Betűrendes versjegyzék


A

B

C

D

E

É

F

G

H

K

L

M

N

O

P

S

Sz

T

Ú

V

W

A

A BALATON
A balatoni nympha GRÓF TELEKI LÁSZLÓHOZ midőn a Balatonra szállott
A BONYHAI GROTTA
A CSERMELYHEZ
A FELKÖLT NEMESSÉGHEZ (Él még nemzetem istene!)
A FELKÖLT NEMESSÉGHEZ (Mint majd midőn lángszárnyakon eljövend)
A FÜREDI KÚTHOZ
A GENIÁLIS NÉP
A HALÁL
A JÁMBORSÁG ÉS KÖZÉPSZER
A KÖLTŐ ÉS A SORS
A KÖZELÍTŐ TÉL
A MAGYAR
A MAGYAROKHOZ (Forr a világ bús tengere, ó magyar!)
A MAGYAROKHOZ (Romlásnak indult hajdan erős magyar!)
A MEGELÉGEDÉS
A MELANCHOLIA
A MÚZSÁHOZ (Szelíd Múzsa! ki keblemet)
A MÚZSÁHOZ (A te ernyődnek kies alkonyában)
A NÉMET ÉS MAGYAR IZLÉS
A PESTI MAGYAR TÁRSASÁGHOZ
A POÉTA
A REGGEL
A REMETE
A SZERELEM
A SZERELEMHEZ
A SZONETT
A SZONETTHEZ
A TAVASZ
A TÁNCOK
A TEMETŐ
A TIZENNYOLCADIK SZÁZAD
A TUDOMÁNYOK
A VIG CHLOE
AJÁNLÁS
AMATHUS
ANGLIA
AZ ELSŐ SZERELEM
AZ ELVÁLÁS REMÉNYE
AZ EST
AZ ESTHAJNALHOZ
AZ ÉLET DELE
AZ ÉN KEGYESEM
AZ ÉN MÚZSÁM
AZ IFJÚSÁG
AZ IFJÚSÁGHOZ
AZ IGAZI POÉZIS DICSÉRETE
AZ ÖRÖMHEZ
AZ ULMAI ÜTKÖZET

B

BACCHUSHOZ
BARÁTIMHOZ (Én is éreztem, s tüzesen szerettem)
BARÁTIMHOZ (Már-már félreteszem lesbosi lantomat)
BARÁTIMHOZ (Engem is üldöz az ég, a fátum, vagy görög Áte)
BARÁTNÉMHOZ
BARÁTOM, A GONOSZ CAKÓ...
BARÁTOMHOZ
BÁRÓ PRÓNAY SÁNDORHOZ
BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS KÉPE
BÚCSÚZÁS
BÚCSÚZÁS KEMENES-ALJÁTÓL

C

CENCIMHEZ
CHLOE (Láttam! látta Chloét andalodó szemem!)
CHLOE (Láttam! látta Chloét andalodó szemem!)
CYPRISHEZ

D

DÖBRENTEI GÁBORHOZ
DUKAI TAKÁCS JUDITHOZ

E

EGY HÍVTELENHEZ
EGY LEÁNYKÁHOZ
EGY PHILOLOGUSHOZ
EGY SZILAJ LEÁNYKÁHOZ
ELÉGIA
EMLÉKKÖNYVBE (Virulj Bódé szép völgyében)
EMLÉKKÖNYVBE (Szeretet, Barátság, mint minden, mulandó)
EMMIHEZ
ESDEKLŐ SZERELEM
ESZTIHEZ

É

ÉLETFILOZÓFIA

F

FANNIM EMLÉKE
FELIRÁS
FELSÉGES KIRÁLYUNKNAK
FELSŐBÜKI NAGY BENEDEKHEZ
FELSŐBÜKI NAGY PÁLHOZ, AZ ORSZÁGGYŰLÉS ALATT
FÉLTÉS
FOHÁSZKODÁS
FŐ ÉS SZÍV

G

GLYCERE
GÖRÖG DEMETERHEZ,
GRÓF FESTETICS GYÖRGYHEZ (Festetics! boldog, kit az ég kegyelme)
GRÓF FESTETICS GYÖRGYHEZ (Örvendj, hazánknak bölcs fia, Festetics!)
GRÓF FESTETICS LÁSZLÓHOZ
GRÓF MAILÁTH JÁNOSHOZ
GRÓF SZÉCHENYI FERENCHEZ
GRÓF TÖRÖK SOPHIEHEZ

H

HEKTOR BÚCSÚZÁSA
HELMECZI MIHÁLYHOZ
HERCEG ESZTERHÁZY MIKLÓSHOZ,
HERDER
HIMNUSZ KESZTHELY ISTENEIHEZ
HOL VAGY TE, SZÉPHALOM...
HORATIUSHOZ
HORÁC
HORVÁTH ÁDÁMHOZ

K

KAZINCZY FERENCHEZ
KAZINCZY FERENCNÉHEZ,
KESERGÉS
KESZTHELY
KISFALUDYHOZ SÁNDORHOZ
KISHEZ
KÖLCSEY

L

LEVÉLTÖREDÉK BARÁTNÉMHOZ
LILIHEZ
LOLLIHOZ

M

MAGÁNYOSSÁG
MAGYARORSZÁG
MELISSZÁHOZ
MULANDÓSÁG

N

NACÁMHOZ
NAGY LAJOS ÉS HUNYADI MÁTYÁS
NAPOLEONHOZ
NELLI

O

ORCZY ÁRNYÉKÁHOZ
OSZTÁLYRÉSZEM

P

PHYLLIS
PLATON

S

SCHILLER

Sz

SZERELMES BÁNKÓDÁS
SZILÁGYI 1458-BAN

T

TÉTI TAKÁCS JÓZSEFHEZ

Ú

ÚJ GÖRÖGORSZÁG

V

VANDAL BÖLCSESÉG
VENUSHOZ
VIGASZTALÁS
VIRÁG BENEDEKHEZ
VITKOVICS MIHÁLYHOZ

W

WESSELÉNYI, A NÁDOR, MURÁNYNÁL
WESSELÉNYI HAMVAIHOZ