• acéllágyék:  lágyékbetét.

 • adhézió: a felületek közötti tapadóképesség a harmadlagos kötőerők (felületi ionok, atomok, molekulák térhatásának) következtében. Nagy szerepe van a  kikészítés során felvitt rétegeknek a bőrfelületre való rögzítésében. A  bőrminőségi vizsgálatok kiterjednek a kikészítő rétegek adhéziójának mérésére.

 • adsztrigencia: a "cserzőhatás" egyik érzékszervileg jól felismerhető megjelenése. Tulajdonképpen összehúzó hatást jelent. Az összehúzó (adsztrigens) szerek, mint pl. a csersav, már nagy hígításban (1:20 000) hatnak a kötőszövetet és a sejtek összetapasztó anyagát alkotó  kollagénre: csökkentik duzzadását és vízmegkötő képességét (ez kelti a szájban az összehúzó ízt).

 • akasztás:  szárítás.

 • akcióhossz: a lábfej hajlása, terhelése és napi fáradása következtében megfigyelhető lábfejhossz-növekedés. Ennek mértéke női lábbeliknél általában 5 mm, férfi és gyermekcipőknél 10 mm.

 • aktiválás: ebben az értelemben a megszárított termoplasztikus ragasztórétegek összenyomás előtti tapadóképességet növelő kezelési eljárás. Talpak felragasztása előtt a ragasztási felületre felvitt réteget néhány másodpercig infravörös besugárzásnak teszik ki; ezáltal a beszáradt felület újra tapad.

 • alagútszárító: régebbi típusú  aljaműhelyi futószalagok alatt levő szárítóberendezés. A levegő felmelegítését és a relatív nedvességtartalom csökkentését szolgáló kalorifer az alagút alján van, s efölött haladnak el a nedves belső  alkatrészeket tartalmazó, fára foglalt lábbelik.

 • alapfestés: a  festés elnevezése, ha a bőrt a művelet után a  kikészítés során még különböző fedő- és védőréteggel vonják be, a festés tehát csak alap a további kikészítéshez.

 • alapfestési hibák:  festési hibák.

 • alapminta: a felsőrész-alkatrészek  kópiafelület szerinti elhelyezését, a díszítő- és összeerősítő vonalakat mutató, a  bedolgozási többleteket tartalmazó papírminta. A  modellrajz alapján a technikai tervező készíti el. Erről készülnek a szabás-, illesztő- és jelölőminták.

 • alaptechnológia: a lábbeligyártás vagy a lábbeli egy-egy fontos részegysége gyártásának technológiai sorrendjét meghatározó leírás. Általában - vállalati szinten - szabványosított műveleteket, azok részletes leírását és követelményrendszereit, a technológiai paramétereket is tartalmazza. A felsőrészkészítés területén két alaptechnológiát különböztetünk meg. Az I. alaptechnológia ( Derby) alulfejes szabású felsőrészekre, a II. a  felülfejes felsőrészekre vonatkozik.

 • aláhúzás:  barkázás.

 • alálapolás: két vagy több alkatrész összeerősítésekor az egymásra érő alkatrész-szélek szélessége (például fej-szár összevarrásánál - anyagvastagságtól függően - 6-10 mm), vagy olyan alkatrész összeerősítési eljárás, amelynek során az alkatrészek szélei egymásra érnek, ill. egymást fedik. Az egyenletes vastagsági átmenet kialakítására az egyik (vagy mindkét) alkatrész szélén  élezést végzünk.

 • alálapolt flexibel eljárás:  flexibel gyártási eljárás.

 • aldehidcserzés: aldehidekkel végzett  cserzés. Egyedül ritkán alkalmazzák, mert cserzési intenzitásuk gyenge. (Jó kombinációs  cserzőanyagok.) Így rendszerint formaldehid előcserzést végeznek zsírcserzéskor. A glutáraldehides cserzést  krómos cserzéssel kombinálják a puhaság, izzadságállóság, moshatóság javítására.

 • aljaműhely: a cipőgyár azon üzemrésze, amelyben az alsórészt szerelik össze.

