Betűrendes versjegyzék (G-Z)


G

G. L. EMLÉKKÖNYVÉBE
GÁBOR DIÁK
GNÓMÁK
GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN
GONDOLATOK A NAP ALATT
(GRÓF BATTYÁNYI VAN ITT...)
(GÖDÖR JÓZSEF)
(GŐTHE-UTÁNZÓ)

GY

(GYAKRAN KÉSZŰLTEM...)
GYÁSZ ÉS REMÉNY
(GYORS AZ IDŐ...)
(GYŐZNI, ELŐRE MAGYAR...)

H

(HA GONDOLOK REÁD...)
HAHNEMANN
HAJ, SZÁJ, SZEM
(HALHATLAN ISTEN...)
HANDABASA
HANDABASÁK
HARAGSZOM RÁD
HARCI DAL
(HÁBOROG A TENGER...)
HÁLADATLANSÁG
HÁLÁ-ADÁS
(HÁNYSZOR HALLÓK...)
HÁROM REGE
(HÁT ÉN VÉGRE NEKED...)
(HÁT TE DEÁKÚL IRSZ...)
HEDVIG
HELVILA HALÁLÁN
HELVILÁHOZ
HIBA
HÍRES MAGYAR - NÉMET KÖLTŐ
(HOGY KOROSABB IDEJÉN...)
(HOGY MEG NE SÁNTULNÁL...)
(HOGY PAPUCSOS LETTÉL...)
(HOGY PAPUCSOS MOST...)
(HONFI! HA GYŐZTES APÁK...)
(HÍR TEREM A PÁLYÁN...)
(HÍRKOSZORÚ NÉLKŰL...)
HONSZERETET
HUBENAYNÉ
HUCSKÓ
HUNYADI HALÁLA
HŰSÉG (A leányka mint madár,)
HŰSÉG (Lányka! miért ez elázott arc, e harmatozó szem?)
HYMNUS

I

IDÁHOZ
(IFJÚ, LEÁNY)
IFJÚI ÁBRÁNDOZÁS
ILUS PANASZA
INTÉS A VACKORHOZ
IRVÁGY
(ISTVÁN NÁDORNAK)
(ITT KICSIBEN LÁTHADD...)
IZMÉN SÍRJÁRA

Í

ÍDÁHOZ

J

JELENKORI SZERELEM
JESZENSZKY MIKLÓSHOZ
JOLÁHOZ
JÓ BOR
(JÓ ÜTI-KOS LENNÉL...)
JÓSLAT
(JŐ MESSZIRŐL...)

K

K. MATILD DALA
K. MATILD SZÁMÁRA
K. URAM ATYÁM NEVE NAPJÁRA
(KEDVES URAM BÁTYÁM...)
(KEDVETLEN A DAL...)
KEMÉNY SIMON
KENYÉRMEZEI DIADAL IRÓJÁNAK
KESERŰ POHÁR
(KI FOGJA MÉLTÁN...)
(KIS SAMU)
(KISDED BOKROKKAL...)
KÉK SZEM
(KÉNYE SZERÉNT...)
KÉRELEM
(KÉRJ TE...)
KÉSŐ VÁGY
KÉT GYERMEK SÍRJA
KÉT HIVATAL
KI A HAMIS?
KIS GYERMEK HALÁLÁRA
KIS LEÁNY SÍRJÁRA
KISFALUDY KÁROL EMLÉKEZETE
KISFALUDY KÁROLY SÍRJÁRA
KLÁRA VISEGRÁDON
KLIVÉNYI BARÁTOMHOZ
KLIVÉNYIHEZ
KOLMÁR
KOVACSÓCZY
KÖLCSEY (Meg ne ijedjetek, a hazaföldnek szíve dobog fel:)
KÖLCSEY (Nap vala értelmed, jó szíved, csillagok és hold:)
KÚTIRÁS

L

L.-NÉ EMLÉKKÖNYVÉBE
LABODA KEDVE
LAURÁHOZ (Rád nézek, mert szeretlek,)
LAURÁHOZ (Nagy szálka vagy szememben, kis leány!)
LELKEMHEZ
(LENGEDEZŐ SZÉLTŐL...)
(LÉGY BUZGÓ, DE...)
(LIBORCZI)
LISZT FERENCHEZ

