Moszkvai tüntetés

Tüntetés van Moszkvában, a Vörös téren. Jelentik a demonstrációt Brezsnyevnek. Brezsnyev egykedvűen fogadja a hírt:

- Hadd tüntessenek!

Fél óra múlva újabb hírrel mennek hozzá:

- A tüntetők esznek.

Mire Brezsnyev:

- Hadd egyenek!

- Igen, Brezsnyev elvtárs, de pálcikákkal...


Mákos példázat

A Szovjetunió-Kína ellentét idején postán érkezik egy zsák a Kremlbe. Kinyitják, tele van mákkal, mellette egy cédula: "Ennyien megyünk, Mao."

Egy hét múlva ugyanez a zsák visszaér Pekingbe. Kinyitják. Benne a mák megdarálva, mellette egy cédula: "Így küldünk vissza!"


TASSZ-jelentés a 60-as évekből

A kínai határ mentén békésen dolgozó kombájnjainkra a kínai határőrök tüzet nyitottak. Kombájnjaink viszonozták a tüzet, majd felszálltak és visszatértek bázisukra...


Hol járunk?

Brezsnyev és felesége lefüggönyözött hintóban világ körüli útra indulnak.

- Hol járhatunk most, drágám? - kérdi a feleség.

Brezsnyev kinyújtja az ablakon a karját:

- Amerikában vagyunk.

- De hát honnét tudod?

- Leköpték a kezemet.

Mennek tovább. Kicsit később az asszony megint megkérdezi.

- Hol járunk most?

Brezsnyev kidugja karját az ablakon, majd válaszol:

- Most járunk Magyarországon.

- De hát miből gondolod?

- Kezet csókoltak.

Folytatják útjukat. Később az asszony megint kíváncsiskodik:

- Most hol vagyunk, drágám?

Brezsnyev ismét kinyújtja karját az ablakon.

- Most már itthon vagyunk a Szovjetunióban.

- Megint kezet csókoltak?

- Nem, lelopták az órámat!


Mikojan dilemmája

- Brezsnyev elvtárs, hallod, mit javasol az amerikai elnök? Nyissuk meg a határainkat mi is, hogy menjenek az elvtársaink más országokba is - mondja Mikojan. - Hát mondd, Brezsnyev elvtárs, ki marad akkor itt a Szovjetunióban?

- Hát te, meg az a hülye Podgornij!


Az aranyóra

Brezsnyev és Koszigin utaznak haza Nasszer temetéséről. Brezsnyev megszólal:

- Te, Alekszej! Láttad Nasszer kezén azt a szép aranyórát?

- Nem, mutasd!


A két hiba

Kosziginnek szobrot állítanak Moszkvában. A szakértők szerint nagyon jól sikerült az alkotás, ezért kihirdetik, hogy aki egy hibát is talál benne, magas jutalomban részesül, Özönlenek az emberek, de hibát senki sem talál. Egy öreg grúziai paraszt arra jár és kijelenti, hogy két hiba is van az alkotásban. Persze mindjárt körülfogják az emberek az öreget és kérdezgetni kezdik.

- Bátyuska, no mondja már, mik azok a hibák!

- Az első az, hogy ferdén van a kötél a nyakán.

Mindenki elámul és szólnak az öregnek:

- Bátyuska, a maga szemével valami baj van, hiszen nincs annak kötél a nyakán!

Megszólal az öreg:

- Hát ez a második hiba...


Sztriptízbár Moszkvában

Az idegenforgalom felvirágoztatása érdekében Brezsnyev utasítást ad az első sztriptízbár megnyitására Moszkvában. A bár megnyílik, egy hétig működik, de utána be kell zárni az érdektelenség miatt.

Brezsnyev hívatja a bár vezetőjét és felelősségre vonja. Az illető magyarázkodik:

- A berendezés a legkorszerűbb volt, a legkiválóbb nyugati italokat szolgáltuk fel, és a táncosnő is a legmegbízhatóbb volt: 35 éve párttag.


Hiányzó kitüntetések

Melyik három kitüntetést nem kapta meg Brezsnyev?

A Hős anya, a Hős város és a Tiszta udvar, rendes ház!


Biztos jel...

Brezsnyev elvtárs a tajgában van kolhozlátogatáson. Egyik este egy biztonsági őr észreveszi, hogy nincs sehol. Eltűnt. Nagy titokban elkezdik keresni, s eltelik egy, két, sőt három nap, és nem találják. A biztonsági őr ekkor találkozik a nyulacskával és megkérdezi tőle:

- Te nyulacska, nem láttad a mi Brezsnyev elvtársunkat?

- Hajaj - sopánkodik a nyúl -, biztos megette a medve koma!

- Honnan tudod? - ripakodik rá az őr.

- Hát onnan gondolom - feleli -, hogy a medve koma három napja kitüntetéseket kakál...


A jó elvtárs

Lenin felébred a Mauzóleumban és látja, hogy nincs mellette Sztálin. Megkérdezi az őrtől:

- Miért nem fekszik itt Sztálin elvtárs?

- Hát, mert nem volt jó elvtárs - feleli az őr.

- Nem volt jó elvtárs? Akkor most ki a jó elvtárs?

- Brezsnyev elvtárs.

- Akkor miért nem fekszik itt mellettem?!


A cetli

Becsöngetnek éjszaka Brezsnyev lakásába. Brezsnyev felveszi a köntöst, és kisétál komótosan az előszobába. Ott benyúl a köntös zsebébe, elővesz egy kis cetlit, és megkérdi:

- Ki az?


Tíz év börtön...

Egy ember felmászik a Lánchíd tetejére és elkezd ordítani: "Brezsnyev hülye! Brezsnyev hülye!" Leszedik. Elviszik. Elítélik. Tíz évet kap. Kettőt azért, mert felmászott, nyolcat pedig azért, mert elárulta az államtitkot...


A papagáj esete

Egy papagáj repked a Vörös téren, és azt rikácsolja: "Hülye Brezsnyev! Hülye Brezsnyev!" Rendőrök erednek a nyomába, figyelik, melyik ablakon repül be. Becsengetnek abba a lakásba, amelyiknek az ablakán a madár beszállt. A papagájt a gazdája ijedten bedugja a hűtőszekrénybe, mielőtt a rendőröknek ajtót nyitna.

A rendőrök kutatnak, de nem találják a tettest, majd elnézést kérve dolguk végezetlenül távoznak.

A félig megfagyott papagájt ezekkel a szavakkal engedi ki a gazdája a hűtőszekrényből:

- Kellett neked öt perc Szibéria?!


Egy kérdés 1980-ban

- Ettél már Brezsnyev-szalonnát?

- Nem.

- Él is még a disznó...


A Kreml padlásán

Kádár és Brezsnyev Moszkvában, a Kreml padlásán herélik a galambokat. Miért?

- Hogy el ne csesszék a békét.


Inkognitóban

Brezsnyev Magyarországra készül, de inkognitóban akar jönni. A pártközpont kitalálja, hogy jöjjön a Barátság Kőolajvezetéken. A magyar fogadóbizottság Százhalombattánál várja, de a megbeszélt időpontra nem jön. Eltelik egy óra, nem jön. Eltelik két óra, nem jön. Egyszer csak felnyílik a csővezeték ajtaja, és kikászálódik belőle Brezsnyev.

- No de Brezsnyev elvtárs, nem ekkorra váruk!

- Elvtársak! Tudják, milyen nehéz az árral szemben úszni?!


El lehet-e hagyni a nagy medvét?

Brezsnyev és Kádár sétálgatnak az erdőben. Egyszer csak kiugrik eléjük egy hatalmas termetes medve, és éhes ordítással szaladni kezd feléjük. Brezsnyev hátraarcot csinál, és rohanni kezd visszafelé. Kádár a hátizsákjából előkap egy sportcipőt, ledobja a gumicsizmát, és lábbelit cserél. Brezsnyev meghökkenten szól oda:

- Megőrültél? Mindegy, mit veszel fel, a medvét úgysem tudod lehagyni?

- Nem is a medvét akarom lehagyni, hanem téged...


Amit Brezsnyevék meglátnak...

Brezsnyev és Kádár egymás mellett pisilnek.

Brezsnyev odaszól:

- Miért takarod annyira, láttam én már ilyet!

- Mert amit ti megláttok, annak követelitek a felét!


