0
M: Általános tartalmú írásművek. Tudomány és kultúra. Ismeretek. Szervezetek. Információ. Dokumentáció. Könyvtár. Intézmények. Publikációk. Kiadványok. A tudomány és a kultúra legáltalánosabb alapjai. Prolegomena
CAáltalános tartalmú írásművek
kultúra legáltalánosabb alapjai
prolegomena
tudomány legáltalánosabb alapjai
 
001
M: Tudomány és ismeretek általában. A tudományos munka szervezése és módszertana
CAismeretek általában
tudomány
tudomány általában
tudományos munka szervezése és módszertana
 
001.1
M: tudomány fogalma
CAtudomány fogalma
tudományelmélet
tudománytan
 
001.11
M: tudomány tárgya, célja, lényege. Fogalommeghatározás
CAfogalommeghatározás a tudományban
tudomány célja
tudomány lényege
tudomány tárgya
 
001.12
M: tudomány által vizsgált tárgyak, jelenségek. Valóság, tények, állapotok stb.
CAjelenség
tudomány által vizsgált jelenségek
tudományos vizsgálat tárgya
 
001.123
M: jelenségek oka és létrejötte
 
001.124
M: jelenségek sajátosságai és hatásai
 
001.126
M: jelenségek alkalmazása és hasznosítása
 
001.18
M: tudomány jövője. Tudományos előrelátás. Tudományos előrejelzés
CAjövőkutatás
prognosztika
tudomány jövője
tudományos előrelátás és előrejelzés
 
001.19
M: tudomány és a megismerhetőség. A tudomány határai
CAmegismerés
megismerhetőség és tudomány
tudomány és megismerhetőség
tudomány határai
tudományos megismerhetőség határai
 
001.2
M: tudomány egyes területei közötti kapcsolatok
CAtudomány egyes területei közötti kapcsolatok
 
001.3
M: tudomány értéke, jelentősége, haszna, helyzete, védelme és elismerése
CAtudomány értéke és jelentősége
tudomány haszna
tudomány helyzete
tudomány védelme és elismerése
 
001.35
M: tudomány bírálata. Kritikus állásfoglalások a tudománnyal szemben
CAtudomány bírálata, kritikája
 
001.38
M: tudomány fejlődése és fejlesztése általában
CAtudomány fejlesztése és fejlődése
tudomány fejlődése és fejlesztése
tudománytörténet
 
001.4
M:Tudományos szaknyelv. Terminológia. Nomenklatúra
CAnómenklatúra, tudományos
szaknyelv
terminológia, tudományos
tudományos szaknyelv és terminológia
 
001.5
M: Tudományos elméletek, hipotézisek és rendszerezések. Kapcsolatok felállítása a tudományos tények között
CAelmélet
hipotézis
hipotézis, tudományos
rendszerezés tudományos
tudományos elméletek, hipotézisek
tudományos rendszerezés
tudományos tények közti kapcsolatok felállítása
 
001.51
M: rendszeralkotás módszerei
CArendszeralkotási módszerek a tudományban
tudomány rendszeralkotási módszerei
 
001.53
M: Tudományos összehasonlítások
CAösszehasonlítás, tudományos
összehasonlító módszer
összehasonlító tudomány
tudományos összehasonlítás
 
001.6
M:Tudományos törvények
CAtörvények a tudományban
tudományos törvény
 
001.8
M: Tudományos módszertan általában. A tanulmányozás, kutatás, és tudományos vita technikai módszerei. Tudományos analízis és szintézis
CAanalízis és szintézis, tudományos
kutatás
kutatási módszerek
szintézis és analízis, tudományos
tanulmányozás módszerei
tudományos analízis és szintézis
tudományos kutatás módszerei
tudományos módszertan általában
tudományos vita technikai módszerei
 
001.81
M: szellemi munka technikája
CAszellemi munka
szellemi munka technikája
 
001.811
M: Általános kérdések: az idézés, a bibliográfiai hivatkozás szabályai, a cédulázás, anyagrendezés módszerei
CAbibliográfiai hivatkozás
bibliográfiai hivatkozás szabályai (tud. módsz)
idézés (tud. módsz)
 
001.812
M: szellemi munka eszközei
CAszellemi munka
szellemi munka eszközei
 
001.813
M: Kivágatok
CAkivágatok (tud. módsz)
 
001.814
M: adatok gyűjtése. Kivonatolás, tartalmi összefoglalás, előzetes beszámoló szerkesztése. Kutatás
CAadatgyűjtés
adatok gyűjtése (tud.módsz)
kivonatolás (tud.módsz)
kutatás
kutatás (tud.módsz)
tartalmi összefoglalás (tud.módsz)
tudományos beszámoló szerkesztése (tud.módsz)
 
001.815
M: Mutatók (indexek) készítése. Szerzői mutató, névmutató, tárgymutató
CAindexek készítése (tud.módsz)
mutató
mutatók készítése (tud.módsz)
névmutató készítése
szerzői mutató készítése
tárgymutató készítése
 
001.816
M: Kiadványok sajtó alá rendezése és nyomdai előkészítése. Szerzői kézirat, nyomdai utasítások, korrektúra
CAkézirat, szerzői
kiadványok nyomdai előkészítése
kiadványok sajtó alá rendezése
kiadványszerkesztés
korrektúra (tud.módsz)
nyomdai előkészítés
nyomdai utasítások (tud.módsz)
sajtó alá rendezés
szerzői kézirat
 
001.817
M: Előadás kidolgozása. Az értekezés anyagának összegyűjtése, elrendezése
CAelőadás kidolgozása (tud.módsz)
értekezés anyagának összegyűjtése és elrendezése (tud.módsz)
szakelőadás
 
001.818
M: tudományos kutatás eredményének értékelése, megfogalmazása. A kutatási jelentés megszövegezésének technikája
CAkutatási jelentés
kutatási jelentés megszövegezésének technikája
szakmai jelentés
 
