EMERICH MADACH

DE TRAGEDIE VAN DEN MENSCH

UIT HET HONGAARSCH DOOR A. S. C. WALLIS
WERELDBIBLIOTHEEK, AMSTERDAM, 1922EERSTE TOONEEL
TWEEDE TOONEEL
DERDE TOONEEL
VIERDE TOONEEL
VIJFDE TOONEEL
ZESDE TOONEEL
ZEVENDE TOONEEL
ACHTSTE TOONEEL
NEGENDE TOONEEL
TIENDE TOONEEL
ELFDE TOONEEL
TWAALFDE TOONEEL
DERTIENDE TOONEEL
VEERTIENDE TOONEEL
VIJFTIENDE TOONEEL