OKÉ

Brezsnyev magyarországi látogatása alkalmával megtekint néhány üzemet. Amikor a tsz-hez érnek, Brezsnyev csak ennyit szól: "Oké:"

Utána elmennek a Lenin Kohászati Művekbe. Brezsnyev itt is így szól: "Oké."

Aztán következik a Paksi Atomerőmű. Brezsnyev megint csak ennyit mond: "Oké."

Kádár kíváncsi lesz és megkérdezi:

- Mi az, hogy oké?

Mire Brezsnyev: - Orosz-oké!


A merénylő

Brezsnyev beszédet mond a Vörös téren. Egyszer csak valaki rálő, de a lövés célt téveszt. A KGR percek alatt elfogja a merénylőt, s megkezdődik a kihallgatás:

- Neve?

- Iván Ivanovics.

- Foglalkozása?

- Mesterlövész.

- Maga?! Mesterlövész?! Hiszen elhibázta!

- Miért, maga tudna célozni, ha állandóan lökdösnék, hogy: "Lője már le! Lője már le!"?


Zsíros kenyér

Brezsnyev meghal, és felkerül a mennyországba, de ott már szabad választás van, a páciensek eldönthetik, melyik részlegbe akartak menni, a szocialistába vagy a kapitalistába. Leonyid természetesen a szocialistát választja, ám napokig csak zsíros kenyeret kap a beköltözés után. Egy hét múlva megunja, és megkérdezi Szent Pétert:

- Elnézést, Péter elvtárs, nem tudnának más ételt is adni, mint zsíros kenyeret?

Péter morózusan válaszol:

- Egy emberre nem főzünk!


A másvilágon

Meghal Brezsnyev, és felkerül a másvilágra. Látja, hogy Lenin követ mos. Megkérdi, hogy miért csinálja.

Lenin azt feleli:

- Ezt is kell valakinek.

Brezsnyev továbbmegy és látja, hogy a folyosó másik végét Roosevelt mossa.

- Úristen! - kiált elszörnyedve. - Ti mindig ezt csináljátok?

- Nem - feleli Sztálin -, csak akkor, amikor Hitler az ügyeletes.


Mindenkinek a maga baja...

Brezsnyev meghal, felkerül a mennyországba, de - bár nem volt olyan túl nagy bűne - az Isten azt a penitenciát rója ki rá, hogy a száz méter hosszú főfolyosót minden nap fel kell törölnie.

Első nap neki is fog, de félúton nagyon megfájdul a dereka, kiegyenesedik, és meglátja egy üvegezett ajtó mögött Hitlert, aki ceruzát rágcsálva mered egy üres papírlapra. Brezsnyev persze felháborodva siet az Istenhez:

- No de, hogy van ez, én, aki világéletemben csak vodkát ittam, nem pediglen vért, én folyosót mosok, ez az Adolf meg, aki mégiscsak világégést okozott, és millió élet szárad a lelkén, csak ül egy irodában?!

- Hagyd el, fiam - válaszol az, Isten -, sok baja van neki is. Most kell lefordítania a "Mein Kampf"-ot németről héberre!...


Szulejmán tanácsa

Szulejmán török szultán, a mohácsi csata győztese és Brezsnyev orosz főtitkár találkozik a túlvilágon. Brezsnyev panaszkodik:

- Mondd, ti 150 évig uralkodtatok a magyarokon, és szeretnek benneteket. Mi még csak 40 éve uralkodunk, és utálnak bennünket. Miért?

- Mi két hibát nem követtünk el. Egyrészt nem tettük kötelezővé az iskolákban a török nyelvet, másrészt nem kellett megünnepelniük a mohácsi csatavesztés évfordultját.


Minek a helikopter?

Gorbacsov beszédet mond a leningrádi Putyilov gyárban.

- Elvtársak! Ha tovább fokozzuk a termelést, és mindenki rádob még egy lapáttal, akkor én ígérem maguknak, hogy öt év múlva mindenkinek saját lakása, saját kertes háza lesz! De ez semmi, elvtársak! Ha még tovább fokozzuk a termelést és mindenki rádob még egy lapáttal, akkor én ígérem maguknak, hogy újabb öt év múlva a ház mellett ott lesz a legújabb Lada gépkocsi. De ez semmi, elvtársak! Ha még tovább fokozzuk a termelést és mindenki rádob még egy lapáttal, akkor én garantálom maguknak, hogy újabb öt év múlva a ház és a Lada mellett ott tesz mindenkinek egy kis kétszemélyes helikopter is!

A munkások tátják a szájukat, mire az egyik hitetlenkedve megszólal:

- No de Gorbacsov elvtárs! Minek nekünk az a helikopter?

- Hogy minek, elvtársak? Egy óra alatt Moszkvában vannak, ha meghallják a rádióban, hogy ott kolbászt lehet kapni!


A vodka káros az egészségre

Gorbacsov hívei körutazást tesznek a Szovjetunióban, hogy a legeldugottabb kis falvakban is bebizonyítsák a lakosságnak a vodka káros hatását.

- És most nagyon figyeljenek! Ebben az üvegben tiszta, életet adó víz van, ebben a másik üvegben vodka. Most ezt a kis gilisztát belelógatom a vízzel teli üvegbe. Látják, milyen vidáman lubickol? S most belemártom a vodkás üvegbe. Látják, a giliszta kimúlt.

Egy hang a hátsó sorból:

- Akkor most már értem, miért nem ismerte eddig a falu a bélférget!


Lövések

Gorbacsov látogatást tesz a hideg télben ázó-fázó határőrök között. Csupán egy embert talál odakint:

- Misa fiam, adj le egy lövést, hogy a többiek meghallják, hogy itt vagyok!

A lövés eldördül, az őrház ablaka kinyílik és kiszól egy tiszt:

- Hoztak a vodkát? - Nem - válaszolja a katona. - Gorbacsov jött meg.

Senki nem mozdul.

Gorbacsov parancsára másodszor, sőt harmadszor is elhangzik a lövés. A tiszt dühösen nyitja ki az ablakot:

- A jó édesanyád! Hát hol tanultál meg célozni, hogy háromból sem tudod eltalálni?
A PÁRTFEGYELEM - AZ PÁRTFEGYELEM
(Középpontban a párttitkárok)


Új forint

A párttitkár kihirdeti a taggyűlésen, hogy januártól beindul az új gazdasági mechanizmus, valamint ki fogják adni az új forintot, aminek az egyik oldalán fagylalt lesz, a másikon pedig galamb.

- És ez mit jelképez? - kérdi az egyik hallgató.

- Azt, hogy aki nem nyal, az repül - feleli a párttitkár.


Állati ügyek

Az elefánt egy rohanó csigával találkozik. Megkérdi:

- Hová olyan sietve?

- Futok a kommunizmus elől. Tudod, nekem is van házam, a feleségemnek is, a gyerekeimnek is, és ezek mindent elvesznek. Jobb, ha te is futsz!

Erre az elefánt is elkezd futni és találkozik a medvével.

Kérdezi a medve:

- Hová futsz, elefánt?

- Futok a kommunizmus elől. Tudod, én is nagy lábon élek, a feleségem is és a gyerekeim is, és ezek mindenből ügyet csinálnak. Jobb, ha te is futsz!

Erre a medve is futni kezd.

Találkozik a róka komával, aki kérdezi tőle:

- Hová futsz, medve?

- Futok a kommunizmus elől. Tudod, nekem is van bundám, a feleségemnek is, a gyerekeimnek is, és ezek mindent elvesznek tőlünk. Jobb, ha te is futsz!

A róka gondolkodni kezd: "Mién fussak? Vörös is vagyok, ravasz is, belőlem még párttitkár is lehet!"


Három fegyelmi

Új agronómus érkezik a tsz-be. A párttitkár annak rendje és módja szerint elkéri a partkönyvet és végiglapozza. Meglepve tapasztalja, hogy három pártfegyelmi is van benne.

- Mondja, agronómus elvtárs, miért kapta ezt a három pártfegyelmit?

- Az elsőt még 1953-ban kaptam, amikor Sztálin meghalt, és írták az újságok, hogy egymillió rubelbe került a temetése. Én meg azt mondtam, hogy ennyi pénzért az egész Központi Bizottságot is eláshatták volna...

- No és a másodikat miért kapta?