001.83
M: Szellemi együttműködés
CAszellemi együttműködés a tudományban
 
001.85
M: Tudományos bírálat
CAbírálat, tudományos
értékelés
kritika
tudományos bírálat
 
001.86
M: Konkordanciák. Egyeztető táblázatok
CAegyeztető táblázat (tud.módsz)
konkordancia (tud.módsz)
konkordanciajegyzék
összehasonlító táblázat
 
001.87
M: Esettanulmányok készítése, szerkesztése. Esettanulmányok használata
CAesettanulmány
esettanulmány készítése, szerkesztése (tud.módsz)
műhelytanulmány
 
001.89
M: tudomány szervezése. Tudománypolitika. Tudományszervezés. A tudományos munka megszervezése
CAtudomány szervezése
tudományos munka megszervezése
tudománypolitika
tudományszervezés
 
001.891
M: Tudományos kutatómunka. Kutatási módszerek
CAkutatási módszerek
tudományos kutatás módszerei
tudományos kutatómunka módszerei
 
001.891.3
M: Elméleti kutatás
CAelmélet
elméleti kutatás
kutatás, elméleti
 
001.891.5
M: Gyakorlati kutatás. Kísérletek, vizsgálatok, próbák stb.
CAgyakorlati kutatás
kísérlet
kísérletek, tudományos
kutatás gyakorlati
próbák, tudományos
tudományos kísérlet
vizsgálat
vizsgálatok, tudományos
 
001.891.53
M: Laboratóriumi kísérletek
CAlaboratóriumi kísérletek
 
001.891.55
M: Terepkísérletek. Üzemi kísérletek
CAterepkísérletek
üzemi kísérletek
 
001.891.57
M: Modellkísérletek (elméleti modellek, kismodellek, kisminták, eredeti méretű modellek)
CAmodellkísérlet
modellkísérletek
 
001.891.7
M: Passzív kutatómunka. Megfigyelések
CAkutatómunka
megfigyelés
tudományos kutatómunka
 
001.892
M: Fejlesztési kutatások
CAfejlesztés
fejlesztési kutatások
 
001.893
M: Kutatások ellenőrzése, felülvizsgálata
CAkutatások ellenőrzése, felülvizsgálata
 
001.894
M: Találmányok és felfedezések. A feltalálás technikája. A találmányok és szabadalmak kivitelezéséhez vagy kiérleléséhez szükséges munkálatok
CAfelfedezés
feltalálás technikája
szabadalmak kivitelezéséhez szükséges munkálatok
találmány
találmányok kivitelezéséhez szükséges munkálatok
 
001.894.2
M: Előnyökkel járó, tudományosan, műszakilag vagy gazdaságilag értékelhető találmányok és felfedezések
CAhasznosítás
 
001.894.4
M: Nem hasznosítható találmányok és felfedezések
CAhasznosítás
 
001.894.6
M: Elnyomott találmányok és felfedezések
 
001.894.8
M: Feledésbe merült találmányok és felfedezések
 
001.895
M: Újítások. Korszerűsítések
CAfejlesztés
korszerűsítés
korszerűsítések
újítás
 
001.9
M: tudomány terjesztése: tények, feltevések, hamisítások. A tudomány terjesztésének akadályozása
CAtudomány terjesztése
 
001.92
M: Tudományos ismeretterjesztés. Tudománynépszerűsítés
CAismeretterjesztés
tudomány-népszerűsítés
tudományos ismeretterjesztés
 
001.94
M: Tudományosan még teljesen ki nem derített jelenségek
CAjelenség
tudományosan még ki nem derített jelenségek
 
001.95
M: Szándékos tudományos félrevezetések és csalások
CAtudományos csalások és félrevezetések
 
001.97
M: Áltudományos hiedelmek, jövendölések stb. Pl. halálsugár
CAáltudomány
áltudományos hiedelmek, jövendölések
jövendölések, áltudományos
jövendölések, tudományos
 
001.98
M: tudomány meghamisítása. Tévtanok, tudományos tévedések, túlzó következtetések stb.
CAhamisítás
tévtanok
tudomány meghamisítása
tudományos tévedések
 
001.99
M: tudomány terjesztésének akadályozása, meggátlása, pl. titkossága
CAtudomány terjesztésének akadályozása
 
002
M: Dokumentáció. Könyvek. Írásművek
CAdokumentáció
dokumentum
írásművek általában
könyv
könyvek általában
 
002.2
M: irodalmi termés összessége
CAirodalmi termés összessége
 
002.6
M: Dokumentációs (információs) intézmények és szervek
CAdokumentációs intézmények és szervek
dokumentációs központ
információs intézmények és szervek
 
002.61
M: Nemzetközi dokumentációs intézmények és szervezetek
CAnemzetközi dokumentációs intézmények
nemzetközi szervezet
 
002.63
M: Nemzeti (országos) dokumentációs intézmények
CAnemzeti dokumentációs intézmények
országos dokumentációs intézmények
 
002.66
M: Dokumentációs szervek üzemekben, gyárakban, kutatóintézetekben, közhivatalokban stb.
CAdokumentációs szervek üzemekben, kutatóintézetekben, hivatalokban
hivatalok dokumentációs szervei
kutatóintézeti dokumentációs szervek
üzemi dokumentációs szervek
 
003
M: Írásrendszerek és írások. Jelek és szimbólumok. Kódok. Grafikus ábrázolások
CAírásrendszer
írásrendszerek és írások
 
003.01
M: írás eredete, előzményei, régi formái
CAírás eredete, előzményei
írástörténet
 
003.02
M: írások előfordulása. Íráslelőhelyek
CAíráslelőhelyek
 
003.03
M: nyelv grafikus megjelenítése
CAnyelv grafikus megjelenítése
 
003.031
M: betűk, írásjelek vagy szimbólumok sorrendje, felsorolása
CAbetűk sorrendje (írás)
írásjelek sorrendje
 
003.032
M: betűk elnevezése. Akrofónia
CAakrofonia (írás)
betűk elnevezése (írás)
 
003.033
M: írás áttétele, transzkripciója (rendelet alapján) anyanyelvüket használók számára, pl. romanizáció
CAírás áttétele, transzkripciója
transzkripció (írás)
 
