HÓMAN–SZEKFŰ
MAGYAR TÖRTÉNET

Időrendi áttekintés

 

A kronológia a Magyar Történet alábbi kiadásából való:
Hóman Bálint–Szekfű Gyula: Magyar Történet
7. kiadás, Budapest, 1941.
Ez tehát eredetileg egy későbbi, átdolgozott kiadás része, emiatt néhány
esetben eltérő névhasználat, egyéb apró különbségek lehetségesek.