- 1964-ben, amikor Hruscsovot leváltották. Az íróasztalom üveglapja alatt ott volt Hruscsov képe, én meg nem vettem ki, hanem mellé tettem Brezsnyev képét. Jön a párttitkár és kérdezi, hogy miért nem veszi már ki onnan ezt a szemetet? Én meg megkérdeztem, hogy melyiket...?

- És a harmadikat miért kapta?

- Azt most kaptam nemrégen. Megyek az utcán, és jön velem szemben a párttitkár. Mondja: "Agronómus elvtárs, miért nem volt ott a legutolsó pártgyűlésünkön?" Én meg azt mondtam: "A fene egye meg, ha tudom, hogy ez a legutolsó, elmentem volna!"


Nincs WC...

Felépítettek egy négyszintes házat. Az átvevő bizottság kiszáll, hogy átvegye az épületet. Mindent rendben találnak, és más majdnem átveszik, amikor valaki észreveszi, hogy nincs az épületben WC. Előkerítik a tervezőt, aki így védekezik:

- Az első szinten bölcsőde lesz, ők a pelenkába csinálnak. A második szinten a püspökök lesznek, ők Rómában székelnek. A harmadik szinten a zsidók lesznek, ők a szarból is pénzt csinálnak. A negyedik szinten pedig a pártbizottság lesz, ők meg minden szart egymásra kennek...


Női párbeszéd

- Képzeld, azt álmodtam az, éjjel, hogy a férjem impotens lett!

- Az nagyobb, mint a párttitkár?


Nyelvi ügyek

A párttitkár szól a gépírónőnek, húzzon papírt a gépbe, majd diktálni kezd:

- Összevont pártértekezletet tűzök ki, amelyen megtárgyaljuk a két hónappal ezelőtti központi bizottsági ülés határozatát. Az értekezletet a jövő héten kedden tartjuk meg.

A titkárnő megáll:

- Titkár elvtárs, a keddet egy vagy két dével írjam?

Rövid szünet, aztán a titkár határoz:

- Írja csütörtökre!


Amerika Hangja

Gazsi a munkából hazaérve minden alkalommal gyorsan becsukja a kis házikója ajtaját, és azonnal bekapcsolja a rádiót, hogy hallgassa Amerika Hangját.

Egy alkalommal a munkából hazaérve ugyanezt teszi, csak elfelejti becsukni az ajtót. Hallgatja az adást, de egy idő múlva ideges lesz, úgy érzi, hogy valaki figyeli. Ösztönszerűen hátranéz, hát uramisten, ki van ott? A helyi párttitkár!

- Mit csinálsz, te büdös gazember?! - ordítja.

Gazsi - lévén gyors gondolkodású ember - azonnal felkap két fedőt, őrült módon összeveri nagy ordítozás kíséretében, és válaszol:

- Kezsit-lábát csókolom, párttitkár elvtárs, zavarom az Amerika Hangját!

Ekkor a párttitkár egy óriási nagy pofont ad Gazsinak:

- A fene a piszkos pofádat, hát ezért nem tudom én hallgatni!!!


Nászéjszaka után

Az ifjú férj így szól a feleségéhez a nászéjszaka után:

- Mondd, drágám, hogy lehetséges az, hogy a negyedik férjed vagyok, és te mindeddig érintetlen maradtál?

- Úgy, kérlek - válaszol az asszony - hogy az első férjem KISZ-titkár volt, így hát állandóan várta a párt jóváhagyását. A második szakszervezeti titkár volt, így ő állandóan csak beszélt róla. A harmadik meg pártitkár volt, ő meg állandóan csak ígérgette.


Mindenki egyenlő

A cigánynak mondja a párttitkár:

- Ti is kaptok ingyen lelket, mint a tanárok, a törvényben is annyi jogotok van, mint a tanároknak. Éljetek hát a jogotokkal!

A cigány hazamegy, kérdik, hogy mit mondtak?

- Azt, hogy mindenki egyenlő, most már mindenki cigány.


Jó vicc

Egy reggel valaki berúgja a pártiroda ajtaját, berohan egy mérges kis ember, torkon ragadja a meglepett párttitkárt és ordítani kezd:

- Te szemét, mocsok, élősdi patkány! Teszek én rád is, meg a pártodra is, aljas népség...

A következő pillanatban berohan az ajtón egy másik férfi, és ijedten odakiáltja a dühöngőnek:

- Állj meg, Kálmán, csak vicceltem! Nem mi nyertük az ötvenmilliót a lottón!...


Két cápa beszélget

- Képzeld, barátom, olyan jót ebédeltem ma! - mondja az egyik.

- Na és mit ettél?

- Természetesen párttitkárt.

- És honnan tudod?

- Onnan, hogy gerinctelen volt és nem volt bőr a pofáján.


Színházi közjáték

A párttitkár színházba viszi a nejét, a Madame Pompadourt adják. Az első felvonás végén az asszony megkérdezi:

- Te, ki volt az a Madame Pompadour?

- Nem tudom, de várj, megkérdezem.

Oda is sétál a férj egy beszélgető csoporthoz, megkopogtatja az egyik férfi vállát:

- Elnézést, elvtársam, ki volt ez a Madame Pompadour?

Az illető tömören válaszol:

- Egy rokokó kokott!

A párttitkár megköszöni az információt, visszasétál a feleségéhez, aki izgatottan várja.

- Na, megkérdezted?

- Igen.

- És, ki volt ez a nő?

- Nem értettem, dadogott az illető...


Vigasztalják a párttitkárt

A falusi párttitkár súlyos beteg lesz. Tanakodnak a falu emberei, hogy miként vigasztalják meg, hiszen istentagadó. Majd gondolnak egyet, és belépnek hozzá e szavakkal:

- Áldja és gyógyítsa meg az elvtársat a legfelsőbb főmajom, az összes gorillákkal és csimpánzokkal!


Vizsgakérdés a rendőrségen

- Mi a különbség helyszínelésnél, ha egy kutyát, és ha egy párttitkárt ütnek el?

- A kutya előtt van féknyom...


A fifikás cigány

A párttitkár meglátja a cigányt, aki szintén párttag.

- Te cigány, azt mondják, hogy jársz a templomba!

- De járok én a taggyűlésre is!

- De azt mondják, hogy pénzt is dobtál a perselybe!

- De fizsetem én a tagdíjat is!

- De azt mondják, hogy megcsókoltad Krisztus lábát a kereszten!

- Megcsókolom én a magáét is, ha ott lesz!


A pártfegyelem - az pártfegyelem...

Brezsnyev Magyarországra látogat. Kádárral sétálgatnak a pesti utcán. Brezsnyevnek feltűnik, hogy nem kísérik őket sehol a biztonsági emberek. Szóvá is teszi:

- Mondd, János, te csak így minden őrizet nélkül sétálsz bármikor itt Budapesten?

- Igen, Leonyid Iljics.

- És nem félsz attól, hogy valaki megtámad, leüt?

- Ugyan, Leonyid Iljics, nálunk az emberek 95 százaléka rendes, becsületes, tisztességes ember, azoknak ilyen eszébe sem jut!

- Jó, jó, de mi van a maradék 5 százalékkal?

- Azokat meg köti a pártfegyelem...


A Lenin-kép előtt

Rendszerváltás idején a párttitkár odamegy a falon lógó Lenin-képhez.

- Iljics, Iljics, mi lesz most velünk?

- Mi lenne - válaszol a kép -, engem leakasztanak, téged meg fel...


Ez már a kommunizmus?

Bemegy a zárkányi párttitkár P. elvtárshoz, és megkérdezi.

- Elvtárs! Ez már a kommunizmus, vagy lesz ennél még rosszabb is?
AZ ILLEGALITÁSTÓL AZ ALIG-ELLÁTÁSIG...
(A kapitalizmus nem szocializmus)


Kulcsok...

A tárgyalás szünetében Kennedy kijön a folyosóra, nagy aranykulcsot forgat az ujján. Hruscsov megkérdi tőle:

- Minek ez az aranykulcs?

- Ez, kérlek szépen, az atomnak a kulcsa. Akinél ez a kulcs van, az a világ ura.

A következő szünetben kijön Hruscsov, ő egy nagy, rozsdás kulcsot forgat az ujján.

Megkérdezi tőle Kennedy:

- Minek ez a nagy, rozsdás kulcs?

