Kisebb költemények 1834-1855


(ÓVA SIESS MAGYAR...)
(RAJTA LOVAG!...)
A KÉT POLITIKUS
A HONTALAN
KEMÉNY SIMON
A RABLÓ
A TÚLVILÁGI KÉP
HŰSÉG
SZÉP HAJADON
A KIS LEÁNY BAJA
(BÁTOR OKOSSÁGBAN...)
(MERJ S INDULJ!...)
SZÉCHENYIHEZ
A JEGYES SÍRJA
GYÁSZ ÉS REMÉNY
IDÁHOZ
A HOLDHOZ
MELYIK JOBB?
EGY KÉPSZOBORRA
(GYŐZNI, ELŐRE MAGYAR...)
B-NÉ EMLÉKKÖNYVÉBE
A SZEGÉNY ANYA
SZÓZAT
BERZSENYI EMLÉKE
AZ ÖZVEGY
(SÍRVERS)
IRVÁGY
AZ EGEREK
A PHILOSOPHUS VACKOR
EGY TANÁCSADÓHOZ
INTÉS A VACKORHOZ
(FELFORGATOTT MENNY...)
B. P. EMLÉKKÖNYVÉBE
A KLASTROM
(GYORS AZ IDŐ...)
(NŐ S ANYA NYÚGOSZIK ITT...)
A FÉLTÉKENY
(ITT KICSIBEN LÁTHADD...)
A SZÍNHÁZ NEMTŐJE
A MAGYARTALAN HÖLGYHÖZ
ELHAGYOTT ANYA
AZ ELMARADÓK
PEST MART. 13. 1838.
AZ ÁRVIZI HAJÓS
(SZÁLLJ JÓ LOVAM...)
(A GÁT NEM MINDIG AKADÁLY...)
(BÁTRAN ELŐRE LOVAG...)
(HÍR TEREM A PÁLYÁN...)
TRÉFA ÉS VALÓ
HIBA
A SORS ADOMÁNYA
ÁLOM ÉS VALÓSÁG
TANÁCS
MOSOLY ÉS GYÖTRELEM.
F. E. KISASSZONY EMLÉKKÖNYVÉBE
BÚCSÚ
A HŰ LOVAG
PIPISKE
KÉSŐ VÁGY
M... SZEMEI
PIROS SZÁJ
A MEGCSALT LEÁNY
Ő
L.-NÉ EMLÉKKÖNYVÉBE
EMLÉKKÖNYVBE
SAS
CSALOGÁNY
SIKINÁV
(A BÁTOR NEM ÖRÜL...)
SÍRVERS
G. L. EMLÉKKÖNYVÉBE
A GUTTENBERG-ALBUMBA
W. G. EMLÉKKÖNYVÉBE
EMLÉKEZET
VASHÁMOR
(EMLÉKSOROK)
(A VADDAL KÖZ ITALT...)
SÍRVERS
MISS PARDOE EMLÉKKÖNYVÉBE
(A KELLEM POHARÁT...)
(BÁTRAN FUT VERSENYT...)
LISZT FERENCHEZ
ÉJ ÉS CSILLAG
AZ UNALOMHOZ
PETIKE
AZ ÉLŐ SZOBOR
VILÁGZAJ
EMLÉKSOROK
VIRÁG ÉS PILLANGÓ
EGY POLITICUS KÖLTŐHÖZ
VÍZGYÓGY
A KRIVÁNON
HÁLADATLANSÁG
AZ ÚRI HÖLGYHÖZ
A SZOMJU
LAURÁHOZ
NÉVNAPI KÖSZÖNTÉS
NÉVNAPRA
FÓTI DAL
MÁK BANDI
VÉG
V. P. KISASSZONYNAK
SÍRVERSEK
AZ IFJÚ KÖLTŐ
(TITKA TEREMTÉSNEK...)
(A TERMÉSZET ÖRÖK KÖNYVÉT...)
(ELSZÓRTA TERHES FELLEGEIT...)
ŐSÖK
KI A HAMIS?
FELEDÉS
A MAGYAR HÖLGYEKHEZ
HARAGSZOM RÁD
MESE A RÓZSABIMBÓRUL
CS. M. KISASSZONYNAK
SOK BAJ
LAURÁHOZ
ÁBRÁND
A MERENGŐHÖZ
KESERŰ POHÁR
HONSZERETET
SZABAD FÖLD
(BECSŰLETES EMBER...)
A HAZAFI
TÓT DEÁK DALA
AZ ELVESZETT ORSZÁG
AZ ANYÁTLAN LEÁNYKA
A KATONA
(TARTSON MEG AZ ISTEN...)
T. VACHOT SÁNDOR ÚRNAK
ROSZ BOR
DESSEWFFY AURÉL
HAHNEMANN
(FELESÉGEM SZÉP ÉS JÓ...)
(MÍG ÉLTÉL, NEVETÉNK...)
MEGYERI
KÖLCSEY
KÖLCSEY
(DÉL VALA ÉRTELMED...)
TÓTH LŐRINC EMLÉKKÖNYVÉBE
HUBENAYNÉ
MIT CSINÁLUNK?
HYMNUS
GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN
MADÁRHANGOK
HÁROM REGE
A SZENT EMBER
JÓ BOR
KIS LEÁNY SÍRJÁRA
DEÁK FERENC
A ZALA MEGYEIEKNEK
(NEM FÁRADSZ-E...)
A SORS ÉS A MAGYAR EMBER
CSÍK FERKE
AZ EMBEREK
ORSZÁGHÁZA
FELIRAT
A NEFELEJTSHEZ
A SZEGÉNY ASSZONY KÖNYVE
VÁSÁRHELYI PÁL SÍRKÖVÉRE
MI BAJ?
JÓSLAT
(ISTVÁN NÁDORNAK)
B. K... P... SIRKÖVÉRE
(VÉGIVADÉK VAGYOK...)
(E KÖVET A VÉGSŐ...)
(CSERHALOM EZ...)
(HONFI! HA GYŐZTES APÁK...)
SZABAD SAJTÓ
HARCI DAL
(LÉGY BUZGÓ, DE...)
(SETÉT ESZMÉK BORÍTJÁK...)
ÁTOK
ELŐSZÓ
(MÉRT HAGYTÁL EGYEDŰL...)
(ÁLLÍTSÁTOK AZ EMLÉKET...)
(ÉPÍTÉK S MELYET...)
(ÁLOM VOLT-E, HOGY...)
(VÉRE SZERINT NEM...)
SÍRVERS
(MINT A FÖLDMIVELŐ...)
AZ EMBER ÉLETE
(EGY FŐÚR SÍRKÖVÉRE)
(GRÓF BATTYÁNYI VAN ITT...)
A VÉN CIGÁNY
(FOGYTÁN VAN A NAPOD...)