ELSŐ RÉSZ

1. SZERELEM

Sárga lomb
Kis leány
Hódolat Máriának
A bokréta
Fehér rózsa
Első csók
Elváláskor
Emlékszel-é?
Kertben Etelkéhez
Nyilvános titok
Búcsúérzetek
A hűtelen
Önvád
Utóhang
Lujzához
Könnyelműség varázsa
Beteg kedvesemhez
Csak el, csak el!
Egy est emléke
Fagyvirágok
Lujza leánytársához
A Fagyvirágok felolvasása után
Egy leánykához
Hagyj el
Ha láttok is
Idához
Szerelmem
Ige a multból
A csapodár átka
Vadrózsák
Boldogság és szenvedély
Borura derü
Lélekerő
Szőke Ipoly...
Egy táncvigalomban
Egy eladó leányhoz
A pásztorlányka
Emlék-áldozat
Veszélyes játék
Mentség
Visszaveszem, leányka
Búcsú Karolinától
A galambok
Zsuzsihoz
Epedő szerelem
A téli éj dicsérete
Kérelem egy nőhöz
Ne légy közömbös
Rád emlékezem
Válaszul
Merengés
Május 24-én
Ömlengés
Hozzá
Még egy szó hozzá
A rab, virágaihoz
Önmegtagadás
Atlas
Borbálához
Isten veled
Három feljajdulás
Lemondás
Felejtsünk
Viszontlátás
Szeret hát
Boldog óra
Szív és ész
Legszebb költészet

2. ROMÁNC ÉS BALLADA

A leány és a rózsa
Csere
Falusi nász
Felsülés
A sirató
Az anya végrendelete
A haldokló gyermek
Balassa Bálint
Csatár és Vilma
Erős akarat
A száműzött s a kivándorlott
A vén dalnok
Hazdrubál
Zákány Tamás
Pusztai temetés
Két kérő
Nyári nap, téli éj
A vampír
A rab család
Azrael
A betyár

3. LEGENDA ÉS REGE

Az első halott
Angyal és lány
Nabukodnozor álma
Üstökös és csillag
Jerikó rózsája
Az előörs
Férfiszó
A rom szelleme
Az angyal utja
Lót
Az anya osztálya
Rege az ibolyáról
Viharkirály
A fecskéről
A nő teremtetése
Karácsonykor
Az utolsó itélet

TÁBORI KÉPEK

A három huszár
Az ujoncok apja
A honvéd
A zászló-őr
A tüzér