- Ez, kérlek szépen, egy WC kulcsa. Akinél ez a kulcs van, az nem könnyen csinál be.


Hruscsov és Kennedy

A cigányasszony ikreket szül. Az egyiket Hruscsovnak keresztelik, a másikat Kennedynek.

- Tisztelendő úr! - szól a fiatal anya. - Most hát melyik a Hruscsov?

- Hát, amelyik telhetetlenebb az evésben!

- Ez nem jó, mert mindkettő egyformán vadul eszik!

- Hát akkor amelyik jobban ordít!

- Ez sem jó, mert egyformán üvöltenek!

- Hát akkor, édes lányom - szólt az öreg plébános -, eredj haza, tedd tisztába őket, és amelyik hamarabb becsinál, az a Hruscsov.


Egy kicsivel lejjebb

Egy repülőgépen utazik Kennedy, Hruscsov és Kádár. Beszélgetnek. Azt mondja Kennedy:

- Nálunk olyan házak épülnek, hogy már az égig érnek.

- Ez nem igaz! - hitetlenkedik a másik kettő.

- Na, jó, hátha nem is addig, egy kicsivel lejjebb.

Megszólal Hruscsov:

- A mi úrhajósaink már a csillagokra is elmennek.

A másik kettő ezt sem hiszi el.

- Na jó, hátha nem is addig, hát egy kicsivel lejjebb.

Gondolkodik Kádár: "mit mondhatok én, se felhőkarcolóink, se űrhajósaink nincsenek". Egyszer csak megszólal:

- Ez mind semmi! Nálunk egy asszony a száján szülte meg a gyerekét.

Kennedy is, Hruscsov is tiltakozik:

- Ez nem igaz, ilyen nincs!

Mire Kádár:

- Hát jó. Ha nem is a száján, hát egy kicsivel lejjebb.


Ki repüljön?

Újfajta meghajtású, kísérleti rakétát akarnak a világűrbe küldeni. Önként jelentkezőre volna szükség. Jelentkezik is három ország űrhajósa: egy orosz, egy amerikai és egy magyar. A bizottság maga elé kéri az oroszt.

- Nos, elvtárs, maga mennyi pénzt kér ezért az életveszélyes utazásért?

- Egymillió dollárt.

- Mire költené?

- Segítenék a falumon, elneveztetnék magamról egy utcát, a többit felajánlanám a pártnak.

- Jó, menjen ki, majd értesítjük!

Következik az amerikai pilóta.

- Mennyiért vállalná?

- Kétmillió dollárért.

- Mihez kezdene vele?

- Egymillióért részvényeket vennék, a másikért pedig szobrot emeltetnék magamnak.

- Rendben van, majd értesítjük!

Utoljára marad a magyar.

- És ön mennyit kér?

- Hárommillió dollárt.

- Ez nagyon sok, mit csinálna ennyi pénzzel?

- Egymilliót megtartanék magamnak. Egymilliót önnek adnék, hogy biztosan engem válasszon, egymillióért meg felmegy az a bolond orosz...


Hírek a sajtóban

Kennedy és Hruscsov megegyezik abban, hogy a két világrendszer közti különbséget autóversenyen döntik el. A versenyt lebonyolítják, és az első lesz Kennedy, a második Hruscsov. A verseny eredményéről a két ország sajtója a következőképpen számol be.

New York Times: "A két világhatalom közötti műszaki fölény eldöntése érdekében tegnap megtartott autóversenyen első lett Kennedy, a második Hruscsov."

Ugyanez az Izvesztyijában: "A tegnapi napon a szocializmus és a kapitalizmus közti különbség eldöntésére megrendezett autóversenyen Hruscsov elvtársnak sikerült az igen előkelő második helyen végeznie, ugyanakkor Kennedy úr csak az utolsó előtti helyet tudta elfoglalni."


A moszkvai állatkertben

Kennedy látogatást tesz a Szovjetunióban. A programban szerepel a moszkvai állatkert meglátogatása. Odaérve a strucc ketrecénél megkérdezi Hruscsov:

- No, Kennedy komám, tudod-e, hogy ez mi?

- Már hogyne tudnám, ez a strucc.

- Á, nem, ez a Lenin Szovhoz napos csibéje!

Mennek tovább, odaérnek a vízilóhoz.

- No, Kennedy komám, tudod-e, hogy mi ez?

- Már hogyne tudnám, ez a víziló.

- Á, nem, ez a Vorosilov Kolhoz választási malaca.

Kennedy csóválja a fejét, és mennek tovább. Odaérnek az óriás teknősbékához.

- No, Kennedy komám, tudod-e, hogy ez mi?

- Már hogyne tudnám - mondja az esetből okulva Kennedy -, ez az anyád valagán a lapostetű!


A jólétről

Három államfőt kérdeznek meg országa jólétéről: Brezsnyevet, Nixont és Kádárt.

Brezsnyev: - Az én népem keres ezer rubelt, 400-ból megél, a többit odateszi, ahova akarja.

Nixon: - Az én népem keres 2 ezer dollárt. 800-ból megél, a többit odateszi, ahová akarja.

Kádár: - Az én népem keres 3 ezer forintot, 30 ezerből megél, a többit onnan lopja, ahonnan akarja.


A kannibál fia

Három államfő: Brezsnyev, Nixon és Kádár repülőn utazik, amikor lezuhannak a kannibálok földjén. Elfogásuk után a nagyfőnök elé viszik őket, és először Brezsnyevet kérdezik:

- Hát te honnan jöttél, és ki vagy?

- Én a CCCP államfője vagyok.

- Vigyétek, jó lesz pörköltnek!

- Hát te? - kérdik Nixont.

- Én vagyok az USA elnöke.

- Vigyétek el gulyáslevesnek!

- És te? - kérdezik Kádárt.

- Én vagyok Magyarország vezetője.

- Hát te vagy az? Ott tanul a fiam szakácsnak! - veregeti meg Kádár vállát a kannibálfőnök. - Meg vagy hívva vacsorára. Mit kérsz? Pörköltöt vagy gulyást?


A fene egye meg...

Brezsnyev korában két turista találkozik egy svájci hegyi poharazóban: egy amerikai és egy szovjet. Beszélgetés közben mindenki a saját rendszerét dicséri. Azt mondja az amerikai:

- Az én hazámban van a legtökéletesebb demokrácia és szólásszabadság. Például, ha akarok, bemegyek Washingtonban a Fehér Házba, ott is az elnök irodájába, az asztalra ütök ököllel és azt mondom: - Mister Nixon, a fene enné meg az Ön piszkos pofáját!!! És tudja, mi történik velem? Semmi!!! Ahogy bementem, ugyanúgy ki is jövök, és nem történik velem semmi.

- Óh - mondja Szergej. - Hát ugyanezt én is meg tudom tenni. Én is bemegyek a Kremlbe, ott is a Brezsnyev elvtárs irodájába, ahol ugyanezt mondom én is: - Brezsnyev elvtárs! A fene egye meg Nixon elnök pofáját!!! És tudja, velem sem történik semmi, ahogy bementem, úgy háborítatlanul kijövök.


Brezsnyev és Nixon

Brezsnyev ellátogat Amerikába. Nixon kabátjának hajtókáján három gombot: egy pirosat, egy kéket és egy zöldet fedez fel. Meg is kérdezi:

- Mondja, Nixon úr, mi az a három gomb?

- Ez a legújabb találmányunk. Ha fázom, megnyomom a piros gombot, és melegíteni kezd a kabát. Ha melegem van, megnyomom a kék gombot, és hűteni kezd a kabát. Ha fáradt vagyok, megnyomom a zöld gombot, ez a regeneráló, és mindjárt frissebb, könnyebb vagyok.

Egy év múlva Nixon látogat el Moszkvába. Látja ám, hogy Brezsnyev egy ZIL teherautó ajtaját cipeli.

- Hát ez meg micsoda? - kérdezi Nixon.

- Ez a legújabb találmányunk. Ha fázom, feltekerem az ablakot. Ha melegem van, letekerem az ablakot. Ha fáradt vagyok, eldobom az ajtót és mindjárt könnyebb!


Kultúra

Brezsnyev kalauzolja Moszkvában Cartert, az amerikai elnököt. Egy szép, modern épület egyik emeleti ablakából egyszer csak kizúdít valaki egy vödör szennyvizet. Alig sikerül félreugraniuk.

