Magaskőris - Frasân
Fraxinus excelsior L.

Magaskőris
47. ábra
a) levél, b) himvirág, c) nővirág,
d) téli hajtás, e) csiranövényke, f) termés

Hazája: Európa.

Termőhelyi igénye: A kiegyensúlyozott éghajlatot kedveli. A kései fagyokkal szemben különösen fiatalon érzékeny, de a száraz meleget sem szereti. Fiatalon árnyéktűrő, később azonban kimondottan fényigénysé válik. Az árterek, a folyók, és patakok üde, nedves talajain növekszik legjobban, de megtalálható a bükkösökben elegyesen, sőt a mészalap kőzetű, sekély talajokon is, de ilyen helyeken csak akkor növekszik kielégítően, ha eléri a talajvizet. A hosszú elárasztást nem, a pangó vizet is csak rövid ideig tűri.

Alakja: Elsőrendű, 40 m magas fává is megnő. Törzse többnyire egyenes, koronája szabad állásban laza, kerekded, zárt állásban kúpos, ferdén felálló ágakkal.

Gyökere: Először karógyökeret fejleszt, majd gazdagon elágazik a gyökfőből, a fő gyökérág azonban nem fejlődik tovább.

Kérge. Sokáig sima, világoszöld, majd szürke, később szürkésbarna, hosszanti irányban rücskösen repedezett.

Rügyei: Kúp alakúak, feketék.

Hajtásai: Szürkék, a csomókban lapítottak.

Levelei: 9-13 levélkéből állnak, 6-10 cm hosszúak, 2-4 cm szélesek, lándzsásak, nyél nélküliek, szélük finoman fűrészes.

Virágai: Lombfakadás előtt, áprilisban virítanak, rendszerint kétivarúak, de gyakran kétlakiak vagy felemásak és buga virágzatot alkotnak. A nővirágok és a hímnős virágok hosszabbak és elágazók, a hímvirágok rövidebbek és tömöttek. Virágtakarójuk hiányzik, a bibék és a portokok pirosak.

Termései: Csomóban csüngő szárnyas lependékek. A szárny szürkésbarna, hosszúkás, lándzsás, csavarodott. A szárnyak csúcsa lekerekített, ritkán kicsípett. A mag lapos és széles, októberben érik, átfekvő (47. ábra).

Növekedése: Az ősszel vetett vagy a télen át rétegelt mag tavasszal két keskeny, hosszúkás sziklevéllel kel. Az első lomblevél még nem szárnyas, de még a második is csak 3 levélkéből áll. A csemete az első három évben csak 25-30 cm magasra nő, de ezután gyors növekedésnek indul. Jó termőhelyen 80-100 évig is megtartja erőteljes hossznövekedését. 150-200 évig is él. Tuskóról jól sarjadzik, de csak egyszer. Természetes úton könnyen újul, ezért különösen bükkösökben komoly veszélyt jelenthet az elkőrisesedés.

Fája: Tömör, kemény, mintegy 40 évig nem fejleszt színes gesztet. Később megjelenő gesztje világosbarna. Bélsugarai szabad szemmel nem látszanak, de bélsugártükrei igen. Nedves helyen nem tartós. Kérge alatt gyakran látható a kőrisháncs szú jellegzetes kétkarú rágásképe.

Felhasználása: Elsőrendű lemezipari rönk, emellett kitűnő szerszámfa, a kocsi- és kerékgyártás nélkülözhetetlen alapanyaga, szépen esztergályozható és különösképpen alkalmas sporteszközöknek.


- vissza -