Közönséges mogyoró - Alun
Corylus avellana L.

Közönséges mogyoró
24. ábra
Közönséges mogyoró

a) leveles hajtás a kupacsos makkokkal,
b) him- és nővirágos hajtás, c) téli hajtás,
d) csiranövényke, e) termés

Bükköseink, de főleg tölgyeseink meleg déli oldalain, és erdei tisztásokon olykor tömegesen megjelenő cserje. Szárazságtűrő, mészkedvelő, a mocsaras és erősen kötött talajokat kerüli. Jó növekedést azonban csak humuszos, bázisokban gazdag talajokon mutat.

Rügyei: Szórt, gyakran váltakozó állásúak, 5-6 mm nagyságúak, tojásdadok, sokpikkelyesek, zöldesbarnák, szőrösek.

Hajtásai: Hajlékonyak, világosbarnák, paraszemölcsösek.

Levelei: Fordítottan tojásdadok, kihegyezettek, csúcsuk felé néha gyengén karéjosak, szélük kétszer fűrészes. Fonákjukon az erek kidomborodnak, s ott enyhén szőrösek.

Virágai: Egyivarúak, egylakiak. A nővirágok a rügyek csúcsából csak kiálló piros bibéikkel látszanak. A kettesével-négyesével lógó hímbarkák tömöttek, világosbarnák. Kora tavasszal nyílnak.

Termései: Rojtos, leveles kupacsokban ülő makkok. Szeptemberben érnek

Fája: Szórtlikacsú, színes gesztű, kemény. Kitűnően sarjadzik, hosszú, egyenes vesszőiből botnyél és abroncs készül. (24. ábra)


- vissza -