- Ez a híres szovjet kultúra? - kérdezi Carter bosszankodva.

Egy évvel később, viszontlátogatáson az amerikai elnök kalauzolja Brezsnyevet Washington előkelő negyedében. Egyszer egy patinás épület ablakából kizúdul egy vödör szennyvíz. Brezsnyev kárörvendően jegyzi meg:

- Ez pedig az a híres amerikai kultúra?

- Hát nem egészen - vág vissza Carter -, ez itt a szovjet nagykövetség épülete.


Utolsó kívánságok

A kannibáloknak sikerült elfogniuk az olasz, az amerikai és az orosz elnököt. Közlik velük, hogy teljesítik az utolsó kívánságukat, mielőtt megennék őket, és a bőrükből tam-tam dobot készítenének.

Az olasz szerezne még utoljára egy nagy tál spagettit enni. Az amerikai szeretne még egy utolsó pohár whiskyt inni. Teljesítik a kérésüket, már csak az orosz van hátra:

- Én szereznék két százas szöget! - mondja.

A törzsfőnök furcsállja a kérést, de nem tagadja meg. Az orosz megmarkolja a két szöget, és össze-vissza kezdi szurkálni magát.

- Belőlem ti nem fogtok tam-tam dobot készíteni!


Kádár, a furfangos

Brezsnyev, Ceausescu és Kádár lezuhannak a különrepülőgéppel, egyenesen egy félcivilizált törzs területére. Ahogy ballagnak, jönnek a bennszülöttek. Kádár felszalad a fára, Brezsnyevet meg Ceausescut irtózatosan összeverik.

Második nap ismét jönnek az őslakosok. Kádár ismét fára mászik, a két másik vezetőt ismét megkalapálják.

A harmadik napon, mivel már számítani az újabb ütlegelésre, Brezsnyev közli Kádárral:

- Elvtársam, ha legközelebb jönnek, te maradsz lent!

Így is történik, jönnek a bennszülöttek, Ceausescu meg Brezsnyev felszalad a fára, Kádárt körbeveszik a négerek, éppen fel akarják pofozni, mire Kádár megszólal:

- Állj, most azokat üssétek, akik a fán vannak!...


Melyik katona a jobb?

Kádár János és Lennyid Brezsnyev egyik egymás közti megbeszélésén szóba kerül a katonaság. Hosszasan vitatkoznak azok, hogy a parancs végrehajtásában melyik a jobb katona: az orosz vagy a magyar. Brezsnyev váltig állítja, hogy az orosz katona a jobb, mert az a parancs elhangzása után előbb gondolkodik, azután cselekszik. Mire Kádár János azt mondja, hogy a magyar a jobb katona, mert az előbb végrehajtja a parancsot, azután gondolkodik. Hogy saját igazukat bizonyítsák, behívatnak a szobába előbb egy orosz katonát.

Brezsnyev mondja neki:

- Fiam, bemutatom magának Kádár Jánost, a magyar kommunisták vezetőjét. Kérem, adjon neki egy nagy pofont!

Az orosz katona hosszasan gondolkodik, majd kijelenti, hogy ő bizony sohasem tenne ilyet.

- Jól van, fiam, helyesen cselekedett, elmehet!

A katona távozása után behívatnak egy magyar hadfit.

Kádár János mondja neki:

- Fiam, ez itt Brezsnyev elvtárs, a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára, kérlek, adjál neki egy nagy fülest.

A katona odaugrik és egy irtózatos pofont kever le Brezsnyevnek.

- Jól van, fiam, elmehet - mondja Kádár.

A katona távozik, de az ajtóban megáll, mintha töprengene valamin.

- Min gondolkodol, fiam? - kérdezi Kádár.

- Azon gondolkodom - válaszolja a katona -, hogy nem kellene-e még jól bele is rúgni!


A loholó ördög

Brezsnyev, Ceausescu és Kádár együtt utaznak gépkocsin, egyszer csak meglátják, hogy egy veszett nagy ördög lohol a nyomukban. Megijednek tőle, próbálnának menekülni, de a pokolfajzat sokkal gyorsabbnak tűnik az autónál. Brezsnyev erre kidob egy csomó kitüntetést a melléről, hátha az lelassítja az ördögöt, de az éppen csak odanéz, és lohol tovább utánuk. Ceausescu már rafináltabb, egy zsák aranyat gördít ki az ajtón, a rém meg is áll, de csak megszagolgatja, elfintorítja az orrát, és tovább üldözi őket. Kádár idegesen irkál valamit egy darab papírra, majd kidobja az ablakon. A szörny megáll, elolvassa, majd vonítva megfordul, és elrohan visszafelé. A többiek megkönnyebbülnek, megkérdik Kádárt, mit írt a papírra, hogy ennyire ráhozta a frászt az ördögre.

- Semmi különöset - feleli a főtitkár -, csak azt, hogy: "Ez az út a kommunizmusba vezet."


Tehén a határon

Brezsnyev és Kádár a szovjet-magyar határon találnak egy tehenet. A tehén fara a SZU-ban, az eleje Magyarországon áll, nem tudják arrébb vinni, a jószág megmakacsolja magát. Húzzák-vonják, nem mozdul. Kádár kifulladva kérdi Brezsnyevet:

- Te, Leó, mit csináljunk ezzel a tehénnel?

- Ugyan, kérlek, semmit. Ti majd etetitek, mi meg majd minden nap megfejjük.


Özönvíz - két hét múlva

Az Isten felhívatja magához Brezsnyevet, Reagant és a zsidó rabbit, közli velük, hogy a világ bűnein megutálkozva két hét múlva óriási felhőszakadást küld a Földre, özönvízzel pusztítja el a vétkes emberiséget. Ezután hazaengedi a három vezetőt.

Hazaérkezésekor Brezsnyev felszólal az SZKP kongresszusán:

- Elvtársak, a hatodik ötéves tervet két hét alatt teljesíteni kell!

Hazatér Reagan is.

- Uraim, két hétig mindenki azt csinál, amit akar!

A zsidó rabbi így szól:

- Híveim, két hét alatt mindenki tanuljon meg úszni...


Ki így, ki úgy...

Miniszterelnökök beszélgetnek, országukban hogyan kezdődik egy átlagmunkás hétköznapja.

Az amerikai:

- Nálunk egy munkás reggel bekap három lágytojást, aztán beül a Cadillacjébe, és elindul dolgozni.

A svéd:

- Nálunk egy munkás megeszik reggelire hat tojásból készült rántottát, beül a Volvójába és bemegy dolgozni.

A magyar:

- Nálunk egy munkás ha felkelt, megvakarja a tojásait, felpattan a Csepel kerékpárjára, s bekarikázik dolgozni.


Szent Péter előtt

"Fiait" magához szólítja az Úr. Szent Péter egyenként engedi be őket. Brezsnyev megáll a fényes trónus előtt:

- Ismersz engem, fiam?

- Ismerlek, te vagy az Isten.

- Jól van, gyere, ülj a bal oldalamra!

Kádárnak is felteszi a kérdést az Úr:

- Ismersz engem, fiam?

- Ismerlek, te vagy az Isten.

- Jól van, ülj a jobb oldalamra!

A következő Ceausescu, neki is felteszi a kérdést az Úr:

- Ismersz engem, fiam?

- Ismerlek, csak azt nem tudom, miért ülsz az én helyemen?!


A teljesített kérés

Három embert hív magához az Isten: egy oroszt, egy románt és egy magyart, hogy egy-egy kívánságukat teljesítse.

Az orosz egy fantasztikus luxusgépkocsit szeretne, a román egy szuper Yamaha motort, a magyar csak egy Ceausescu-portrét.

Egy év múlva visszahívják őket, hogyan sáfárkodtak az ajándékkal. Először Iván jön, felkötözött kézzel, gipszben.

- Hát veled mi történt?

- Karamboloztam az autóval, nem szoktam meg a gyors tempót.

Később jön a román, oxigénsátorban, betört fejjel.

- Hát te mit csináltál?

- El akarták lopni a motort, mikor odaszaladtam, megvertek.

Végül megérkezik a magyar is, hófehér Mercedesben, a sofőr kinyitja az ajtót előtte, frakkban, Havannát szívva lép ki az autócsodából.