003.034
M: Transzliterálás, betű szerinti (betűhív) átírás
CAátírás betű szerint
betű szerinti átírás
betűhív átírás
transzliterálás
 
003.035
M: Transzkripció (a forrásnyelv hangjainak ábrázolása a hordozó nyelv és írás írásjeleivel)
CAtranszkripció
 
003.037
M: Helyesírás. Kiejtés
CAhelyesírás
 
003.038
M: írás adaptálása különböző nyelvekhez vagy nyelvjárásokhoz. Speciális betűk, diakritikus jelek, hangsúlyok.
CAírás adaptálása különböző nyelvekhez
 
003.05
M: jelek és írások előállításának módja
CAírások előállítási módja
jelek előállítási módja (írás)
 
003.052
M: Kézírás kizárólag a kéz és az ujjak használatával
CAkézírás kizárólag kézzel, ujjakkal
 
003.053
M: Kézírás íróeszközök használatával
CAkézírás íróeszközök használatával
 
003.055
M: Írás nyomdai eszközökkel
CAírás nyomdai eszközökkel
 
003.056
M: Írás írógéppel
CAírás írógéppel
írógép
 
003.057
M: Írás bélyegzővel
CAírás bélyegzővel
 
003.07
M: írás alkalmazásai és stílusai
CAírás
írás alkalmazásai
 
003.071
M: Epigráfiai írás. Emlékművi írás, lapidáris (kőbe vésett) írás
CAemlékművi írás
epigráfia
epigráfiai írás
lapidáris írás
 
003.072
M: Paleográfiai írás
CAírástörténet
paleográfiai írás
 
003.074
M: Diplomaírás, oklevélírás, kancelláriai írás
CAdiplomaírás
kancelláriai írás
oklevélírás
oklevéltan
 
003.075
M: Könyvírás, kódexírás
CAkódexírás
könyvírás
 
003.076
M: Kézírás, folyó írás, kurzív írás
CAfolyóírás kézzel
kurzív írás
 
003.077
M: Díszírás, kalligráfia
CAdíszírás
kalligráfia
 
003.08
M: írás jellegzetességei
CAírás
írás jellegzetességei
 
003.081
M: Alapjelek. Írásjelek. Betűformák, betűkapcsolások. Karakterek. Nagybetűk. Kisbetűk. Ábécék. Ligatúrák
CAalapjelek (írás)
betűformák
betűkapcsolások
írásjel
 
003.082
M: Diakritikus jelek, ékezetek, hangsúlyjelek. Umlaut. Tilde stb.
CAdiakritikus jelek (írás)
ékezetek (írás)
hangsúlyjelek (írás)
 
003.083
M: Rövidítések, sziglák, acronímák
CArövidítés
sziglák (írás)
 
003.084
M: Szóképzés, szótagolás
CAszótagolás (írás)
 
003.085
M: mondat vagy a mondatrész képzése
CAmondat vagy mondatrész képzése (írás)
 
003.086
M: Központozás
CAközpontozás (írás)
 
003.087
M: írás iránya. Függőleges írás. Vízszintes írás. Balról jobbra írás. Jobbról balra írás
CAírás iránya
 
003.088
M: írás külső jellegzetességei, pl. az írás dőlésszöge, mérete, erőteljessége stb.
CAírás külső jellegzetességei
 
003.09
M: írások megfejtésének módszerei és technikája
CAírások megfejtésének módszerei
 
003.2
M: Írásrendszerek. A fogalmak grafikus ábrázolása
CAfogalmak grafikus ábrázolása
fogalom
grafikus ábrázolás, fogalmaké (írás)
írásrendszer
 
003.21
M: Képírás. Piktográfia. Logografikus írásrendszerek. Szóírás
CAképírás (írásrendszer)
logografikus írásrendszerek
piktográfia (írásrendszer)
szóírás
szótagírás
 
003.21/.23
M: Az irodalmi nyelvek konvencionális írásrendszerei. Helyesírás
 
003.212
M: Képírásos rendszerek. Hieroglifák
 
003.22
M: Szótagírásos írásrendszerek. Szótagábécék (szillabáriák, fonogrammák)
CAfonogrammák
szillabáriák
szótagábécék
szótagírásos írásrendszerek
 
003.22/.23
M: Hangjelölő (fonologikus) írásrendszerek
 
003.23
M: Betűírásos írásrendszerek
CAbetűírásos írásrendszerek
 
003.24
M: Írások vakok használatára, pl. Braille-írás
CABraille-írás
írások vakok használatára
vakírás
 
003.26
M: Titkosírásrendszerek. Kriptográfiák
CAkriptográfia
titkosírás
titkosírásrendszerek
 
003.27
M: Gyorsírás. Gyorsírásrendszerek
CAgyorsírás
gyorsírásrendszerek
 
003.28
M: Oktatási célú írásrendszerek. Pedográfiai írás. Fonetikus írások oktatási céllal
CAfonetikus írások oktatási célra
írásrendszerek oktatási célra
oktatási célú írásrendszerek
pedográfiai írás
 
003.29
M: Kódolt írásrendszerek. Nemkonvencionális írásrendszerek
CAkód
kódolás
kódolt írásrendszerek
 
003.292
M: Emberi olvasás céljára (kódok)
CAemberi olvasás céljára kódolt írás
gépi olvasás céljára kódolt írás
morzeírás
 
003.295
M: Gépi olvasás céljára, pl. morse-írás
CAgépi olvasás céljára kódolt írás
morzeírás
 
003.3
M: Írásfajták
CAírás
írásfajták
 
003.31
M: Az írás előzményei
CAírás előzményei
 
003.312
M: Rováspálca, csomózott kötél, vampum fűzés, kipu
CAcsomózott kötél
kipu
rováspálca
vampum füzér
 
003.314
M: Képírás. Piktográfia. Petroglifa (kővéset)
CAképírás (írásfajta)
petroglifa
piktográfia (írásfajta)
 
003.315
M: Történelem előtti korok írásai. Embrionális írás, protolineáris írás
CAembrionális írás
protolineáris írás
történelem előtti korok írásai
 
