Betűrendes versjegyzék (A-J)


A

Abból a kikötőből...
Ablaknégyszög
Ablaktalan ház
A bús rom
A Campagna éneke
A csengetyűsfiú
A csüggedt kapitány
A Danaidák
Ad animositatem sapientium
Ádáz kutyám
Ádventi köd
Ady
Ady Endrének
Aestati Hiems
A felnőtt karácsony
A festő halála
A »Fiamhoz«
Áfrika, Áfrika
A gazda bekeriti házát
A gonosz hortenziák
A gyémántszóró asszony
A halál automobilon
A harmadik emeleten
[A házak közé...]
[A holdvilág ma nyájas és kövér...]
A húszéves »Nyugat« ünnepére
A jobbak elmaradnak
A jó hír
A jóság dala
Ájtatos párbeszéd husvétra
A kedves arcképe
[Aki a kékes égbe néz...]
A költő életének pusztájáról
A költő szól
A könnytelenek könnyei
Áldás a magyarra
A legfőbb szemérem
A lélek ünnepe
A lirikus epilógja
Aliscum éjhajú lánya
Alkalmi vers
Alkonyi prológus
Álmok kusza kertjeiből
A Madonna fakirja
A Magyarok Istenéhez
A mandarin réme
A másnapok kifutója
A meglódult naptár
A nagy szobában
A nap nem emlékszik a csillagokra
[A napsugár ecsetje...]
[A napsugár fölgyujtja testedet...]
[A naptár az év himnusza...]
Anyám nagybátyja régi pap
Anyám nevére
[Annyit szenvedtünk hogy hínni se tudunk testvéreim...]
A pályaudvaron
Arany
Aranyfürdő, aranyeső, Danaé
Arany Jánoshoz
Arany kisértetek
A régi kert
A sorshoz
A Spinoza-szobor előtt
A szépszemű öreg tovább mesél...
A sziget nem elég magas
[A szíves ház elmaradt...]
A szökevény szerelem
A templom! Röpül!
A titkos szél
Atlantisz
Augusztus
A vén kötéltáncos
[A veranda hüvös már...]
A vetkőző lelkek
A világosság udvara
A visszafelé szálló madarak
Az álom kivetett
[Az Antikrisztust kelni láttuk őt...]
Az elbocsátott vad
Az életemet elhibáztam
Az elmaradt tószt
Az előkelő tél
Az elveszett kincs
A zengő szobor dala
[Az Eszme drága lobogóját...]
Az ezüst rózsa alatt
Az Isten és ördög...
Az Olt partján
Az óriások költögetése
Az örök folyosó
Az őszi tücsökhöz
Az összes költeményekre

B

Baba
Babona, varázs
Babylon egerei
Bakhánslárma
Balázsolás
Ballada Irisz fátyoláról
[Bálterem most az ősz...]
Beloved, o beloved
Bénára mint a megfagyott tag
Beteg-klapancia
Bilincs ez a bánat
Bogárkák jó haláláért
Bolyai
Borús nap; de kezd már kiderülni
Botozgató
Búcsú a nyárilaktól

C

Cigány a siralomházban
Cigánydal

CS

Csak a dalra
Csak a tilos szabad már...
Csak egy kis méhe...
Csak posta voltál
Csendéletek
Csillagokig!
Csillag után
Csipkerózsa
Csonka Magyarország
Csövek, erek, terek

D

Dal az esztergomi bazilikáról
Dal, prózában
Dal, régimódi
Dániel éneke
Dante
Darutörpeharc
Délszaki emlék
Detektivhistória
De te mégis szereted ezt a kort?
Divina machina
Dobszó
Doping
Dzsungel-idill

E

Ecetdal
Édes az otthon
Egy dal
Egyfajta kultúra
Egy filozófus halálára
Egy fonnyadó bokorhoz
Egyházpolitika
Egy kuruc a XX. században
Egynapos hó
Egy perc, egy pille
Egy régi szerelmes Velencében
Egy rövid vers
Egy szegény magára maradott
Egy szomorú vers
[Egy teknő itt a völgy az ég alatt...]
Egy tél Budapesten
Egy tintafoltról
Egy vers, a porvárosból
Egy verseskönyv epilogusa
Egy verses levélre
Éhszomj
Éji dal
Éji út
Éjszaka!
Ekloga
E komor június havon
Ékszerláda
Elég a kóstoló
Elgurult napok
Előszó
Ember a mezőn
Emlékezés
Emlékezés gyermeteg telekre
Emléksorok egy régi pécsi uszodára
Ének az élet javairól
Énekek éneke
Engesztelő ajándék
Én is fa vagyok
Epilóg
Erdei lakásban
Erdély
Erdő, fák, ágak...
Esős nyár
Esti dal
Esti imádság
Esti kérdés
Esti megérkezés
Eucharistia
Extasis
Ezerkilencszáznegyven

F

Fájó, fázó ének
Fáradtság
Fekete ország
Festett cél, puszta semmi
Fiatal leány
Fortissimo
Free Trade
[Furcsa elmenni délre...]
Füst és korom közül

G

Galáns ünnepség
Golgotai csárda
Gondok kereplője
Gretna-Green
[Gunnyasztva múzsám, szárnya tollpihéi...]

GY

Gyöngylelet
Győzelmi ének, estefelé
Gyümölcsbe harapva...

H

Háborús anthológiák
[Hadakozom a világgal...]
Hadjárat a semmibe
Ha eltörik az edény...
[Ha így kanyarodik a sorsunk...]
Hajadnak nyírott lombját
Hajnali gondolat
Hajnali szürkület
[Hajók vagyunk...]
Haláltánc
Halavány téli rajz
Ha nem vagy ellenállás...
[Hanton, dombon, dombvidéken jártam...]
[Hányan sirják panaszolva...]
Három angyal
Haza a telepre
Hazám!
[Hazám ma mikor...]
Hegedűk hervatag szava
Hegeso sirja
Hegyi szeretők idillje
Hegytetőn
Helios
Héphaisztosz
Himnusz
Himnusz Iriszhez
Hiszekegy
[Hol fürge véna...]
Holt próféta a hegyen
Homérosz
[Hópelyhek csengetnek szemembe...]
Húnyt szemmel...
Hús-szigetek a kőtengerben
Húsvét előtt

I

Ideges esztendők
Idyll
Ildikó
Illusztrációk mindenféle könyvekhez
Ima
Immortale Jecur
Imre herceg
Indulás az öregkorba
In Horatium
Intelem vezeklésre
Introibo
Írógép előtt
Istenek özvegye
Isten fogai közt
Isten gyertyája
Isten kezében
Itália

J

Jászai Mari halálára
Játszottam a kezével
Jégvirágok
Jobb és bal
Jókai
Jónás imája
Jónás könyve
Jó termés
[Jó volna most is kívűl állni...]
Józanság
[Jön, hozzám nyúl, kezemen szorít...]
Jövő
Július