- Jézusom, hát te mit csináltál a képpel, hogy így megtollasodtál?

- Semmi különöset. Kiálltam a Hősök terére, a képet leraktam magam mellé, és kiírtam alá: "Egy köpés tíz forint!"


Melyik országban gyászolnak a legtöbben?

A keleti tömb vezetői közösen repülnek az ENSZ soron következő ülésének ünnepélyes megnyitójára. Ott van Ceausescu, Jaruzelski, Kádár, Brezsnyev. A gép valahol az óceán fölött lezuhan. Melyik országban gyászolnak a legjobban?

Az NDK-ban, mert Honecker nem ült a gépen.


Hogyan osztozkodott az NSZK és az NDK Marx örökségén?

- Nyugat-Németország kapta A tőkét, az NDK-nak jutott a Kommunista Kiáltvány.


Emlékiratok

A keleti blokk három vezetője egyidőben megírja és kiadja emlékiratait, a következő címmel:

Jaruzelski: A Visztulától a pusztulásig...

Ceausescu: Az illegalitástól az alig-ellátásig...

Kádár: Az Árpád-háztól a szegényházig...


Dubcek - kalapáccsal

Kádár, Brezsnyev és Dubcek kalapácsvetés-versenyen vesznek részt. Elsőnek Kádár dob 50 métert, aztán Brezsnyev 70-et, végül következik Dubcek, akinek 100 méterre sikerül elvetnie. Mindketten megdicsérik Dubceket, aki így válaszol:

- Hát ha még sarlót is dobhattam volna!


Népszavazás után

A szovjet-lengyel határrendezéskor egy kis faluban népszavazást rendelnek el, hová szeretne ezután inkább tartozni a lakosság: a Szovjetunióhoz vagy Lengyelországhoz. A többség Lengyelország mellett dönt. A KGB természetesen vallatóra fogja a helyi tanácselnököt.

- Hát nem voltak elégedettek a Szovjetunióval?

- Jaj, dehogyisnem, csak tudja... azok a kemény orosz telek!


Látod, látod...

Edward Gierek ellátogat Moszkvába, Brezsnyev meghívására. A lengyel első titkárt Brezsnyev elviszi a Moszkva-csatorna partján lévő villájába. Gierek csak ámul-bámul, minden csillog-villog, automatizált liftek, minden márvány. Mindezt látván azt kérdezi Brezsnyevtől:

- Brezsnyev elvtárs! Honnan van neked ilyen szép villád?

- Egyszeri dolog, Gierek elvtárs! Menj oda az ablakhoz! Látod a Moszkva-csatornát átívelő hidat?

- Látom.

- Nos, amikor ezt a hidat felépítették, minden második téglát idehordtak.

A következő évben Brezsnyev Gierek meghívására Varsóba érkezik. Gierek rögtön a villájához viszi, amely a Visztula partján található. Brezsnyevnek leesik az álla: gyönyörű márványpalotát lát maga előtt, komputerizált, csillog-villog, szebb, mint az övé. Megkérdezi Gierektől:

- Gierek elvtárs! Honnan van neked ilyen szép villád? Úgy tudtam idáig, a lengyel nép mindig nagy nyomorúságban élt.

- Brezsnyev elvtárs! Fáradj oda a Visztulára néző ablakhoz. Látod a villám előtt a folyón átívelő hidat?

- Nem látom.

- Na látod...


A világ esze

Egy repülőgépen utazik Bush, Gorbacsov, Ceausescu és a Szentatya. A gép kigyullad, zuhan lefelé.

- Uraim, baj van! - mondja a pilóta. - Öten vagyunk, és a gépen csak négy ejtőernyő van!

- Én vagyok a kapitalista világ vezetője! - mondja Bush. - Engem megillet egy ernyő!

Magára csatol egy ernyőt, és kiugrik.

- Én vagyok a szocialista világ vezetője! - mondja Gorbacsov. - Engem is megillet egy ejtőernyő!

Magára veszi, és kiugrik.

- Én vagyok a világ esze! - mondja Ceausescu. - Engem is megillet egy ernyő!

Magára ölti, és ő is kiugrik.

- Édes fiam! - szól a pápa a pilótának. - Én már öreg ember vagyok, ugorj ki te!

- Ugorjon csak Szentatyám nyugodtan, hiszen még két ernyő van! A Világ Esze ugyanis az elébb ugrott ki a hátizsákommal!


A paraszt gatyái

Egy szekus kérdezi a román parasztot:

- Mi baja van magának a Ceausescu-rendszerrel? Nem jobb most, mint a királyságban volt?

- Nem!

- Miért nem? Hány gatyája volt régen, paraszt?!

- Nyolc.

- És miből volt ez?

- Gyolcsból.

- És most mennyi van?

- Három!

- Igen, de miből?

- Abból a nyolcból!


Társasutazás Romániába

Társasutazást szerveznek Romániába, busszal. Az órák hosszat tartó zötykölődés után az idegenvezető megkérdi az utasokat:

- Látják ott messze azt a hatalmas, sötét foltot?

- Igen.

- Na, azok már Bukarest fényei...


A legnagyobb román sakkozó

Ki a legnagyobb sakkozó Romániában?

- ???

- Elena Ceausescu.

- Miért?

- Egy paraszttal sakkban tartja egész Romániát.


Sírt ás a paraszt

A székely paraszt megy az utcán, vállán viszi a saját fejfáját, melyre rá van írva: "Bors Áron, élt 60 évet." Találkozik a komájával, aki kérdezi.

- Há'?

- Sírt ásnyi.

- No?

- Magamnak.

- ?

- Ceausescu beleesett az Oltba.

- ?

- Én húztam ki...


Látási gondok

Ceausescu elvtárs, a Kárpátok Oroszlánja, beszédet mond a román parlamentben, a karzatok zsúfolásig megtelve. Az egyik néző megveregeti az előtte ülő vállát:

- Elnézést, nem venné le a kalapját, nem látok rendesen.

Az illető teljesíti az óhajt, de öt perc múlva újabb diszkrét kocogtatás a vállán:

- Elnézést, nem fésülné le a haját, nem látok rendesen...

A néző megfésülködik, kényelmesen elhelyezkedik, de megint jön a kérés.

- Bocsánat; üljön már egy kicsit jobbra vagy balra, nem látok tisztán...

Az elöl ülő jobbra helyezkedik, de azért mérgesen hátraszól:

- Esetleg távcsövet ne adjak?

- Nem, köszönöm, az van a puskámon...


A három barát

Ceausescu idejében három jó barát vándorol a poros, göröngyös román autósztrádán: a paradicsom, a paprika és a rántott hús. Egyszerre feltűnik a hátuk mögött három rongyos román. A paradicsom és a paprika veszett futásba kezd, ám a rántott hús meg sem mozdul.

- Szaladj, te őrült, ezek megesznek! - kiáltják vissza társai.

- Ugyan már - felel vissza nyugodtan a hús -, engem itt nem is ismernek!...


Ha meghalna Ceausescu

Ceausescu elvtárs, a Kárpátok Oroszlánja, a román nép Lánglelkű Vezére álruhában jár-kel az országban. Egy napon megszólít egy férfit Kolozsváron.

- Mondja, ha meghalna Ceausescu, maga örülne?

- Hajaj, persze!

- És elmenne a temetésére tapsolni?

- Természetesen!

- Talán még rá is csinálna a sírjára?

- Na, azt már nem.

- Miért?

- Utálom a sorbanállást...


Komputerek

Három komputer beszélget összekapcsolva: a magyar, a román és az amerikai. Megszólal a magyar:

- Nincs hús, nincs hús...

A román:

- Mi az, hogy hús, mi az, hogy hús?...

Az amerikai:

- Mi az, hogy nincs, mi az, hogy nincs?...


Rémült dörömbölés

Ceausescu meghal, de rossz magaviselete miatt a mennyországba nem fogadják be, lezavarják a pokolba.

Egy hét múlva rémült dörömbölés a mennyország kapuján, Szent Péter kinyitja a kaput, és meghökkenve látja, hogy a küszöbön három ördög áll.

- Hát ti mit kerestek itt? Nektek a pokolban volna a helyetek.

- Mi vagyunk az első menekültek...


