Garaguly József

Hidrogén abszorpció-deszorpció vizsgálata
amorf ötvözetekben, in-situ ellenállásmérésekkel

 

Doktori Értekezés

 

Témavezető: Dr. Lovas Antal

BME Közlekedésmérnöki Kar
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet

Budapest, 1998


Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

2. Irodalmi összefoglaló

2.1 A hidrogén oldódása fémekben 2.1.1 A hidrogén oldhatóságának változása a hőmérséklet és a nyomás hatására, a hidrogénfelvétel során lezajló folyamatok
2.1.2 A hidrogén oldódása fémekben, hidrid képződés, klasszikus hidrogéntároló anyagok
2.1.3 A hidrogén oldódása a cirkóniumban, nikkelben és rézben
2.1.4 Az amorf állapot hatása a hidrogénoldódásra
2.1.5 A Ni-Zr ötvözetrendszer, üvegképződés tartománya
2.1.6 A hidrogén abszorpció mechanizmusa amorf ötvözetekben a Harris-Curtin-Tenhover modell szerint
2.1.7 A hidrogén diffúziója fémekben és ötvözetekben
2.2 Az elektromos ellenállás változása a hidrogén abszorpció és deszorpció hatására 2.2.1 A fajlagos ellenállás változása
2.2.2 A hidrogén atom hatása az elektronszerkezetre amorf Ni-Zr ötvözetekben
2.2.3 Az ellenállás változása hidrogénfelvétel hatására
2.3 Az irodalmi eredmények összegzése
2.4 Célkitűzések
3. A kísérletek leírása 3.1 Vizsgált anyagok és a vizsgálatok körülményei
3.2 Kísérleti berendezés 3.2.1 A mérőrendszer
3.2.2 Nagynyomású tartály a minták feltöltéséhez
3.2.3 Mintatartó kialakítás az ellenállás méréséhez
3.2.4 A mérőprogram
3.3 A kísérletek során alkalmazott módszerek 3.3.1 Ellenállásmérés
3.3.2 Hidrogéntartalom meghatározás
4. Kísérleti eredmények 4.1 A hidrogéntartalom és az ellenállás kapcsolata, a reverzibilisen oldott hidrogén mennyisége
4.2 A hidrogén abszorpció és a deszorpció kinetikája 4.2.1 Hidrogén felvétel-leadás ciklusok követése ellenállásméréssel
4.2.2 A hidrogéntartalom változása hidrogénezés és kiürítés során
4.2.3 Az adszorpciós-deszorpciós folyamatok jellegének változása a ciklusszámmal, a hőmérséklet hatása a kinetikára
4.2.4 A felületi előkészítés, illetve a minta levegővel való érintkezésének hatása a hidrogénfelvétel sebességére
4.2.5 Ötvözők hatása a kinetikára
4.3 A Ni67Zr33 amorf ötvözet egyensúlyi nyomás - koncentráció - hőmérséklet diagramja
4.4 A Ni67Zr33 ötvözet Sieverts diagramja
4.5 Hidrogénoldódás okozta szerkezetváltozás az amorf állapotban
5. Összefoglaló, következtetések
 
6. Tudományos eredmények tézisszerű összefoglalása
 
Köszönetnyilvánítás
 
Felhasznált irodalom
 
A disszertációval kapcsolatos publikációk
 
Melléklet: Definíciók, fogalommagyarázatok