HÓMAN–SZEKFŰ
MAGYAR TÖRTÉNET

A tizenkilencedik és huszadik század
IRTA SZEKFŰ GYULA