Élet a szocialista pokolban

Meghal az öreg cigány, természetesen a pokolba jut, de mint öreg róka, választhat, hogy hová kerüljön: a kapitalista vagy a szocialista szektorba. Az előbbit választja, mivel a régi cimborák is mind ott vannak. Mint életében, itt is vízhordóként dolgozik.

Egyszer Szent Péter ellátogat ide, hát látja, hogy az öreg nagyon le van robbanva. Kéri is, hogy átkerülhessen a szocialista szektorba. Szent Péter megsajnálja, áthelyezi.

Vagy fél év múlva Szent Péter ismét ellátogat a pokolba, hát látja, hogy az öreg meg van hízva, majd' kicsattan a bőréből. Meg is kérdi, hogy tán valami főnök lett itt? Mire a cigány:

- Á, dehogy! Vízhordó vagyok én itt is. Csakhogy itt, ha van víz, nincs veder; ha van veder, nincs víz; ha meg véletlenül van víz meg veder is, én akkor veszem ki a szabadságot!


Egy ember a füvet legeli

Gorbacsov Amerikában jár és Reagan elnök társaságában a Central parkban sétálnak. Gorbacsov észreveszi, hogy egy ember a füvet legeli. Szóvá is teszi:

- Azt mondták, hogy itt óriási jólét van, akkor hogy létezik ilyen?

Reagan elővesz a zsebéből száz dollárt, és azt mondja:

- Fogja, jóember, aztán menjen, és lakjon jól!

Egy év múlva már Moszkvában, a Kreml parkjában sétálgatnak. Reagan észreveszi, hogy egy ember legeli a füvet. Szóvá is teszi:

- Még te tettél szemrehányást nekem, amikor nálatok is van ilyen?!

Gorbacsov elszégyelli magát, és elővesz tíz rubelt.

- Fogja, jóember, vegyen egy sarlót, mert így sose lakik jól!
TALÁLÓS KÉRDÉSEK

- Miért áll a kapitalizmus a szakadék szélén?

- Hogy jobban lássa a szocializmust.


Világifjúsági Találkozó, Budapest, 1949.

Találós kérdés:

- Mit jelent a VIT?

- Viszik az Idei Termést.


- Ki a legszegényebb magyar anya?

- ???

- Rákosi Mátyás édesanyja.

- Miért?

- Mert csak egy "baromfia" van.


- Miért visel Rákosi nyakkendőt, amikor a borbélya borotválja?

- Hogy a két végét meg tudja különböztetni egymástól.


- A két történelmi Mátyás közül melyik a sikertelenebb?

- Rákosi, mert még meg sem halt, máris oda az igazság.


- Hány kommunista van Magyarországon?

- Egy és fél: Rákosi, a többi fél.


- Tudod, melyik a legelektromosabb töltésű ország?

- Magyarország. Nagy a feszültség, kicsi az ellenállás, és Magyarország csak volt.


- Mi az abszolút jó?

- A kommunizmus.

- És mi az abszolút rossz?

- A hozzá vezető út.


- Tudod, mi a kommunizmus?

- Olyan ringlispíl, amelyet felül hajtanak, alul meg szédül a nép.


- Mi a szocializmus?

- Átmenet a kapitalizmusból a kapitalizmusba!


- Miért a legfejlettebb rendszer a szocializmus?

- Mert minden előző rendszernek a savát-borsát átvette. Éspedig: az őskortól a termelőeszközöket, a rabszolgatartó társadalomból a bérezést, a feudalizmusból a kiskirályokat, a kapitalizmusból a válságokat.


- Mi a különbség a szocializmus és a házastárs között?

- Semmi. Ez van, ezt kell szeretni.


- Miért lengeti a rendőr a karját a dombtetőn?

- Hogy zavarja a Szabad Európát.


- Lehet-e Svájcban kommunizmus?

- Lehetne, de minek?


- Mi a XX. század tragédiája?

- Az, hogy a Titanic süllyedt el, és nem az Auróra.


- Mikor fog megszólalni a Lenin-szobor?

- Majd ha harangot öntenek belőle.


- Ha feldobják fehér, ha leesik sárga. Mi az?

- Tojás.

- Á, dehogy! Valentyina Tyereskova bugyogója...


- Mi volt a legkedvesebb szó 1966-ban?

- Husikám.


- Mivel fog fizetni ezután Csehszlovákia a KGST keretén belül?

- Dug-csekkel.


- Hogy emelkedik nálunk az életszínvonal?

- Fock-ról fokra!


- Miért van az Országházban hideg?

- Mert csak egy Fock van!


- Tudja, miért Czinege a honvédelmi miniszter?

- Mert kis ország vagyunk, és nem telik sasra.


- Mi a különbség az ötvenes évek magyar hadserege és a hatvanas éveké között?

- Ég és föld... Az ötvenes években Farkas volt a honvédelmi miniszter, a hatvanas években pedig Czinege.


- Milyen lesz az új gazdasági mechanizmus kezdeti formája?

- Klasszikus. A fejeseknek klassz, a dolgozóknak kuss.


- Mi megy át az új gazdasági mechanizmusban töretlenül az egyik évből a másikba?

- A kukorica!


- Mire nem lesz szükség az új gazdasági mechanizmusban?

- Ágyra. Mert a dolgozók éjjel-nappal dolgozni fognak, a párt éberen fog őrködni mindenek felett, és aki mindezt nem tudja elviselni, az ülni fog.


- Hol áll meg a gazdasági mechanizmus?

- Kisbéren.


- Mi az? Ha feldobják, amerikai, ha leesik, magyar?

- Az életszínvonal.


- Milyen az életszínvonal emelkedése?

- Mint a repülőgép. Minél magasabban van, annál kisebbnek látszik.


- Milyen az 5 + 2-es vicc?

- Öt év, aki mondja, kettő, aki hallgatja...


- Milyen lesz az új címer?

- Két sovány tehén feji egymást.


- Hogyan szól a világ legrövidebb gyászbeszéde?

- Csao, Mao!


- Mi az oka a kínai-szovjet ellentétnek?

- A kínaiak a Kaukázusig akarnak menni, a szovjetek meg az Altájukat mutogatják nekik.


- Ki a legtájékozatlanabb lengyel-ügyekben?

- Aki azt hiszi, hogy Gomulka egy sajtféleség.


- Hogy kapta Edward Gierek az infarktust?

- Telefonon!


Egy kérdés 1980-ban:

- Hol tart a lengyel szocializmus építése?

- Most szedik fel az alapokat...


- Mit csinálnak az almából?

- Almáriumot.

- A szilvából?

- Szilvóriumot.

- A semmiből?

- Szemináriumot.


- Miért rossz a szocialista bor?

- Mert sosem látott tőkét.


- Milyen a szovjet hifi-torony?

- Két hokedlin egy Sokol rádió.


- Melyik ország hódította meg először a világűrt?

- Magyarország. 1456-ban Nándorfehérvárnál leverték a félholdat, 1956-ban a vörös csillagot, most meg a napot lopják a tsz-ben.


- A hetvenes években miért volt földrengés Romániában?

- Megindult a Kárpátok hazafelé.


- Miért nem jojózik a párttitkár az utcán?

- Nem tudja, melyik ujjára kell tekerni a madzagot.


- Miért nem mos fogat a párttitkár?

- Mert nem fér be a szappan a szájába.


- Miért hajlik meg a padlódeszka a párttitkár alatt?

- Mert okosabb enged....


- Brezsnyev temetésén mit vittek a koporsó mögött díszdobozban?

- ???

- Szódabikarbónát.

- Miért épp azt?

- Hogy a föld ki ne hányja magából.


- Ki a világ legnagyobb villanyszerelője?

- Gorbacsov, mert: a népbe bevitte az ellenállást, a pártba bevitte a feszültséget, a vodkába pedig a volt-ot.


- Miért van Gorbacsov fején a folt?

Első változat: amikor sorban haltak ki az elődei, ő mindig előlépett, hogy majd ő, de mindig fejbevágták, hogy még nem te következel...

Második változat: ott cserélik az elemet...


- Hogy hívják a szovjet hippit?

- Iván Koszmegesz.


- Miért nem építenek Romániában metrót?

- Mert összeütközne az életszínvonallal.


- Mi a román hifi-torony?

- Barnamedve nyakában egy oláh cigány hegedül.


- Hogy hívják a román kábítószert?

- Macihónalja...


- Mitől volt vörös az ötágú csillag?

