Rézcsövek alkalmazástechnikai kézikönyve


3. Tervezési útmutató

A rézcsöves szerelések tervezéséhez ismerni kell a szerelési előírásokat, attól eltérni nem szabad.


3.1. Általános ismeretek

a.) A csővezetékek súrlódása

A csövek érdességén azt értjük, hogy a cső belső felületén mekkora kiemelkedések, illetve bemélyedések találhatók. Ezt a méretet mm-ben mérjük. Sok csőnél szabad szemmel nem is látjuk az eltérést és azt hisszük, hogy a cső teljesen sima. Mikroszkóppal nézve azt vesszük észre, hogy egyáltalán nem így van. Az eltérés csőanyagtól függően más és más (3.1. ábra).

3.1. ábra
Különböző csővezetékek érdessége

Látható, hogy a rézcső érdessége a legkisebb, azaz ennek a csőnek a felülete mondható a legsimábbnak. Ez azt is jelenti, hogy az áramló közegekkel szemben ennek a csővezetéknek van a legkisebb súrlódási ellenállása.
Egy összehasonlítás erejéig nézzük meg a 3.1. táblázatot, ahol a réz- és acélcső adatait láthatjuk.

3.1. táblázat
Rézcső- és acélcső összehasonlító adatai

A 3.1. táblázatból látható, hogy a 18x1-es rézcső és az 1/2"-os acélcső belső méretei azonosak, így összehasonlítható a nyomásesésük is. Természetes, hogy a rézcső nyomásesése lényegesen kisebb az acélcsőénél, ezért a vezetékhálózatok tervezésénél lesznek szakaszok, melyek mérete kisebb lesz, mintha acélcsőből terveztük volna.

3.2. ábra
Rézcső és acélcső fajlagos súrlódásának összehasonlítása

b.) A rézcsövek izzadása

A hideg közeget szállító bevonat nélküli rézcsövek kivétel nélkül mindig izzadnak. Ezt nem szabad megengedni, ezért ilyen esetben mindig műanyagbevonatos rézcsövet használunk. A bevonat nem jelent abszolút biztonságot, mert még így is előfordulhat a vezeték izzadása. A 3.3. ábrán látható, hogy a külső levegő hőmérséklete νL, a köpeny külső hőmérséklete νA, a szállított közeg hőmérséklete νW és a relatív légnedvesség kölcsönhatása alapján milyen hőmérsékletnél alakul ki a harmatponti hőmérséklet, és vele együtt a cső izzadása.

3.3. ábra
A műanyagbevonatos rézcső izzadása

A 100%-os szigetelés azt jelenti, hogy a német hővédelmi előírásokat teljesen kielégíti. A hővédelmi előírásoknak megfelelő szigetelést a 3.2. táblázat tartalmazza, a λ=0,026 W/m*K hővezetésű szigetelőanyag használata mellett. Az 50%-os szigetelés az előírás felét teljesíti.

3.2. táblázat
Szigetelések vastagsága

c.) Rézcsövek hővesztesége (3.4. és 3.5. ábrák)

3.4. ábra
100%-os hőszigetelésű rézcsövek hővesztesége

3.5. ábra
50%-os hőszigetelésű (bal) és csak műanyag szigetelésű (jobb) rézcsövek hővesztesége

d.) Áramlási veszteségek

Csővezetékben történő szállításkor áramlási veszteségek lépnek fel. Általánosságban elmondható, hogy minden vezetékben van súrlódási és alaki veszteség (a többi veszteségről az adott méretezéseknél lesz szó). A legtöbb esetben ez a két veszteség kb. fele-fele arányban fordul elő (vannak kivételek is, mert pl. gázellátásnál kevés az alaki veszteséget okozó szerelvény, vagy idom). A súrlódási veszteségeket majd az adott méretezéseknél fogjuk venni, de az alaki veszteségek általánosak, így itt szerepeltetjük azokat (3.3. és 3.4. táblázat).

3.3. táblázat
Idomok alaki ellenállása I. (ζ)
(TW: vízvezeték, H: fűtési vezeték, G: gázvezeték)

3.4. táblázat
Idomok alaki ellenállása II. (ζ)
(TW: vízvezeték, H: fűtési vezeték, G: gázvezeték)[Tervezés 3.2.]