003.32
M: Ideografikus és logografikus írások
CAideografikus írások
logografikus írások
 
003.321
M: Óamerikai kultúrák írásai. Maja írás, ómexikói írás, azték írás
CAazték írás
maja írás
óamerikai kultúrák írásai
ómexikói írás
 
003.322
M: Egyiptomi hieroglifák. Hieratikus, demotikus írás
CAegyiptomi hieroglifák
hieroglifa
 
003.323
M: Ékírások. Sumér, babiloni, asszír, mezopotámiai, akkád, elámi, óperzsa, hettita stb. ékírások
CAakkád ékírás
asszír ékírás
babiloni ékírás
ékírás
elámi ékírás
mezopotámiai ékírás
óperzsa ékírás
sumér ékírás
 
003.324
M: Kelet-ázsiai írások. Kínai, japán, koreai, vietnami írások
CAjapán írás
kelet-ázsiai írások
kínai írás
koreai írás
vietnami írás
 
003.326
M: Földközi-tengeri logografikus írások. Ókrétai (minoszi), ciprusi szótagírás, hettita képírás
CAciprusi szótagírás
földközi-tengeri logografikus írások
hettita képírás
minoszi írás
ókrétai írás
 
003.328
M: Pasigraphiai írások. Mesterséges egyetemes nyelvek írásai
CAmesterséges egyetemes nyelvek írásai
pasigraphiai írások
 
003.329
M: Egyéb logografikus vagy ideografikus írások
 
003.33
M: Európán kívüli népek betűírásai
 
003.33/.34
M: Betűírások
CAbetűírások
 
003.332
M: Sémi írások. Sinai, föníciai, arámi, héber és kánaáni, arab írások, etióp írás, líbiai és berber írás stb.
CAarab írások
arámi írás
berber írás
etióp írás
föníciai írás
héber írás
kánaáni írás
líbiai írás
sémi írás
színai írás
 
003.333
M: Iráni írások. Pehlevi, aveszta írás
CAaveszta írás
iráni írások
pehlevi írás
 
003.334
M: Kaukázusi írások. Örmény, grúz, oszét írás
CAgrúz írás
kaukázusi írások
oszét írás
örmény írás
 
003.335
M: Közép- és észak-ázsiai írások. Ótörök, ujgur, mongol, mandzsu, kalmük írások. Ősi magyar rovásírás
CAészak-ázsiai írások
kalmük írás
közép-ázsiai írások
magyar ősi rovásírás
mandzsu írás
mongol írás
ótörök írás
rovásírás, ősi magyar
ujgur írás
 
003.336
M: Ind írások. Brahmi, landa, gurma, bengáli, nepáli, tibeti, tamil, szingaléz stb. írások
CAbengáli írás
brahmi írás
gurma írás
ind írások
landa írás
nepáli írás
szingaléz írás
tamil írás
tibeti írás
 
003.337
M: Délkelet-ázsiai (indokínai) írások. Burmai, kambodzsai, thaiföldi, laoszi, jávai, szumatrai, maláj stb. írások
CAburmai írás
délkelet-ázsiai írások
indokínai írások
jávai írás
kambodzsai írás
laoszi írás
maláj írás
szumatrai írás
thaiföldi írás
 
003.339
M: Egyéb nem európai betűírások. Észak-amerikai indiánok és eszkimók írásai
CAészak-amerikai eszkimók írásai
észak-amerikai indiánok írásai
eszkimó írások, észak-amerikai
indián írások, észak-amerikai
 
003.34
M: Európai betűírások
CAbetűírások, európai
európai betűírások
 
003.341
M: Görög írások. Archaikus görög írások, klasszikus görög írás, dór írás stb.
CAarchaikus görög írás
dór írás
görög írások
klasszikus görög írás
 
003.342
M: görög írás földközi-tengeri származékai. Kopt, frígiai stb.
CAgörög írás földközi-tengeri származékai
 
003.343
M: Óitáliai írások. Etruszk, oszk, umber, órómai, szicíliai stb. írások
CAetruszk írás
óitáliai írások
órómai írás
oszk írás
szicíliai írás
umber írás
 
003.344
M: latin írás és származékírásai. Klasszikus latin írás, meroving írás, karoling írás, gót írás, humanista és reneszánsz írás
CAgót írás
humanista írás
karoling írás
klasszikus latin írás
latin írásrendszer
meroving írás
reneszánsz írás
 
003.345
M: Rúnák (rúnaírás). Ógermán, gót, angolszász, északi stb. rúnák
CAangolszász rúnák
északi rúnák
gót rúnák
ógermán rúnák
rúnaírás
rúnák
 
003.346
M: Ogam írás (óír írás)
CAogam írás
óír írás
 
003.347
M: Ulfilas (Wulfila) gót írása
CAulfilas gót írása
wulfila gót írása
 
003.348
M: Albán írás
CAalbán írás
 
003.349
M: Cirill írások. Glagolita írások
CAcirill írás
glagolita írások
 
003.349.1
M: Glagolita ábécé
CAglagolita abécé
 
003.349.2
M: Egyházi szláv írás
CAegyházi szláv írás
 
003.349.3
M: Orosz cirill írás
CAorosz cirill írás
 
003.35
M: Számrendszerek, pl. arab számok
CAarab számok (írás)
számrendszer
 
003.5
M: Íróanyagok. Írószerek és íróeszközök
CAíróanyagok (írás)
 
003.51
M: Írófelületek. Kő, papirusz, papír stb.
CAírófelületek (írás)
 
003.57
M: Írószerek. Tinta, kréta, ceruza stb.
CAírószer
írószerek (írás)
 
003.58
M: Íróeszközök. Stílus, ecset, tollhegy stb.
CAíróeszközök (írás)
 
003.6
M: gondolatok grafikus ábrázolásának egyéb módjai
 
003.62
M: Jelek és szimbólumok az íráson kívül
CAjel
jelek (íráson kívül)
szimbólum
szimbólumok (íráson kívül)
 
003.623
M: Ismertetőjelek. Jogosító jelek
CAismertetőjelek
jogosító jelek
 
003.625
M: Matematikai jelek és szimbólumok
CAmatematikai jelek
 
003.626
M: Lexikográfiai jelek
CAlexikográfiai jelek
 
003.628
M: Jelképek. Piktogramok. Képi jelölések
CAjelkép
képi jelölések
piktogram
 
003.63
M: Diagramok. Kartogramok
CAdiagram
kartogram
 
003.64
M: Monogramok. Anagrammák, kronogramok. Szignatúrák eredetjelzésként
CAanagrammák
embléma
eredetjelzések
kronogramok
monogramok
szignatúrák
 
