A szerző utószava

1968. szeptember 12-én tettem le az orvosi esküt a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Huszonöt évvel később, 1993. november 21-én, a negyedszázados évfolyamtalálkozó reggelén szívinfarktust kaptam. A két időpont között eltelt időben a munkám, a hobbim a kardiológia volt. Húsz évet dolgoztam az Országos Kardiológiai Intézetben, majd a főváros egyik kardiológiai belosztályának osztályvezető főorvosa lettem. Száznál több tudományos közleményt, kandidátusi majd doktori disszertációt írtam a szívinfarktusról, a szív vérellátási zavarairól.

1993. december 8-án, a szívműtétem előtti reggelen jöttem rá, hogy egy dolgot még feltétlenül el kell végeznem: írnom kell a szívinfarktusról és a szívműtétekről tudományosan és közérthetően; azokra a kérdésekre válaszolva, amelyek a betegeket foglalkoztatják, amelyek betegségem során bennem is felmerültek, amelyek ismerete megkönnyíti a gyógyulást, segíti mindazokat, akiknek legfőbb céljuk, hogy minél előbb folytassák munkájukat és hivatásukat. Így született a Szívbetegek képes ABC-ja.

A képes ABC nem elvont kérdésekkel kíván foglalkozni, tartalma tulajdonképpen nem más, mint amit a kezelőorvos a betegének elmesél, vagy amit el kellene mesélnie. Szeretném. ha a betegek a képes ABC könnyed stílusában jutnának a szükséges információkhoz.

Könyvemet ajánlom az egészségeseknek, a betegeknek és az egészségügyben dolgozóknak. Az egészségeseknek azért, hogy megőrizhessék legnagyobb értéküket; a betegeknek azért, hogy - sohasem feledve a lezajlott betegségüket - ne adják fel a reményt, hogy ismét aktív tagjai lesznek a társadalomnak; az egészségügyben dolgozóknak pedig azért, mert minden csodálatom és nagyrabecsülésem az Övék. Az elmúlt ötven évben több rendszert megéltünk, egy dolog azonban nem változott: az egészségügy folyamatosan válságágazat. A szégyenletes fizetések, a rossz munkakörülmények a mi életünket nehezítik, de a társadalmi elosztást minősítik. A bajba került, a kiszolgáltatott ember segítése, gyógyítása azonban olyan erkölcsi erőt, sikert és örömet ad, amelyet csak mi érzünk, akik ezt a kevéssé honorált munkát tekintjük az életünknek.

1995. október

PROF. DR. JÁNOSI ANDRÁS
c. egyetemi tanár


A könyv megjelenését a NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
és az alábbi cégek támogatása tette lehetővé:
ASTRA Pharmaceuticals Kft. 1122 Maros u. 19-21.
BAYER Hungaria Kft. 1012 Pálya u. 4-6.
BIOTRONIK Hungária Kft. 1118 Radvány u. 27.
GLAXO-Wellcome Kft. 1065 Révay u. 10.
MSD Kft. 1126 Tartsay V. u. 14.
PHYSIO-CONTROL Hungaria Kereskedelmi Kft.
és IVAC-képviselet 1075 Madách I. u. 15-14.