Az Őszikék ciklus szövegében a lehető leghűségesebben követjük a "Kapcsos könyv" ezen részét. Az egyes címekre kattintva átmehetünk a versekhez, amelyeket egy-egy vízszintes vonal tagol ott, ahol másik (dupla) lap következik az eredeti kéziratos könyvben. Ha a cím más színű ezen az oldalon, akkor ahhoz a vershez magyarázat is tartozik. (Ezek az 1962-es facsimile kiadás, az akadémiai kritikai apparátusa ill. Kerényi Ferenc jegyzetei alapján készültek. A főszöveghez tartozó jegyzetek mindig A. J. eredeti jegyzetei.) Egyes verscímek előtt Arany kék ceruzával csillagot tett, ezzel jelölte azokat a verseket, amelyeket - főként Gyulai kérésére - kiadásra átengedett. Alul látható, hogy előre és hátra is lapozhatunk a szövegben. Ha a "kapocs" képére kattintunk, akkor megnézhetjük a "Kapcsos könyv" vonatkozó oldalának hasonmását is.

A szövegek közlésében lényegileg Kerényi Ferenc kiadását vettük alapul (Matúra Klasszikusok, 1993.), amely az 1951-es Voinovich-féle Akadémiai kritikai kiadás javított változatának tekinthető, de a népszerű kiadások mai helyesírás szerint átírt megoldásaival. Mivel az "Őszikék" elektronikus kiállítás nem a filológus igényei szerint készült, ezért mi is ezt a gyakorlatot követjük. Azzal a különbséggel, hogy a versek sorendjében, címadásában kiadásunk közelebb áll az eredeti kézirathoz. Ez azt is jelenti, ahol a mai és régi kiadások egyként eltérnek a "Kapcsos könyv" szövegétől, ott az abban található verziót követtük. (pl. Rangos koldus). Egyébként a három fakszimile kiadásban, ill. az itteni hasonmást közlő oldalakon bárki megnézheti Arany eredeti írásmódját, központozását ill. variánsait.

 1. A lepke
 2. Epilogus
 3. Az elkésett
 4. Aj-baj!
 5. Naturam furcâ expellas...
 6. Vásárban
 7. Tamburás öreg úr
 8. "A hazáról"
 9. Honnan és hová?
 10. Tengeri-hántás
 11. Az ünneprontók
 12. Mária! bűneid meg vannak bocsátva
 13. Mindvégig
 14. A régi panasz
 15. Rangos koldús
 16. Cím nélkűl [Növünk együtt]
 17. Éjféli párbaj
 18. Öreg pincér
 19. A tölgyek alatt
 20. Kosmopolita költészet
 21. Vándorcipó
 22. Meddő órán
 23. "Őszikék"
 24. Semmi természet!
 25. Híd-avatás
 26. Kortársam R. A. halálán
 27. Hírlap-áruló
 28. Népdal
 29. Végpont
 1. Még egy
 2. --
 3. Ének a pesti ligetről
 4. Plevna
 5. Ex tenebris
 6. Vörös Rébék
 7. Intés
 8. Párviadal
 9. Tetemre hívás
 10. Almanach 1878-ra
 11. Népdal [Haja, haja, hagyma haja...]
 12. Dal fogytán
 13. A kép-mutogató
 14. Hagyaték
 15. Aisthesis (Megérzés)
  Formai nyűg [számozatlan]
 16. A szájasok
 17. Az élet mint tivornya [Ez az élet...]
 18. A tölgyek alatt Nro. 2.
 19. Nem kell dér...
 20. Fél magyarság
 21. Harminc év múlva
 22. --
 23. Egy ara sirkövére
 24. A jóságos özvegynek
 25. Különbség
 26. Csalfa sugár
 27. Melyik talál?
 28. En philosophe

(Az 54-57. számú verseket Arany ténylegesen már nem számozta meg.)