- Az erőlködéstől.

A KÖTETBEN SZEREPLŐ VICCEKET BEKÜLDTE:

Mező István (a Politikai viccpályázat különdíjasa), Bögös László, Csörnök Jenő, Kiss József (Miskolc), dr. Szokolay Károly, Váradi Imre (a Politikai viccpályázaton valamennyien az Északi Lap- és Könyvkiadó Kft. díjazottjai).

Továbbá: Ambrus Pál, Bíró Csaba, Kiss József (Eger), Kovách Tamás, Kovács Gábor, Lerner Béla, Madarász Károly, Mészáros Ferencné, Mező László, Nagy István, Pajer János, Pál Péter, Palencsár Miklós, dr. Pásztor János, Szabó Lajos, Szőnyi István és Varga Ferenc.

 
KI KICSODA?

Árpád: (?-907) magyar fejedelem, a róla elnevezett uralkodóház alapítója.

Attila: (433-453) hun uralkodó.

Bene Ferenc: (1944- ) 76-szoros válogatott labdarúgó, a hatvanas, hetvenes évek egyik ismeri sportolója.

Berija, Lavrentyij Pavlovics: (1899-1953) Sztálin idején a szovjet kormány tagja, törvénytelenségek sorát hajtatta végre. Kivégezték.

Brezsnyev, Leonyid Iljics: (1906-1982) a Szovjet Kommunista Párt vezetője, 1964-től haláláig az SZKP főtitkára.

Bush, George Herbert Walker: (1924- ) amerikai politikus, 1989-1993 között az USA elnöke.

Carter, Jimmy: (1924- ) amerikai politikus, 1977-1981 között az U5A elnöke.

Ceausescu, Elena: (1916-1989) román politikus, Nicolae Ceausescu felesége. Kivégezték.

Ceausescu, Nicolae: (1918-1989) román kommunista politikus. Diktátor. Kivégezték.

Czinege Lajos: (1924- ) magyar politikus, 1960-1984 között honvédelmi miniszter.

Csapajev, Vaszilij Ivanovics: (1887-1919) a Vörös Hadsereg első alakulatainak parancsnoka, film is készült róla.

Dubcek, Alekszandr: (1921-1992) csehszlovák politikus, 1968-1969-ben a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára.

Farkas Mihály: (1904-1965) magyar honvédelmi miniszter 1948-1953 között. A személyi kultusz idején a törvénysértések egyik irányítója.

Fock Jenő: (1910- ) magyar politikus, 1967-1975 között miniszterelnök.

Gerő Ernő: (1898-1980) magyar politikus, Rákosival együtt súlyos visszaéléseket követett el.

Gierek, Edward: (1913- ) lengyel politikus, a Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkára 1970-1980 között.

Gomulka, Wladyslav: (1905-1982) a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB első titkára volt 1956-1970 között.

Gorbacsov, Mihail Szergejevics: (1931- ) szovjet politikus, 1985-1991 között az SZKP KB főtitkára, 1990-1991 között a Szovjetunió elnöke.

Hannibál: (i. e. kb. 247-183) karthágói hadvezér és államférfi.

Hitler, Adolf: (1889-1945) a német fasiszták vezére 1933 és 1945 között. Fokozatosan minden hatalmat megkaparintott. Ő a felelős a német fasizmus rémtetteiért.

Honecker, Erich: (1912-1994) az NDK Államtanácsának elnöke, a Német Szocialista Egységpárt főtitkára 1976-1988 között.

Horthy Miklós: (1868-1957) Magyarország kormányzója 1921-1944 között.

Hruscsov, Nyikita Szergejevics: (1894-1971) a Szovjetunió Kommunista Pártjának első titkára volt 1953-1964 között. Leváltották.

Jaruzelski, Wojciech: (1923- ) lengyel politikus. 1981-1985 között miniszterelnök, 1985-1989 között az Államtanács elnöke, 1989-1990 között köztársasági elnök.

Kádár János: (1912-1989) magyar politikus, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, főtitkára, majd elnöke 1957 és 1989 között. Az 1956-1988 közötti korszak névadója és meghatározó alakja.

Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963) az USA elnöke 1961-1963 között. Meggyilkolták.

Koszigin, Alekszej Nyikolajevics: (1914-1980) szovjet politikus, 1964-1980 között miniszterelnök.

Krupszkaja, Nagyezsda Konsztantyinova: (1869-1939) Lenin felesége, kommunista politikus, részt vesz a szovjet oktatásügy megszervezésében.

Lenin, Vlagyimir Iljics: (1870-1924) szovjet politikus, a Szovjetunió megalapítója.

Mao Ce-tung: (1893-1976) kínai politikus, 1949-1976 között minden hatalmat megragadott. Harcolt az amerikai imperializmus és a szovjet revizionizmus ellen.

Marosán György: (1908-1992) magyar politikus. Pályafutását pékként kezdte. Részt vett a "Kádár-kormány" megalakításában 1956-ban. 1962-ben lemondott tisztségeiről.

Micsurin, Ivan Vlagyimirovics: (1855-1935) orosz genetikus, növénynemesítő. A hibridek irányított nevelésével, a rendszertanilag távoli fajok és fajták keresztezésével érte el legnagyobb sikereit.

Mikojan, Anasztasz Ivanovics: (1895-1978) szovjet politikus, 1955-1964 között miniszterelnök-helyettes, majd 1964-1965 közöli a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke.

Mussolini, Benito: (1883-1945) 1922-1943 között Olaszország fasiszta diktátora. Kivégezték.

Münnich Ferenc: (1886-1967) 1958-1961 között magyar miniszterelnök. 1956-ban részt vett a "Kádár-kormány" megalakításában.

Napóleon, Bonaparte: (1769-1821) francia hadvezér, államférfi.

Nasszer, Gamal Abdel: (1918-1970) egyiptomi politikus, 1954-től miniszterelnök, később államelnök.

Nixon, Richard Milhous: (1913-1994) amerikai politikus. 1969-1974 között az USA elnöke.

Podgornij, Nyikolaj Viktorovics: (1903-1983) szovjet politikus, 1965-1977 között a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke.

Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson Marquise de: (1721-1764) XV. Lajos francia király kegyencnője.

Picasso, Pablo: (1881-1973) spanyol származású francia képzőművész.

Rajk László: (1909-1949) magyar politikus, 1948-ban külügyminiszter, 1949-ben koholt vádak alapján halálra ítélték.

Rákosi Mátyás: (1892-1971) magyar politikus, a Magyar Dolgozók Pártja első titkára, illetve főtitkára 1948-1956 között. 1952-53 között magyar miniszterelnök. Hatalma idején követték el történelmünk legsúlyosabb visszaéléseit. 1956-ban felmentették minden funkció alól. Ezt követően egészen haláláig a Szovjetunióban élt.

Reagan, Ronald Wilson: (1911- ) amerikai politikus, 1981-1989 között az USA elnöke.

Robin Hood: angol mondai hős.

Roosevelt, Franklin Delano: (1882-1945) amerikai politikus, 1933-1945 között az USA elnöke.

Semmelweis Ignác Fülöp (1818-1865) magyar szülészorvos, érdeme: a gyermekágyi láz okának és megelőzésének felfedezése.

Szálasi Ferenc: (1897-1946) a magyarországi fasiszta mozgalom vezetője. Kivégezték.

Sztálin, Joszif Visszarionovics: (1879-1953) szovjet politikus. 1922-1953 között minden hatalmat megszerzett. Százezrek halála fűződik nevéhez. "Uralkodása" idején a legsúlyosabb visszaéléseket követték el.

II. Szulejmán: (1496-1566) török szultán. Személyesen irányította a török hadműveleteket a mohácsi csatában. Szigetvár ostromakor halt meg.

Szuszlov, Mihail Andrejevics: (1906-1982) szovjet politikus, az SZKP egyik vezetője.

Tito, Joszif Broz: (1892-1980) jugoszláv politikus, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság elnöke 1953-tól haláláig.

Tyereskova, Valentyina Vlagyimirovna: (1937- ) szovjet űrhajósnő, ő volt az első nő, aki a világűrben járt, 1963-ban.

Vorosilov. Kliment Jefremovics: (1881-1969) a Szovjetunió marsallja, 1945-1947 között a Magyarországon működő Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke. 1953-1960 között a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke.