Betűrendes versjegyzék


A

A fecskéről
A rab, virágaihoz
A Fagyvirágok felolvasása után
A betelt kivánságok
A betyár
A bokréta
A család képe
A csapodár átka
A dalnok jutalma
A galambok
A gyermekgyilkos
A haldokló gyermek
A halál költészete
A hit szavai hozzá
A honvéd
A három huszár
A hódító
A hűtelen
A koldús és gyermeke
A koszorútlan koszorús
A költő álma
A költő és kedvese
A könnyek
A leány és a rózsa
A megelégedés
A megtért
A megváltó
A mester és a tanitvány
A nő teremtetése
A pár szem
A pásztorlányka
A rab család
A rab költő
A rab utolsó útja
A rom szelleme
A sirató
A szabadságháború
A száműzött s a kivándorlott
A téli éj dicsérete
A történeti jog
A tüzér
A vampír
A vén dalnok
A világ baja
A visszhang
A zászló-őr
Adeline
Ajánlat
Alföldi utazás
Angyal és lány
Atlas
Az aggastyán
Az alföldön
Az angyal utja
Az anya gyermeke sírján
Az anya osztálya
Az anya végrendelete
Az aradi sírra
Az előörs
Az első halott
Az entuziaszta
Az élő halott
Az ő szemei
Az őszinte ortodox
Az ujoncok apja
Az utolsó itélet
Azrael

Á

Áldás, átok
Álomkérés

B

Balassa Bálint
Beteg kedvesemhez
Bokrétát a kalpagomhoz
Boldog óra
Boldogság és szenvedély
Bor mellett
Borbálához
Bordal
Borura derü
Bucsú
Bú-dal
Búcsú Karolinától
Búcsúérzetek
Búm és örömem

C

Candida

Cs

Csak béke béke
Csak el, csak el!
Csalt remény
Csatár és Vilma
Csárdában
Csere
Csere
Csillagok

D

Dalforrás
Dáridóban
Dicsőség és gyalázat
D. l. M. Grnő sírjára

E

Egy barátomhoz
Egy demagóghoz
Egy eladó leányhoz
Egy est emléke
Egy hölgyhöz
Egy kacér hölgyhöz
Egy látogatás
Egy leánykához
Egy lovaglás
Egy mártir sírján
Egy menyasszony sírján
Egy nagyravágyóhoz
Egy nyíri temetőn
Egy őrült naplójából
Egy papra
Egy régi házra
Egy szerelmes barátomhoz
Egy táncvigalomban
Egy vetélytárshoz
Egy zárda-rom felett
Egy zsarnok sírjára
Egyptom s hazánk
Első csók
Elváláskor
Elveink
Emlék-áldozat
Emlékezés az első szerelemre
Emléklapokra
Emlékszel-é?
Epedő szerelem
Erős akarat

É

Édes kín
Édességek
Éjféli gondolatok
Élet és halál
Életbölcseség
Életünk korai

F

Fagyvirágok
Falusi nász
Fehér rózsa
Felejtsünk
Felköszöntés
Felsülés
Fény- és árnyképek
Férfiszó
Filiszter
Fogságomból

Gy

Gyermekimhez

H

Ha láttok is
Hagyj el
Harangszó
Hattyúdal
Hazaérkezéskor
Hazdrubál
Három feljajdulás
Helyes sulyarány
Hit és tudás
Hit és tudás
Hivatlan párthiv
Honfibú
Hozzá
Hozzá
Hozzá, mint nőhöz
Hódolat Máriának

I

Idához
Ifjan haljak meg
Ige a multból
Intés
Isten keze, ember keze
Isten veled

J

Jaj csak panaszt ne
Jerikó rózsája

K

Karácsonykor
Katona dala
Kertben Etelkéhez
Kék szem
Kérelem egy nőhöz
Két kérő
Ki a hibás?
Kis leány
Kínkacaj
Kormányzási ildom
Kórágyon
Költő barátomhoz
Költő és szabadság
Könnyelműség varázsa
Könyv nélkül élek
Közönséges ember
Kő keblet adj
Külömböző világnézlet

L

Leány és nő
Leány panasza
Leányálom
Legénygazdaság
Legényszabály
Legszebb költészet
Lemondás
Lélekerő
Lót
Lujza leánytársához
Lujzához

M

Május 24-én
Mária testvérem emlékezete
Megnyugvás a sorsban
Megvesztegethetlen
Mentség
Merengés
Metamorfózis
Még egy szó hozzá
Mohács terén
Most élveznék csak
Művészet és természet

N

Nabukodnozor álma
Nagyok eszköze
Ne légy közömbös
Nem féltelek hazám!
Nép szava
Nógrádi képcsarnok
Nős ember dala

Ny

Nyári estén
Nyári nap, téli éj
Nyilvános titok
Nyujtsunk kezet!

O

Otthon

Ó

Ó- és újkor

Ö

Ömlengés
Önmegtagadás
Önvád

Ő

Őrüljek meg
Ősszel
Őszi séta
Őszi érzés

P

P. barátomhoz
Pál öcsém sírjánál
Pereat
Petőfi sírján
Próza és Poézis
Pusztai temetés

R

Rád emlékezem
Rege az ibolyáról
Remény
Romon
Róma
Rögtönző

S

Sárga lomb
Síri dal
Sírjánál ugyanannak
Sírom
Sóhajok

Sz

Számoltam magammal
Szerelmem
Szeret hát
Szeretet
Szerény leány
Szélhárfa
Szép, szebb
Szív és ész
Szőke Ipoly...

T

Táborban
Távolból
Télen
Téli dal

U

Utóhang

Ú

Útravaló verseimmel

Ü

Üstökös és csillag

V

Vadrózsák
Vágy
Válaszul
Változás
Veszélyes játék
Vigadjunk
Viharkirály
Visszapillantás
Visszaveszem, leányka
Viszontlátás

Z

Zákány Tamás

Zs

Zsibvásáron
Zsuzsihoz