1847


SZABADSÁG, SZERELEM!
EGY BARÁTOM AZ IFJÚSÁG...
HA FÉRFI VAGY, LÉGY FÉRFI...
KUTYAKAPARÓ
SZOMORÚ ÉJ
A KUTYÁK DALA
A FARKASOK DALA
PALOTA ÉS KUNYHÓ
A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI
EGRESSY ETELKE
SZENT SÍR
IDE, KISLYÁNY...
ARANY JÁNOSHOZ
HÁROM FIÚ
MAGYAR VAGYOK
KESERŰ ÉLET, ÉDES SZERELEM
A TISZA
A FELHŐK
CSUKLYÁBAN JÁR A BARÁT...
A MAGYAR IFJAKHOZ
A SZÉL
ÉDES ÖRÖM, ITTALAK MÁR...
UJONNAN VISSZAJÖTT A RÉGI BAJ...
A NÉP NEVÉBEN
HÁBORU VOLT...
DE MÉRT IS GONDOLOK RÁ?...
AZ ÁRVA LYÁNY
KÉT SÓHAJ
MI VOLT NEKEM A SZERELEM?
TEDD LE, BOJTÁR, A SUBÁDAT...
VILÁGOSSÁGOT!
SZŐKE ASSZONY, SZŐKE ASSZONY...
KATONAÉLET
A SZERELEM
A VIRÁGOK
KIT FELEDNI VÁGYTAM...
AZ ITÉLET
ELSŐ ESKÜM
A TÜRELEMRŐL
F. A. EMLÉKKÖNYVÉBE
RONGYOS VITÉZEK
ZÖLD MARCI
HA ÉN KEDVESEMRŐL GONDOLKODOM...
TŰZ
LEGSZEBB VERSEM
ERDŐD, MÁJUS 17. 1847
HOL A LEÁNY, KI LELKEM RÖPÜLÉSÉT...
RÖPÜL AZ ÚTI POR...
BÁNYÁBAN
BÍROM VÉGRE JULISKÁMAT...
A MAJTÉNYI SÍKON
TE AZ ENYIM, ÉN A TIED...
ARANY LACINAK
MILY SZÉP A VILÁG!
SÁRI NÉNI
CSONKA TORONY
LENNÉK ÉN FOLYÓVIZ...
A GÓLYA
PUSZTA FÖLD EZ, AHOL MOST JÁROK...
UTAZÁS AZ ALFÖLDÖN
KÉRDEZD: SZERETLEK-E
BUCSÚPOHÁR
HÍRES SZÉPSÉG
MI LÁRMA EZ MEGÉNT?
HOZZÁM JÖSZ-E?
FÖLSZEDTEM SÁTORFÁM...
MÚZSÁM ÉS MENYASSZONYOM
AZ IDŐHÖZ
AZ ERDŐNEK MADARA VAN...
TOMPA MIHÁLYNÁL
ALKONY
PANYÓ PANNI
SZÉPHALMON
A MUNKÁCSI VÁRBAN
MELEG DÉL VAN...
AMOTT AZ A HEGY...
LÁTOM KELET LEGGAZDAGABB VIRÁNYIT...
KARD ÉS LÁNC
VÁLASZ KEDVESEM LEVELÉRE
JÓ IDEJE LEMENT A NAP...
A BETEGSÉGGEL SZOMSZÉD A HALÁL...
AZ ELHAGYOTT ZÁSZLÓ
MÁR, GALAMBOM, ENGEDJ MEG...
KORONÁZÁS
AUGUSZTUS 5-DIKÉN
LEVÉL ARANY JÁNOSHOZ
T. M. KISASSZONYHOZ
A KÖLTÉSZET
AZ ÉN PEGAZUSOM
ISMÉT KÖNNY!
FALU VÉGÉN KURTA KOCSMA...
VÁNDORLEGÉNY
NE BÁNTSON AZ MEG...
HOMÉR ÉS OSZIÁN
TARKA ÉLET
O. B. KISASSZONYHOZ
SZÉP LEVÉL
MEGBÁNTOTT A RÓZSÁM...
JÓ KÖLTŐNEK TARTANAK...
A CSILLAGOS ÉG
CSAK UGY OMLANAK MOST HOZZÁM...
SZÍVEM
A SZÁJHŐSÖK
VALAHOGY
ILYEN ÓRIÁST, MINT...
SZÉCSI MÁRIA
ŐSZ ELEJÉN
BUCSÚ A NŐTELENSÉGTŐL
A KISBÉRES
AZOKON A SZÉP KÉK HEGYEKEN TÚL...
A SIVATAG LAKÓI
FÖLÖSLEGES AGGALOM
BESZÉL A FÁKKAL A BÚS ŐSZI SZÉL...
AZ EMBER
AMIÓTA ÉN MEGHÁZASODTAM...
SZEPTEMBER VÉGÉN
ELÉRTEM, AMIT EMBER ÉRHET EL...
KAZINCZY GÁBORHOZ
AZ UTÓSÓ VIRÁGOK
EGYKOR ÉS MOST!
A SZERELEM ORSZÁGA
MENNY ÉS FÖLD
CSENDES ÉLET
AZ VOLT A NAGY, NAGY MUNKA...
HINTÓN ÉS GYALOG
MI A SZERELEM?
BÖLCSELKEDÉS ÉS BÖLCSESÉG
MEDDIG ALSZOL MÉG, HAZÁM?
TÍZ PÁR CSÓKOT EGYVÉGBÜL...
A RAB
A HOLD ELÉGIÁJA
A KOLDÚS SÍRJA
A TÁBLABÍRÓ
EZ MÁR AZTÁN AZ ÉLET!
EL INNÉT, EL A VÁROSBÓL...
ARANY JÁNOSNÁL
DICSÉRSZ, KEDVES...
NÉZEK, NÉZEK KIFELÉ...
SZÉP NAPKELETNEK...
OH NE BÁNTSD A KÖLTŐT...
ŐSZI ÉJ
BÍRÓ, BÍRÓ, HÍVATALOD...
RÓZSABOKOR A DOMBOLDALON...
PATÓ PÁL ÚR
EGY APÁHOZ
ÁLLJ MEG, FELESÉGEM...
BOLOND ISTÓK
AZ ÉJ
OKATOOTÁIA
MOSOLYOGJ RÁM!
A MAGYAR POLITIKUSOKHOZ
FELESÉGEM NEVENAPJÁN
CSENDES TENGER RÓNASÁGÁN...
HONVÁGY
CZAKÓ TEMETÉSÉN
VASÚTON
A HARAGHOZ
KINN A MÉNES, KINN A PUSZTÁN
MÉG ALIG VOLT REGGEL...
SZILVESZTER ÉJE 1847-BEN