Tétel adatlapja
CÍMLAP
Fazekas Mihály
Lúdas Matyi

ISMERTETŐ


A mű cselekménye közismert. A paraszfiú - ígérete szerint - "háromszor veri vissza" Döbrögin, a zsarnoki földesúron a rajta esett sérelmet: vásárra vitt ludainak az elkobzását és igazságtalan megveretését. A történetet Fazekas négy "levonás" szerkezeti elemeibe rendezi el. (A "felvonás" szó ellentéteként, Matyi egyszeri és Döbrögi háromszoros "levonására" is célozva.)

A költemény - akárcsak a népmese - Döbrögi megjavulásával ér véget. Fazekas műve mégis - forradalmi megoldás nélkül is - korának legmerészebb alkotása. Először szerepel itt olyan cselekvő jobbágyhős, aki a földesúri igazságtalanságért maga szerez magának elégtételt. Ebbe persze már belejátszik a felvilágosodás korának demokratikus szelleme is.

Forrás: Legeza Ilona könyvismertetői
https://legeza.oszk.hu