SZALAY–BARÓTI
A Magyar Nemzet Története

 

IRTA
DR. SZALAY JÓZSEF

 

A MILLENIUM ALKALMÁBÓL ÁTDOLGOZTA ÉS ÚJBÓL SAJTÓ ALÁ RENDEZTE
DR. BARÓTI LAJOS

 

KÖZEL EZER ILLUSZTRÁCZIÓVAL ÉS SZÁMOS MŰMELLÉKLETTEL.

BUDAPEST, LAMPEL RÓBERT (WODIANER F. ÉS FIAI)
CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVKERESKEDÉS KIADÁSA.