Tatárjuhar vagy feketegyűrű juhar
Acer tataricum L.

Tatárjuhar vagy feketegyűrű juhar
43. ábra.
a) leveles és terméses hajtás, b) virág,
c) téli hajtás, d) csiranövényke

Előfordulása: Az alföldi erdők, a sík- és dombvidékek száraz talajainak cserjeszintjében található. Ritkán éri el a harmadrendű méretet.

Kérge: Végig sima, kormosszürke.

Rügyei: Aprók, vörösbarnák, gyakran a hajtás végén is párosával állnak

Hajtása: Vörösbarna.

Levelei: Tojásdadok, gyengén karéjosak fűrészes szélűek, hosszú nyelűek.

Virágai: Fehérek, felálló fürtöt alkotnak. Júniusban virítanak.

Termései: A juharok között a legkisebb méretűek. A szárnyak vörösbarnák, hegyes szöget zárnak be. A magok gömbölydedek. Augusztusban érnek (43. ábra).

Fája: A juharok közül a legkeményebb. Évgyűrű határai elmosódottak. Elsősorban fafaragásra és esztergályozásra használható.


- vissza -