003.65
M: Tulajdonjelek. Védjegyek
CAtulajdonjelek
védjegy
 
003.69
M: Egyéb, az előzőekben nem említett grafikus jelek, pl. tolvajok házakra írt jelei
 
004
M: Számítógéptudomány. Számítástechnika és -technológia
CAszámítástechnika
számítógép-tudomány
 
004.01
M: Dokumentáció
 
004.02
M: Problémamegoldó módszerek
CAproblémamegoldás
 
004.021
M: Algoritmusok
CAalgoritmus
 
004.023
M: Heurisztikus módszerek
CAheurisztika
 
004.03
M: Rendszertípusok és jellegzetességeik
 
004.031
M: Rendszertípusok
 
004.031.2
M: Offline. Batch (kötegelt)
CAoff-line üzemmód
 
004.031.4
M: Online
CAon-line üzemmód
 
004.031.42
M: Interaktív rendszer
CAinteraktív üzemmód
párbeszédes üzemmód
 
004.031.43
M: Valós idejű. Időazonos műveleti rendszer
CAazonos idejű rendszer
real-time rendszer
valós idejű rendszer
 
004.032
M: Rendszerek jellemzői
 
004.032.2
M: Eljárás módja. Üzemmódok
CAüzemmód
 
004.032.22
M: Soros. Egymásután végrehajtott eljárások
 
004.032.24
M: Paralel. Egyidejű, párhuzamos
CApárhuzamos adatfeldolgozás
 
004.032.26
M: Neuron-hálózat (ideghálózat)
CAneurális hálózat
 
004.032.32
M: Szinkron (egyidejű)
CAszinkronizálás
 
004.032.322
M: Órajel szint. Órajel sebesség
CAórajel
 
004.032.324
M: Órajel ciklus. Gépi ciklus. Belső ciklus
CAórajel
 
004.032.34
M: Ütemezés. Időzítés alapján
 
004.032.6
M: Multimédia
CAmultimédia
multimédia-program
 
004.032.8
M: Számítógép generációk
CAgeneráció
számítógép-generáció
 
004.04
M: Műveletorientálás
 
004.041
M: Eljárás orientált
 
004.042
M: Data-flow orientáció. Adatáramlás orientált
 
004.043
M: Adatszerkezet orientált. Adatstruktúra orientált. Data-structure orientáció
 
004.045
M: Objektum orientált. Cél orientált
CAobjektumorientált adatbázis
objektumorientált programozás
objektumorientált tervezés
 
