EN PHILOSOPHE.

- A KAPCSOS KÖNYV utolsó verse. A költő úgy érzi, "hiúságok hiúsága" volt minden - még a humor is.

(A KAPCSOS KÖNYV verseinek sora ezzel lezárul. Negyvenöt üres lap következik s a könyv másik végén, fordítva, ceruza írással apró kísérletek: eredeti vers- és fordítás töredékek görögből, latinból; ahogy a költő nevezte: "töredékes holmi...")