M

M... SZEMEI
MADÁRHANGOK
(MAGYAR KÖLTŐK)
MAGYARORSZÁG CÍMERE
MAGYARVÁR
(MAJD MEGLÁSSUK - URAM...)
MÁK BANDI
(MÁR A FÖLDÖVEZŐ TENGER...)
(MÁR HITLEN SALAMON...)
MÁRS ZÁSZLÓJA ALATT SZOMORKODÓ JÁMBORRÓL
MÁRÉ VÁRA
(MEGFUTA ÉS GYŐZÖTT...)
MEGYERI
(MELY HŐS AZ...)
MELYIK JOBB?
(MERJ S INDULJ!...)
MESE A RÓZSABIMBÓRUL
(METŐFI)
(MÉG IFJÚT, S SZABADOT...)
(MÉG PIROSÚLT ORCÁD...)
MÉH
(MÉRT HAGYTÁL EGYEDŰL...)
(MÉRT NEVEZEL...)
MI BAJ?
(MIDŐN A NAP...)
(MIG GONDOK NÉLKŰL...)
MIKES BÚJA
(MIKÉNT REBEGJEN...)
(MINDEN SZÍV NÉLKŰL...)
(MINT A FÖLDMIVELŐ...)
(MINT KEZDJEM LEVELEM...)
(MINT LEBEGŐ LADIKOT...)
(MINT VASAD...)
MISS PARDOE EMLÉKKÖNYVÉBE
MIT CSINÁLUNK?
(MÍG ÉLTÉL, NEVETÉNK...)
(MÍG IFJÚI VIRÁNYID...)
MOHÁCS
MOSOLY ÉS GYÖTRELEM.
(MOST EZER ÉS...)
MOSTANI SZÉP VERS, ÉS FELLENGŐS
(MOSTOHA ÁLLAPATUNK...)
(MÚLT, MELY NEM VÁLTOZOL...)
(MÚZSA NE NÉZZ IDE...)
MYRTILL ÉS DAPHNE

N

NAPOLEON
NÁNDORRÓL
(NE SZÁNJ MEG...)
NEFELEJTS
(NEM FÁRADSZ-E...)
NÉVNAPI KÖSZÖNTÉS (Kár hogy a pap megkeresztelt,)
NÉVNAPI KÖSZÖNTÉS (Csóka, holló, vén rigónép)
NÉVNAPRA
(NŐ S ANYA NYÚGOSZIK ITT...)

NY

(NYÁJAS TEKÍNTETEDNEK...)
(NYÁJJAS ÉS SZOMORÚ...)

O

ORSZÁGGYŰLÉS
ORSZÁGHÁZA

Ó

ÓDÁK
(ÓH FUSS E KEGYETLEN FÖLDRŐL...)
(ÓVA SIESS MAGYAR...)

Ö

(ÖKLELGETSZ, BOCIKÁM...)
(ÖSZVEJÖVÉSÜNKET LEVELEMMEL...)

Ő

Ő
ŐSÖK
(ŐSZRE HANYATLÓ NAPOKBAN...)

P

PAPP GYÖTRELME
PÁRJA NINCS
PÁSZTORLÁNY DALA
PÁZMÁN
PEST MART. 13. 1838.
PETIKE
PINDÁR MÉRTÉKE (SZERINT)
PIPISKE
PIROS SZÁJ
(POSZESZTI)
PÓRDAL
PÖRKEZDŐ
PROPOSITA SENTENTIA
PUSZTA CSÁRDA
PUSZTASZER

R

(RAJTA LOVAG!...)
RÁKÓCZY BERCSÉNYINÉL LENGYEL ORSZÁGBAN
REGE A HAJDANISÁGBÓL
REJTETT-SZÓ
REMETE SÍRJA
REMÉNY S EMLÉKEZET
ROSZ BOR
(RÓZSA VOLTÁL...)
(RÖSLY)
RUMYNAK

S

(S ÍM EGY LENGE ZEFÍR...)
SALAMON (Egy Salamont irtál, s kettő lett végre belőle,)
SALAMON ("Átok reád, magyarok hazája,)
SAS
SAS ÉS FOGOLY
SEJTÉS
(SEMMIRE SEM MEHETÜNK...)
(SETÉT ESZMÉK BORÍTJÁK...)
SIKINÁV
(SÍKRA NE VÍGY...)
(SÍR A SZEGÉNY PERE...)
SÍRVERS (Férj s atya nyúgoszik itt; özvegy s négy árva keserve)
SÍRVERS (Hol van a gazdag erő, hol az élet hajnala? Eltűnt,)
SÍRVERS (Hol van atyánk, hol anyánk s szeretett testvére atyánknak?)
(SÍRVERS) (Egy özvegy, boldog mint nő és mint anya egykor,)
SÍRVERSEK
SOK BAJ
(SOK VÉSZ RIASZT...)
SONETT
(SORVADOZÉK, S VESZTEM...)

