1865-1876


BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMONDHOZ
GÖRGEY ARTHUR LEÁNYÁNAK
ÁRTATLAN DAC
SZÜLŐHELYEM
SZÜLŐFÖLDEMHEZ
AKADÉMIAI PAPÍRSZELETEK
LEÁNYOMHOZ
JULISKA SÍRKÖVÉRE
FELJAJDULÁS
JULISKA EMLÉKEZETE
VÁGY
INTÉS
A CSILLAG-HULLÁSKOR
MONDACSOK II.
POHÁRKÖSZÖNTŐ
ÁJ-VÁJ
HINC ILLAE...
TOMPA SÍRKÖVÉRE
SZEGÉNY MISKA SÍRKÖVÉRE
AZ ALKOTMÁNYOS SARJADÉK
AZ 1869-I VÁLASZTÁSOK
EMLÉKRE
NŐMHÖZ
BÚCSÚ A FÜRDŐTŐL
AJ-BAJ
FŐTITKÁRSÁG
ALUNNI
"URAM-BÁTYÁM"
SÍRVERS
ÓDA EGY VENDÉGHAJHOZ
ÖTVENHÁROM ÉV
ZÖLD VERS A LIGETBEN
AZ "ÜSTÖKÖS"-NEK
PIROSKA BETEGSÉGÉBEN
1872 MÁJUS 1
RÉGI MAGYAR ÉNEKEK
ÉNEK AZ ÖREGSÉGRŐL
EJNYE!
TOLDYHOZ