004.046
M: Függvény orientált
 
004.047
M: Logika orientált
 
004.048
M: AI orientáció
 
004.05
M: Rendszer és szoftver tulajdonságok. Rendszer és szoftver minőségi követelmények a
 
004.051
M: Teljesítmény
 
004.052
M: Megbízhatóság. Pontosság
 
004.052.2
M: Erősség. Határozottság
 
004.052.3
M: Hibatűrés. Tolerancia
 
004.052.32
M: Hibaellenőrzés. Hibafigyelés
CAhibafelismerés
hibakeresés
 
004.052.34
M: Hibaküszöb
 
004.052.4
M: Hiba észrevétel. Hibakezelés
 
004.052.42
M: Hibamegállapítás. Érvényesség-ellenőrzés. Adatfelülvizsgálat. Megerősítés
 
004.052.44
M: Hibajavítás
CAhibajavító kód
 
004.053
M: Újrafelhasználás. Újrafelhasználhatóság
 
004.054
M: Tesztelhetőség
 
004.055
M: Felhasználó-barátság
 
004.056
M: Biztonság
 
004.056.2
M: Sértetlenség
 
004.056.3
M: Helyreállítás. Backup
 
004.056.4
M: Redundancia
 
004.056.5
M: Védelem
 
004.056.52
M: Korlátozott hozzáférhetőség
 
004.056.53
M: Jogosulatlan belépések elleni védelem. Hacking
 
004.056.55
M: Encrypció. Kódolás
 
004.056.57
M: Védelem a számítógépfertőzés ellen
 
004.057
M: Kompatibilitás. Összeegyeztethetőség
 
004.057.2
M: Szabványosítás
 
004.057.3
M: Formátumok
 
004.057.4
M: Protokollok
CAadatátviteli protokoll
 
004.057.5
M: Szállíthatóság. Hordozhatóság
 
004.057.6
M: Konverzió. Átalakítás
CAkonvertálóprogram
 
004.057.7
M: Emuláció
CAemuláció
 
004.057.8
M: Nyitott rendszerek
CAnyitott rendszer
OSI
 
004.07
M: memória jellemzői
CAtár
 
004.072
M: memória működése. Memóriaművelet
 
004.072.2
M: Olvasás
 
004.072.3
M: Írás
 
004.072.4
M: Hozzáférés
 
004.072.5
M: Címzés
 
004.072.6
M: Blokk transzfer. Blokkátvitel. Tömbátvitel
 
004.074
M: memória teljesítménye
 
004.074.2
M: Rögzítéssűrűség
 
004.074.3
M: Hozzáférési idő
 
004.074.32
M: Keresési idő
 
004.074.34
M: memória ciklus ideje
 
004.076
M: memória változékonysága
 
004.076.2
M: Változékony
 
004.076.4
M: Maradandó
 
004.08
M: bemenet (input), kimenet (output) és tárolás eszközei
CAbemeneti egység
input
kimenet
kimeneti egység
output
 
004.081
M: Lyukasztott eljárással előállított hordozók
 
004.081.1
M: Lyukkártya
CAlyukkártya
 
004.081.2
M: Lyukszalag
 
004.083
M: Mágneses hordozók
 
004.083.1
M: Mágneskártya
CAadathordozó kártya
mágneskártya
 
004.083.2
M: Mágnescsík
 
004.083.3
M: Mágneses tinta
 
004.083.4
M: Mágneses szalag
CAmágnesszalag
 
004.083.42
M: Orsós szalag
 
004.083.44
M: Kazetta
CAkazetta
 
004.083.45
M: Magnótekercs, filmtekercs kazettában
CAmagnetofonszalag
magnószalag
 
004.083.5
M: Mágneses mag
 
004.083.6
M: Mágnesdob
 
004.083.7
M: Mágneslemez
 
004.083.72
M: Merev lemez. Hard disk
CAmerevlemez
 
004.083.74
M: Floppy lemez. Nagylemez. Kislemez
CAfloppy
hajlékony mágneslemez
 
004.083.8
M: Mágneses film memória. Vékony film memória
 
004.084
M: Mágneses optikai hordozók. Törölhető optikai lemezek
 
004.085
M: Optikai hordozók
CAoptikai adathordozó
 
004.085.2
M: Kompakt lemez. CD
CACD
optikai lemez
 
004.085.22
M: CD-ROM
CACD-ROM
 
004.085.23
M: CD-R. Írható CD
CACD-R
 
004.085.3
M: WORM. Egyszer írható, sokszor olvasható lemez
CACD-WORM
 
004.085.4
M: Videodisc. Videolemez
CAvideolemez
 
004.085.7
M: Digitális papír
 
004.085.72
M: Digitális papírszalag
 
004.085.74
M: Digitális papírlemez
 
004.087
M: Elektronikus média. Elektronikus hordozó
 
004.087.2
M: Félvezető memória. Solid-state disk. Flash disk
 
004.087.4
M: Memóriakártyák. PC kártyák
CAperifériavezérlő egység
 
004.087.5
M: Smart kártyák. IC kártyák
CAperifériavezérlő egység
videokártya
 
004.2
M: számítógép felépítése. Számítógép arhitektúra
CAszámítógép-architektúra
 
004.22
M: Adatábrázolás. Reprezentáció
 
004.222
M: Számadat. Numerikus adat
 
004.222.2
M: Fixpontos számábrázolás
 
004.222.3
M: Lebegőpontos számábrázolás
CAlebegőpontos aritmetika
 
004.222.5
M: Túlcsordulás. Alulcsordulás
 
004.223
M: Karakterek és hasonló adatok. Karakterkészletek. Fontok
CAkarakterkészlet
 
004.223.2
M: Alfanumerikus kararakterek és adatok
 
004.223.3
M: Grafikus karakterek
 
004.223.5
M: Speciális karakterek
 
004.223.6
M: Kontrol karakterek
 
004.223.7
M: Escape karakterek. Kilépési karakterek, kulcsok
 
004.23
M: parancskészlet felépítése
CAparancskészlet
 
004.231
M: Parancskészlettípusok
 
004.232
M: Parancsformátumok
 
004.233
M: Parancstípusok
 
004.233.2
M: Elágazás parancsok
 
004.233.3
M: Adatmanipulációs parancsok. Adatszervezési parancsok. Adatirányítási parancsok
 
004.233.5
M: Bemeneti és kimeneti parancsok. Input és output parancsok (I/O)
 
004.234
M: arhitektúra regiszterei
CAregiszter
 
004.235
M: Címzési sémák
 
004.236
M: Szubrutinok a parancskészletben
 
004.237
M: Megszakítások
 
004.238
M: Eljárás helyzete, állapota
 
004.239
M: memória védelme
 
004.25
M: Memóriarendszer. memória rendszere
CAháttértár
memória
 
004.252
M: memória hierarchiái
 
004.254
M: Rejtett memória. Cache
 
004.255
M: Virtuális memória
 
004.258
M: memória ellenőrző rendszere
 
004.27
M: Fejlett felépítés. Fejlett architektúra. A nem Neumann-elvű felépítések
 
004.272
M: Párhuzamos eljárásos felépítések
 
004.272.2
M: Párhuzamos eljárásos technikák
 
004.272.22
M: Folyamatos ellenőrzés. Pipeline kontrol
 
004.272.23
M: Hozzákapcsolt processzor használata. Kapcsolt processzoros támogatás. ASP
 
004.272.25
M: Vektoros eljárás
 
004.272.26
M: Több processzor használata
 
004.272.3
M: Tervezési rendszerek a párhuzamos eljárások segítésére
 
004.272.32
M: SIMD felépítés. SIMD arhitektúra
 
004.272.33
M: MISD felépítés. MISD architektúra
 
004.272.34
M: MIMD felépítés. MIMD architektúra
 
004.272.4
M: Párhuzamos processzorok típusai
 
004.272.42
M: Tömbprocesszor rendszerek
 
004.272.43
M: Multiprocesszoros rendszerek. Összetett processzoros rendszerek
 
004.272.44
M: Adatáramlási rendszerek
 
004.272.45
M: Interaktív hálózati felépítés
 
004.273
M: Szoftver orientált felépítés
 
004.274
M: Dinamikus felépítés
 
004.3
M: Számítógép hardver
CAhardver
 
004.3'1
M: Számítógépgyártás
CAszámítógépgyártás
 
004.3'12
M: Tervezési szempontok
 
004.3'122
M: zajcsökkentés tervezése
 
004.3'124
M: Hőtervezés. Hűtéstechnológia
 
004.3'14
M: Számítógépek összeszerelési technológiája
 
004.3'142
M: Csomagok és csomagolás
 
004.3'142.2
M: Szerkezetszintes pakolás
 
004.3'142.23
M: Pattintós chippek
 
004.3'142.24
M: Singuláris beépített csomagok (SIP)
 