SZ

SZ...RNEK
SZABAD FÖLD
SZABAD SAJTÓ
SZAMÁRDIÁK
(SZÁLLJ JÓ LOVAM...)
SZEBB AZ ASSZONY, HA HAMIS
SZENT LÁSZLÓ
SZEPYRE
SZERELMESEK
(SZERENCSÉTLEN...)
(SZERETVE TÍSZTELT JÓ MAMÁM...)
SZÉCHENYIHEZ
SZÉP ASSZONY
(SZÉP AZ ÉLET AZ ERDŐBEN...)
SZÉP ÉS HŰ
SZÉP HAJADON
SZÉP ILONKA
SZÉPLAK
SZIGET
SZIGETVÁR
SZILÁGYI ÉS HAJMÁSI
SZÍV
(SZÍVEMBŐL ÖRÜLÖK...)
SZOMORÚ BIZTATÁS
SZONETT EGY BARÁTOMHOZ
(SZÓKÖNYV-ÍRÓ)
SZÓZAT
(SZÖG KATÓ...)
SZULTÁNNAK HAMVAZÁST AJÁNLÓ TÖRÖK KÖVETHEZ
(SZŰZ ARCÁD...)

T

(T)
T. CZINKE ÚRNAK
T. VACHOT SÁNDOR ÚRNAK
T......Y
TANÁCS
(TARTSON MEG AZ ISTEN...)
(TÁRNOK)
(TERHES)
TESLÉR BARÁTOMHOZ
T[ESLÉR] BARÁTOMHOZ
(TÉGEDET, AKI REÁNK...)
(TÉGEDET, AKI VELEM...)
(TÉGEDET HARC MEZEJÉN...)
(THEWREWK VIRÁGRÓL)
(TI FELSŐK NEM ÜGYELTEK-E...)
(TISZTÚL KÖDÉBŐL...)
(TITKA TEREMTÉSNEK...)
TITIRUS, MOPSUS
TITIRUS ÉS MOERIS
TITTEL HALÁLAKOR
TÍZCSAPÁS IRÓJÁNAK
TOLDI
TOLDY CSEPELBEN
(TOLDY S FENYÉRY)
TÓT DEÁK DALA
TÓTH LŐRINC EMLÉKKÖNYVÉBE
TRÉFA ÉS VALÓ
(TURKAI)
TÚRI NŐJE
TÜNDÉRVÖLGY (Ilyen verseket a nem igen bölcs kántor is irhat:)
TÜNDÉRVÖLGY (Mit tudtok ti hamar halandó emberek,)
TŰKÖR
TŰZ ÉS VÍZ

U

(UDVARDIM! - NEVEMET HA TALÁN NEM VONTA HOMÁLYBA...)
(UDVARDIM! TOVA FÖLDRE SZAKADT...)
(UGROTTÁL; DE AZÉRT...)
UGRIRA
UGYANANNAK (Történet maga is történik, színre mi szükség)
UGYANANNAK (Sáska, legyek bánták, szunyogoknak serge, sötétség)
UTÓHANG CSERHALOMHOZ

Ú

ÚJ KÍNOK
ÚJESZTENDEI SZÉP KÍVÁNSÁG

Ü

(ÜDVÖZ LÉGY BÉKÉS LIGET...)

V

V. FERDINAND FELGYÓGYULÁSAKOR
V. FERDINAND KIRÁLYHOZ
V. P. KISASSZONYNAK
... VARDYNAK
VASHÁMOR
VÁGY
(VÁRJA HANYATLÁSÁT KIKI...)
(VÁRNA, MOHÁCS, RÁKOS...)
... VÁRY
VÁSÁRHELYI
VÁSÁRHELYI PÁL SÍRKÖVÉRE
VERSKOSZORÚ
(VESZTEGETED FELSÉGES ERÖD...)
VÉG
(VÉGIVADÉK VAGYOK...)
(VÉGRE KÖSZÖNTÉSEM...)
(VÉRE SZERINT NEM...)
(VILLÁM FEGYVERREL...)
(VILLÁM KARDOK KÖZT...)
VILÁGZAJ
VILLIDAL
VIRÁG BENEDEKHEZ
VIRÁG ÉS PILLANGÓ
VIRÁG ÉS SZERELEM
VITKOVICS EMLÉKEZETE
VÍZGYÓGY
VOLT TANÍTVÁNYAIMHOZ

W

W. G. EMLÉKKÖNYVÉBE

Y

Y (Holt betüket szaporítsz magad élő ép betű: mondd el)
Y (Pört vesztél magyarúl, most kárálsz benne deákúl)
Y ALGEBRA

Z

ZALÁN
ZALÁN FUTÁSA
(ZOLTÁNRÓL A FŐ HATALOM...)
ZOTMUND
ZÓDONYI ÁGNES ÍRÓJÁNAK
ZRÍNYI
ZRÍNYI A KÖLTŐ

ZS

(ZSENGE MUNKÁDNAK...)