Fehérfűz vagy ezüstfűz - Salcie albă
Salix alba L.

Fehérfűz
30. ábra
a) leveles és terméses hajtás, b) virágzó hajtás,
c) téli hajtás, d) csiranövényke

Jelentősége: A legnagyobb méreteket elérő fűzféle. Értékes fáját széles körben lehet hasznosítani.

Hazája és elterjedése: Eurázsiai flóraelem, mely Közép- és Dél-Európa, Közép- és Dél-Ázsia, valamint Afrika északi partvidékein mindenhol fellelhető. Hazánkban az alacsonyabb területeken található.

Termőhelyi igénye: Jól tűri az éghajlat szélsőségeit. A korai és kései fagyokkal szemben egyaránt érzéketlen. A száraz nyarakat is bírja, ha gyökere eléri a talajvizet. Legjobban növekszik az üde, nedves, laza talajokon. Elviseli az időszakos elárasztást is.

Alakja: A füzek közül a fehérfűz éri el a legnagyobb méreteket. Zárt állásban törzse egyenes, szabad állásban rövid, gyakran elhajló. Ágai vékonyak, messze terjednek, végük lelógó.

Kérge: Fiatalon sima zöldesszürke, idősebb korban mélyen repedezett, vastag.

Rügyei: Aprók, finoman molyhosak, vörösessárgák, ághoz simulók, erősen megnyúltak és lapítottak. A rügyek két oldala éles éllel határolt.

Hajtásai: Fényesek, ezüstösen szőrösek, de később lekopaszodók, vöröses vagy zöldessárgák.

Levelei: Rövid nyelűek, lándzsásak, középtájon a legszélesebbek, mindkét vége felé egyenletesen keskenyedők, finoman fűrészes szélűek. A fiatal levelek mindkét oldala selymesen szőrös, ezüstös bevonatú, az idősebb levelek felül kopaszok, szürkészöldek, alul mindvégig szőrösek.

Virágai: Kicsinyek, selymesek, összelapítottak. A hímvirágok rózsaszínes sárgák (30. ábra).

Növekedése: A magvak csírázóképessége gyenge és rövid ideig tart. Elvetett magját állandóan öntözni kell, de takarást nem igényel. Dugványról kitűnően szaporodik, jól sarjadzik. Nagyon gyorsan nő. Eléri a 30 m-es magasságot és az 1 m-es törzsvastagságot, de 40-50 év után már odvasodni kezd. Ártereken fejesfa-üzemben kezelik, míg folyók partjain árvédelmi célra is kiválóan alkalmas.

Fája: Rendkívül laza szövetű, puha és könnyű.

Felhasználása: Nagy jelentőségtű cellulóz- és a rostlemezgyártásban. Faragásra és teknőkészítésre is előszeretettel használják. Vesszői alkalmasak kosárfonásra.


- vissza -