004.3'142.25
M: Duális beépített csomagok (DIP)
 
004.3'142.27
M: Lapos (flat) csomagok
 
004.3'142.4
M: Fedélzeti szint csomagolás. Keresztül az egészen beállítás. Felületi beállítás. Hibrid csomagolás
 
004.3'144
M: számítógép alkatrészei
 
004.3'2
M: Számítógépes installációk
 
004.31
M:Feldolgozói eljárások és körök. Beviteli eljárások és körök. Működési, végrehajtási egységek
 
004.312
M: Logikai körök
CAlogikai áramkör
 
004.312.2
M: Kombinációs körök
 
004.312.22
M: Logikai kapuk
CAkapuáramkör
 
004.312.222
M: AND, OR, NOT kapuk. ÉS kapu. VAGY kapu. NEM kapu
 
004.312.225
M: NAND, NOR kapu. NEM-ÉS kapu. NEM-VAGY kapu
 
004.312.24
M: Multiplexer
 
004.312.26
M: Kódolók. Dekódolók
CAdekódoló
kódátalakító
kódoló
 
004.312.4
M: Szekvenciális körök
 
004.312.42
M: Flip-flop
 
004.312.43
M: Számolók. Számolálók a számítógépben
 
004.312.44
M: aritmetikai egységek aritmetikai és logikai körei
 
004.312.46
M: Matematikai műveletek ellenőrző körei
 
004.314
M: Regiszterek
 
004.314.2
M: Általános célú regiszterek
 
004.314.3
M: Akkumulátorok
 
004.314.4
M: Eltolás regiszterek
 
004.314.5
M: Buborékos regiszterek
 
004.314.6
M: Verem regiszterek
 
004.315
M: Aritmetikai egységek
CAaritmetikai-logikai egység
processzor
 
004.318
M: Központi műveleti egység. CPU
CACPU
processzor
 
004.32
M: Számítógépes ösvények
 
004.322
M: Csatornák
 
004.324
M: Csatlakozók. Buszok
CAadatsín
busz
 
004.33
M: Memória egységek. Tárolási egységek
 
004.332
M: Memóriatípusok a bemeneti lehetőségek, hozzáférés alapján
 
004.332.2
M: Direkt, közvetlen hozzáféréses memória
 
004.332.34
M: Statikus RAM. SRAM
 
004.332.5
M: Szekvenciális hozzáférésű memória
 
004.333
M: Csak olvasható memória. ROM
CAROM
 
004.334
M: Pushup memória. Pushdown memória. Ki- és bekapcsolási memória
 
004.335
M: Asszociatív memória. Címezhető tartalmú memória
 
004.337
M: Belső memória
 
004.338
M: Külső memória
 
004.35
M: Perifériák. Input és output egységek
CAbemeneti egység
bemeneti-kimeneti egység
beviteli egység
input egység
input-output berendezés
input-output csatorna
kimeneti egység
periféria
 
