Tétel adatlapja
CÍMLAP
Móra Ferenc
Dióbél királyfi

TARTALOM, ISMERTETŐTartalom

Öregapám
Apám
Magam, az öreg
Tilinkó
Mindennapi kenyerünk
Dióbél királyfi
A macskavásár
Véges-végig csupa próba
Három nagy úr
Mikor a diófákat ültettük
Angyalok kertje
Kossuth Lajos tiszteletére...
Az a rossz Matykó gyerek!
Tamás úr maga marad
Málé Tót száz aranya
A hegedű
Vak Csiha furulyája
Világos után
Az ezüstkoporsó
Rosszjancsi úr
A nyomorúság kenyerén
Ó, ló, olló, holló
Hírt hallok hazulról
Nádországban
Tilinkó utolsó lopása
A fogoly
Váratlan vendég
Kincskeresés
Öreg diófák alattIsmertető

A Dióbél királyfi egyike legjelentősebb, legeredetibb hangú ifjúsági regényünknek. A mű epizódok szőttese; falujáról mesél bennük az író, s meséje nyomán lassan kitárul az olvasó előtt az 1848-49-es szabadságharc világa. Móra kitűnő portrék sorában idézi meg a regénybeli magyar falu, Malajdok lakosait. A nagy erejű Törőcsiket, aki Napóleon franciáitól ugyan nem ijedt meg, de meghátrált egy fiókáit védelmező kenderike könyörgő szavára (Öregapám); Okos Törőcsiket, a fiát, aki furfangos észjárásával tűnik ki - ahogy ezt a falu lakosai közül Pukkancs Bavina, a falu kárvallott borbélya tanúsítja (Apám). Hamarosan felbukkan a portrék sorában az író gyermekkori "arcképe" is, ő a kötet címadó hőse: Dióbél királyfi.

Az ötesztendős kisfiú a malajdoki uraság kastélyába kerül. Kezdetben a hoppmester keze alatt szolgáló kisinas, de hamarosan az öreg uraság bizalmasa, későbbi unokái játszótársa lesz. S ezen a ponton - a regény felénél - belép a műbe a történelem; a malajdoki Gáspár urat elhurcolják, s Olmütz várából vakon, nyomorékon tér meg. A 48-as dicső napok bemutatása mellett a regény szános epizódja idézi a világosi fegyverletételt követő keserű éveket.

Móra az egyszerű ember látószögéből világítja meg, a nép kalandjai kapcsán idézi fel a történelmet. Emlékezését megszépíti, derűsebbé teszi a múltba néző csalóka távolság. A regényt a falusi emberek ízes beszédnyelve teszi színessé.

Forrás: Új Könyvek adatbázisa, 1994-2000
szerk.: Könyvtári Intézet
http://www.ki.oszk.hu/szervezeti-gyio.html#uk