1920 - 1923


1920

Emlék
Telefon
A faluvégi ház
Nefelejcs
Pozsony
Máramarossziget
Nagyvárad
Szabadka
Csáktornya
Gergely Sándornak
Nyárai Tóni
Auróra
Sóhaj
Elmenőben
Dedikáció
Ex libris
Mint a banán...
Fekete gyász
Tavasz ez is...
Harmónia
Ez a föld...
Turán után
Április bolondja
Deo Ignoto
Könyvem elé
A titok
Meseváros
A békekötésre
Elégia
Tisza szögén
Haláltánc ének
Egy tatár költőnek
Almássy Endrének!
Carmen
A munka
Hegedűszó
Henny Porten
A csillagok szerelme
Fiatal színésznő ...
Örök búcsú
Ó Ember!
Nóta
Dicsőség
Anakreoni dal
November
Ének Arany Jánosról
Rorate
Fejfámra...
Még egy nefelejcset...
Beethovenhez
A moziban
Örök harc
Gazdag szegénység

1921

Étsy Emíliának
Morus Tamás
Apámra gondolok
Esők után
A márciusi láz
Hiszek
(A magyar múltnak...)
Baross Gábor emlékezete
Mindenkiért
Adyra gondolok
Tamás Annának
Berzsenyi
Középkor
A "győzteseknek"
Jól van így
Szikratávirat
Móra Ferencnek
Ének Kupa vezérről
Epilógus
Flaubert emlékének
Marcus Aurelius
Két élő halott
Regös az udvarban
Magyar áfium
Tömörkény asztalánál
Bartók Bélának
Ars longa

1922

Ch. Baudelaire
Nefelejcs Kiss József sírjára
Stanzák az ifjúságról
Az ivó
Fohászkodás
Új Kőmíves Kelemen
Nosztalgia
A szent szarvas
Ancsa él
Koessler Jánosnak
Gulácsy Lajosnak
Madách Sztregován
Gyónás
Halottaink
Petőfi-centenárium
Hannele költőjének
Per omnia saecula...
Krisztus a vargával
Ének a víg barátról
Petőfi szellemének

1923

Dúdolgatok
Ady-mécses
Negyven évvel
A régi víz felett
Az Isten malmai
A szegedi boszorkányok
Emese álma
Magyar mezítlábas
Prológus
Lámpások
A gyászmagyarok
A tápai Krisztus
Testamentom
Önarckép, 1923
Angelus
A költő
Imádság
Az utolsó magyar
Kérdések
Július 31
A várta
Temetők
Én Istenem
Alkony a Tisza hídján
Óda Germániához
Szerelem
Ének Kőrösi Csomáról
Árvaságom
A Tiszánál
Képzelt utazás Váradon
Epitáfium
Őszi stanzák
Annának
Szigeti emlék
Új vallomás
Tápai lagzi
Betlehem
Terzinák
Szabadkai emlék
Japán módra
Akarat