MÁSODIK RÉSZ

1. BENYOMÁSOK

Romon
Őszi séta
Nyári estén
Egy lovaglás
Egy látogatás
Egy nyíri temetőn
Zsibvásáron
Télen
Egy régi házra
Isten keze, ember keze
Csárdában
Alföldi utazás
Ősszel
Hazaérkezéskor
Az alföldön

2. JELLEMZÉSEK

A család képe
A megváltó
Csillagok
Az aggastyán
Szélhárfa
A könnyek
A hódító
A koldús és gyermeke
Élet és halál
Szerény leány
Életünk korai
A gyermekgyilkos
Leány panasza
Katona dala
Leány és nő
A rab utolsó útja
Fény- és árnyképek
Az élő halott

3. KEDVCSAPONGÁSOK

Bokrétát a kalpagomhoz
Életbölcseség
Vigadjunk
Legényszabály
Könyv nélkül élek
A világ baja
Bordal
Felköszöntés
Otthon
Megnyugvás a sorsban
Emlékezés az első szerelemre
Nős ember dala
Most élveznék csak
Dáridóban
Pereat
Bor mellett
Legénygazdaság
Táborban

4. BENSŐ KÜZDÉS

Ifjan haljak meg
A megelégedés
Dalforrás
Hit és tudás
Búm és örömem
Őrüljek meg
Kórágyon
Sírom
Őszi érzés
Harangszó
Kő keblet adj
Jaj csak panaszt ne
Ó- és újkor

5. ELMÉLKEDÉSEK

Számoltam magammal
Visszapillantás
Elveink
A betelt kivánságok
Nem féltelek hazám!
Nyujtsunk kezet!
Éjféli gondolatok
Csak béke béke
A halál költészete
Egy menyasszony sírján
Pál öcsém sírjánál
Mária testvérem emlékezete
Gyermekimhez
Intés
Síri dal

6. LEVELEK

Távolból
Egy vetélytárshoz
Hozzá, mint nőhöz
Fogságomból
Költő barátomhoz
Egy szerelmes barátomhoz
P. barátomhoz

7. EPIGRAMMÁK

Emléklapokra
Egy őrült naplójából