004.351
M: Olvasók
 
004.352
M: Scannerek. Szkenerek
CAscanner
szkenner
 
004.352.2
M: Optikai scannerek. Optikai szkenner
 
004.352.22
M: Grafikus scannerek. Grafikus szkennerek
 
004.352.24
M: Optikai felismerő szkennerek. Fényceruza
CAfényceruza
 
004.352.242
M: Optikai karakterfelismerők. OCR
 
004.352.243
M: Kézírásfelismerő
 
004.352.246
M: Vonalkódfelismerő
 
004.352.4
M: Speciális médiára alkalmas szkennerek
CAfényceruza
 
004.353
M: Számítógépes konzolok. Videoterminálok. Videolejátszó egységek. Képi megjelenítő eszközök
CAkonzol
terminál
 
004.353.2
M: Megjelenítő képernyők
CAképernyő
 
004.353.22
M: Megjelenítőfelbontás (display-felbontás)
 
004.353.24
M: Megjelenítőtípusok (Display-típusok)
 
004.353.242
M: Bittérképes megjelenítők
 
004.353.244
M: Raszter megjelenítő
 
004.353.245
M: Vektor megjelenítő. Kaligrafikus megjelenítő
 
004.353.25
M: Képernyőtípusok (monitortípusok)
CAképernyő
 
004.353.253
M: Katódsugaras képernyő
 
004.353.254
M: Flat-panel képernyő (lapos paneles képernyő)
CAlapos paneles képernyő
 
004.353.254.2
M: Plazma képernyő
 
004.353.254.3
M: Folyadékkristályos képernyő (LCD)
CALCD
 
004.353.254.4
M: Fényelektromos képernyő
 
004.353.254.5
M: Világítódiódás képernyő (LED)
 
004.353.4
M: Számítógépes billentyűzet
CAbillentyűzet
 
004.353.44
M: Speciális billentyűk
 
004.353.45
M: Funkcióbillentyű
 
004.354
M: Telepítő eszközök. Csatlakozó eszközök. Grafikus input eszközök
 
004.354.2
M: Fényceruza
CAfényceruza
 
004.354.3
M: Touch-screen. Érintéses képernyő
CAérintéses képernyő
 
004.354.4
M: Grafikus táblák. Grafikus padok. Digitalizáló táblák
 
004.354.5
M: Egér
CAegér periféria
 
004.354.6
M: Trackerball. Nyomkövető labdák. Beépített egér
 
004.354.7
M: Joy stick
 
004.355
M: Meghajtók
CAlemezmeghajtó
 
004.356
M: Kimeneti perifériák. Perifériák nyomtatás kimenethez
 
004.356.2
M: Nyomtatók
CAnyomtató
 
004.356.4
M: Kimenet fényérzékeny anyagokra. COM (Computer output microfilming)
CACOM
 
004.357
M: Hangzó és multimédiás perifériák. Hangbeviteli eszközök
 
004.358
M: Perifériák szimmulációkhoz és a virtuális valóság képzéséhez. Kesztyű, ruha, sisak
 
004.38
M: Számítógépek. Számítógéptípusok
CAszámítógép
 
004.382
M: Általános célú számítógépek
 
004.382.2
M: Szuper számítógépek
CAszuperszámítógép
 
004.382.3
M: Nagyszámítógépek. Mainframe
CAnagyszámítógép
 
004.382.4
M: Kisszámítógépek. Mini számítógépek
CAkisszámítógép
miniszámítógép
 
004.382.6
M: Munkaállomások. Workstation
 
004.382.7
M: Személyi számítógépek. Mikroszámítógépek
CAszemélyi számítógép
 
004.382.72
M: Asztali számítógép. Desk-top számítógép
CAdesktop számítógép
 
004.382.73
M: Lap-top számítógépek
CAhordozható számítógép
laptop
notebook
táskaszámítógép
 
004.382.75
M: Palm-top számítógépek
 
004.382.76
M: Zsebszámítógépek. Pocketable számítógépek
CAzsebszámítógép
 
004.383
M: Speciális célú számítógépek
 
004.383.1
M: Szövegszerkesztők. Word processzor
CAszövegszerkesztő
 
004.383.3
M: Digitális jelű processzorok. DSP
 
004.383.4
M: Szimulátorok
CAszimulátor
 
004.383.5
M: Képi processzorok
 
004.383.6
M: Adatbázisok céljára alkalmas speciális számítógépek
CAadatbázisgép
 
004.383.8
M: Mesterséges intelligenciájú számítógépek
 
004.384
M: Ipari számítógépek
CAipari számítástechnika
 
004.386
M: Hibrid számítógépek
CAhibrid számítógép
 
004.387
M: Analóg számítógépek
CAanalóg számítógép
 
004.388
M: Számítógép rokon berendezések. Számítógéphez hasonlító gépek
 
004.388.2
M: Kalkulátorok. Programozható számológépek
CAkalkulátor
számológép
zsebszámológép
 
004.388.4
M: Játékgépek
 
004.4
M: Szoftver. Program
CAprogram
szoftver
 
004.4'2
M: Programfejlesztő eszközök. Szoftverfejlesztő eszközök
CAfejlesztő rendszer
programfejlesztő eszköz
 
004.4'22
M: Számítógéptámogató programtervező eszközök. CASE
CACASE
 
004.4'23
M: Programozó segédeszközök
 
004.4'232
M: Szerkesztők. Editorok
 
004.4'233
M: Hibaeltávolítók. Programjavítók. Debuggerek
CAdebugging
hibakeresés
 
004.4'234
M: Browserek. Böngészők
CAböngésző
 
004.4'236
M: Vizuális programozó eszközök
 
004.4'24
M: Szoftver automatizációs eszközök. Program automatizációs eszközök
 
004.4'242
M: Programgenerátorok. Alkalmazás generátorok. Automatikus programozás
CAautomatikus programozás
generáló program
programgenerátor
 
004.4'244
M: Rendszergenerátorok
 
004.4'27
M: Multimédiás fejlesztő eszközök
 
004.4'272
M: Authoring rendszerek. Szerzőazonosító rendszerek
 
004.4'273
M: Képszerkesztők
CAképszerkesztő
 
004.4'274
M: Videoszerkesztők
 
004.4'275
M: Animációs szoftver eszközök
 
004.4'277
M: Hangfelvevő és lejátszó eszközök
 
004.4'277.2
M: Hangszerkesztők
 
004.4'277.4
M: Zeneszerzést segítő eszközök
 
004.4'4
M: Programnyelv fordítás
CAfordítóprogram
 
004.4'41
M: programnyelvek fordításának folyamatai
 
004.4'412
M: Lexikai analízis
 
004.4'413
M: Szintaktikai elemzés. Mondatelemzés
 
004.4'414
M: Szemantikai analízis
 
004.4'415
M: Kódgenerálás
 
004.4'418
M: <Egy> közbenső nyelv használata
 
004.4'422
M: Összeszerkesztő programok. Compiler
CAcompiler
 
004.4'423
M: Tolmácsolók. Interpretálók
CAinterpreter
 
004.4'424
M: Szerkesztő programok. Assemblerek
CAassembler program
 
004.4'426
M: Makroprocesszorok
 
004.4'427
M: Preprocesszorok
 
004.4'6
M: Futási környezet. A futás tárolása, elhelyezése, címzése, ellenőrzése
 
004.41
M: Szoftvertervezés
CAprogramozás
programtervezés
szoftvertervezés
 
004.412
M: Szoftvermetrika
 
004.412.2
M: program nagyságán alapuló metrika. Kódsorozatok metrikája. LOC
 
004.412.3
M: Függvényponton alapuló metrikák
 
004.413
M: Szoftverfejlesztési menedzsment. Szoftverek project menedzsmentje
 
004.413.2
M: ütemezés irányítása
 
004.413.4
M: Kockázatelemzés
 
004.413.5
M: Szoftverproject közelítő technikák
 
004.414
M: rendszer- és szoftvertervezés definíciós fázisa
 
004.414.2
M: Számítógépes rendszeranalízis és tervezés
 
004.414.22
M: Rendszerkövetelmények elemzése
 
004.414.23
M: Számítógépes rendszerek modellezése és szimulálása
 
004.414.28
M: Rendszerspecifikáció
 
004.414.3
M: Szoftverkövetelmények elemzése
 
004.414.32
M: szoftver prototípusának elkészítése
 
004.414.38
M: Szoftverkövetelmények specifikálása
 
004.415
M: rendszer- és szoftvertervezés fejlesztési fázisa
 
004.415.2
M: Szoftvertervezés
CAprogramozás
programtervezés
szoftvertervezés
 
004.415.22
M: Absztrakció
 
004.415.23
M: Modularizáció
CAmoduláris tervezés
 
004.415.24
M: Információ elrejtés
 
004.415.25
M: Programozás kicsiben
 
004.415.26
M: Programtervező nyelvek. Pszeudokód. Előkód
 
004.415.28
M: Szoftvertervezés specifikálása