NÓGRÁDI KÉPCSARNOK

Ajánlás B. VAY MIKLÓS őnagyméltóságának 1847-ben
BALÁZS ANTAL m. aljegyző
BALOGHI LÁSZLÓ tbíró
BÁSTI MIKLÓS cz. főszolgb.
Gr. de la MOTTE Ant. f. i. h.
DESŐFFI JÓB t. b.
DESŐFFI OTTÓ t. b.
DUBRAVICZKI ZS. főszámvevő
FAJNOR t. b. s ügyvéd
FORGÁCH ANTAL gr. t. b.
FORGÁCH SÁNDOR gr. t. b.
FRÁTER PÁL t. b.
FRIDECZKY LAJOS főjegyző
GELLÉN JÓZSEF fősz. bíró
HORVÁTH ELEK fősz. bíró
HORVÁTH ISTVÁN sz. bíró
HUSZÁR KÁROLY t. b.
IMÁDI (olim SZMOLIK)
JANKOVICH LÁSZLÓ f. sz. b.
KACSKOVICS KÁROLY t. bíró
KÁROLYI JÁNOS el. alisp.
KUBINYI FERENC t. b.
LACZAI KÁROLY t. b.
LISZNYAY KÁLMÁN t. b.
MADÁCH IMRE főbiztos
MÉREI MÓRIC t. b.
MUZSLAY SÁNDOR
NAGY FERENC
OKOLICSÁNYI MAX. füleki fősz. bíró
OTTLIK ÁKOS c. fősz. bíró
PAP FERENC
PAP ÉS PONGRÁCZ KÁR.
PRÓNAY GYÖRGY sz. bíró
PRÓNAY JÓZSEF e. a. j.
PULSZKY FERENC t. b.
REPECZKY FERENC t. b.
SRÉTER HORÁC
SRÉTER LÁSZLÓ m. a. isp.
SZENTIVÁNYI ANZELM kir. kamar.
SZERÉMI ANTAL hadi főpénztárnok
SZONTAGH PÁL sz. bíró
TÖRÖK BÉLA szolgabíró
VERES PÁL m. főjegyz.
VATTAI ALAJOS aladószedő
SOKAN
TÖBBEN