1844


HONFIDAL
ELMONDANÁM...
A DAL
FÜTTY
VÉGSZÓ ***HOZ
A NEMES
HALVÁNY KATONA
SZOMJAS EMBER TŰNŐDÉSE
IVÁS KÖZBEN
BOLDOGTALAN VOLTAM...
NEM VER MEG ENGEM AZ ISTEN...
HÍRÖS VÁROS AZ AAFŐDÖN KECSKEMÉT...
TÉL VÉGÉN
DE MÁR NEM TUDOM, MIT CSINÁLJAK...
KERESZTÚTON ÁLLOK...
EGER MELLETT
EGRI HANGOK
JAVULÁSI SZÁNDÉK
GYÖNGE VAGYOK...
VIRÍT A KIKIRICS...
MI NAGYOBB A NAGY SZENTGELLÉRTHEGYNÉL...
BETEGSÉGEMBEN
VÁNDORÉLET
SZERELEM- ÉS PIPADAL
FÜSTBEMENT TERV
EGY ESTÉM OTTHON
IRTÓZTATÓ CSALÓDÁS
FÜRDIK A HOLDVILÁG AZ ÉG TENGERÉBEN...
A CSAPLÁRNÉ A BETYÁRT SZERETTE...
MAGÁNY
EBÉD UTÁN
ÁLMODOM-E?
ZSUZSIKÁHOZ
GAZDÁLKODÁSI NÉZETEIM
HATTYÚDALFÉLE
SÍROM
ÉJJEL
ZSUZSIKÁHOZ
VIZEN
A FALUBAN UTCAHOSSZAT...
POHARAMHOZ
DEÁKPÁLYÁM
AZ ÉN TORKOM ÁLLÓ MALOM...
TE SZIVEMNEK SZÉP GYÖNYÖRŰSÉGE...
MEREDEK A PINCEGÁDOR...
KATONA BARÁTOMHOZ
ÁRVALYÁNYHAJ A SÜVEGEM BOKRÉTÁJA...
MI FOLYT OTT A MEZŐN...
ELVENNÉLEK ÉN, CSAK ADNÁNAK...
NEM NÉZEK ÉN, MINEK NÉZNÉK? AZ ÉGRE...
MONDOM, NE INGERKEDJETEK VELEM...
EZ A VILÁG AMILYEN NAGY...
SZÍNBÍRÁLAT
KERÉNYI FRIGYESHEZ
ISTVÁN ÖCSÉMHEZ
KIS MENYECSKE, SZÉP KIS MENYECSKE...
HEJ BÜNGÖZSDI BANDI...
BUCSÚ A SZINÉSZETTŐL
A CSAVARGÓ
PUSZTÁN SZÜLETTEM...
MEGY A JUHÁSZ SZAMÁRON...
VIZET ISZOM
CARMEN LUGUBRE
ELSŐ SZERELMEM
AMBRUS GAZDA
AZ ALFÖLD
KEDVES VENDÉGEK
A BOLDOG PESTIEK
SZÍNHÁZBAN
SZOBÁMBAN
EST
A RÉGI JÓ GVADÁNYI
AZ UTÁNZÓKHOZ
ÉLET, HALÁL
EGY TELEM DEBRECENBEN
HOZZÁ
EGRESSY GÁBORHOZ
EZRIVEL TEREM A FÁN A MEGGY...

A HELYSÉG KALAPÁCSA

Első ének
Második ének
Harmadik ének
Negyedik ének
Mutató tábla

SZÜLÖIMHEZ
TOMPA MIHÁLYHOZ
ÉJSZAKÁIM
FURFANGOS BORIVÓ
TAKARÉKOSSÁG
PINTY ÚRFI
SZEMFÁJÁSOMKOR
HA
SZERELEM VÁNDORAI
HALÁLOM
MI LELT?
IGYUNK!
DÁRIDÓ UTÁN
VERSEIM
SZÍNÉSZDAL
LEVÉL EGY SZÍNÉSZ BARÁTOMHOZ
A TINTÁSÜVEG
A NAPHOZ
A NAP HÁZASÉLETE
A LEÁNYKÁKHOZ
SOVÁNY ŐSZ
LEGENDA
VÉDEGYLETI DAL
VOLNÉK BÁR...
SZIVEM, TE ÁRVA RABMADÁR!...
CSOKONAI
BATTHYÁNYI ÉS KÁROLY GRÓFNÉK
MÉRT NEM SZÜLETTEM EZER ÉV ELŐTT?
AZ ÉN SZERELMEM...
SZEMEK, MINDENHATÓ SZEMEK!
SZERELMEM ZÚGÓ TENGER...
ÉLET, HALÁL! NEKEM MÁR MINDEGY
A BORHOZ
A KÜLFÖLD MAGYARJAIHOZ
V. FERDINÁNDHOZ

JÁNOS VITÉZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

A TERMÉSZET VADVIRÁGA
PÁL MESTER
ESIK, ESIK, ESIK
GYERE, LOVAM...
A HEGYOLDALT VENYIGESOR TAKARJA...
JÁNOS GAZDA
AZ ÖREGÚR
SZERELEM, SZERELEM...
FÉNYES CSILLAG...
BOLDOG ÉJJEL...
SZERELEM ÉS BOR
MIT SZÓL A BÖLCS?
KATONA VAGYOK ÉN...
NEM TESZ FÖL A LYÁNY MAGÁBAN EGYEBET...
RÉSZEGSÉG A HAZÁÉRT
LANT ÉS KARD
A KIRÁLYOK ELLEN
RABHAZÁNAK FIA
ETELKÉHEZ
CS. E. KISASSZONY EMLÉKKÖNYVÉBE
V. S.-NÉ EMLÉKKÖNYVÉBE
BUCSÚ 1844-TŐL