Korai juhar - Paltin de câmp
Acer platanoides L.

Korai juhar
39. ábra

a) leveles és terméses hajtás, b) virágzó hajtás,
c) téli hajtás, d) csiranövényke

Jelentősége: Utcafásításra nagyon alkalmas.

Hazája: Európa.

Termőhelyi igénye szerényebb, mint a hegyi juharé. Az éghajlati szélsőségeket jól tűri. Fagyálló. Fiatalon árnyéktűrő, később közepesen fényigényessé válik. Szereti a laza, mély talajokat, bár sekélyebb talajokon is megmarad. A száraz homokot és az elárasztást azonban kerüli. Mészkedvelő.

Alakja: Szintén elsőrendű. Törzse egyenes, hengeres, de szabad állásban hatalmas ágakra bomló.

Gyökere: A hegyi juharéhoz hasonló.

Kérge: Fiatalon sima vörösesbarna, később hosszanti irányban repedezett, sötétbarna.

Rügyei: Pirosak, ághoz simulnak.

Hajtásai: Előbb zöldek, majd vörösesbarnák.

Levelei: 10-15 cm nagyságúak, 5-7 karéjúak. A karéjok durván fogazottak, a fogak erősen kihegyezettek, az öblök lekerekítettek. A levélnyél 5-15 cm hosszú, a fiatal leveleké tejnedves, a levél felülete sima és fényes.

Virágai bogernyőben állanak, sárgászöldek, március végén, április elején, lombfakadás előtt virítanak.

Termései: Éréskor vörösbarna színűek, a szárnyak tompaszöget zárnak be egymással, a szárnyak külső éle egyenes, a magok laposak. Valamivel korábban érnek, mint a hegyi juhar termései, és szintén gyakran és bőven terem (39. ábra).

Növekedése: Eleinte gyorsabb, mint a hegyi juharé, de később elmarad attól. Sziklevelei szintén lándzsásak, de a száracskák tejnedvesek. Az első lomblevél már kissé karéjos. Sarjadzóképessége szintén csak tuskóból jó.

Fája a hegyi juharéhoz hasonló, de évgyűrűi hullámos szélűek, bélsugár tükrei szintén selymesen fényesek.


- vissza -