SZALAY–BARÓTI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

Magyarország az Árpádház kihaltáig.

IRTA
DR. BARÓTI LAJOS.

250 szövegképpel és 34 műmelléklettel.


A magyar szt. korona.
Rauscher L.-nak Ipolyi A. „A magyar szt. korona tört. és műleírása” cz. művében megjelent képe nyomán.
– A M. T. Akadémia engedélyével.