 • alkalmi lábbeli: olyan  általános használatú lábbeli, amelynek viselése viszonylag rövid időre korlátozódik. Mérsékelt tartóssági követelmények mellett elsősorban a divat és a tetszetősségi követelmények döntők.

 • alkatrész: a lábbeli azon alkotóeleme, amelyet önállóan szabnak ki. Három nagy csoportba sorolható: a  felsőrész, az  alsórész alkatrészei, valamint a belső alkatrészek (ez utóbbiakat merevítő alkatrészeknek is nevezik).

 • alsófolt: az épített sarokban  felsőfolt és a  sarokbázis közötti rész rétegei. Bőrből és műanyagból egyaránt készül.

 • alsórész: a láb talpi felületének védelmére és megtámasztására való lábbeli részegysége. Fontosabb részei a  talpbélés,  lágyékerősítő, a  talp és a  sarok.

 • alsórész-összeszerelés: a lábbeli  alsórészének elkészítési folyamata. Az alsórész összeszerelését rendszerint  kaptafán végzik. Fontosabb részfolyamatai a  fárafoglalás, a  talphely-előkészítés, a  talpfelerősítés és a  kikészítés. A cipőgyáron belül az  aljaműhelyben végzik.

 • alsótalp:  köztalp.

 • amerikai nagyságszámozás: az  angol nagyságszámozási rendszertől 1/12 coll-lal különbözik. (Ugyanazon nagyságszámmal jelölt amerikai lábbeli ennyivel rövidebb  talpbélésen mérve.)

 • aminósavak: olyan szerves vegyületek, amelyek a karbonsavakra jellemző COOH-csoporton kívül NH2-csoportot is tartalmaznak (a legegyszerűbb esetben mindegyikből egyet). A legegyszerűbb aminósav a glicin: H2N-CH2-COOH. A  fehérjék teljes hidrolízisekor keletkező eddig megismert 22-féle aminosav a prolin- és a hidroxiprolin kivételével az R-CH(NH2)-COOH általános képlettel jellemezhető. Az R valamilyen szerves atomcsoport. Miután amfoter jellegűek, vagyis savakkal is meg bázisokkal is sót képeznek, vizes oldatban a következő sav-bázis egyensúlyi rendszer jön létre: aminosav-kation. A pH csökkentésével (ásványi sav adagolás) az aminosav-kation képződés irányába, a pH növelésével pedig (lúg adagolás) az aminosav-anion képződésének irányába tolhatjuk el az egyensúlyt. Azt a pH értéket, amelyen az oldat csak ikerionokat és elenyésző arányban apoláris molekulákat tartalmaz, izoelektromos pontnak hívják ( fehérjék).

 • angin:  inlet.

 • angol fűzős cipő:  Derby-szabás.

 • angol sarok:  trottőrsarok.

 • angolkaplis cipő:  szárnyas orrborítékkal,  kéregborítékkal készült félcipő. Rendszerint az  alálapolás vonala mentén az orrboríték közepén  díszlyukasztással készül.

 • angol nagyságszámozás: az inchre (collra, hüvelykre) mint mértékegységre alapozott  indirekt nagyságszámozási rendszer. Egy egész nagyságszám 1/3 inch = 1 size (8,46 mm), félszám 1/6 inch = 1/2 size (4,23 mm). A nagyságskála 0-4 inch (12 size) a kezdő egység, majd a következő intervallum (41/3-81/3 inch = 0-13 size). Az I. gyermek nagyságcsoport s ezt követi a II. felnőtt (81/3 inch = 0 size) nagyságcsoport. Az angol nagyságszám átszámítása: (12-I-x size) 8,46 = y mm (gyermek); (25-I-x size) 8,46 = y mm (felnőtt), ahol x az adott angol nagyságszám. (Az angol félnagyságszámot "-" jellel jelzik, pl. "4-=41/2 size)

 • angol size:  angol nagyságszámozás.

 • anilines bőr: a valódi anilines bőr  anilinfestékkel lehetőleg egyenletesen színezett ( festés) termék, amelyen semmiféle utólagos  fedőfestést nem alkalmaznak. Ezek a bőrök a  kikészítés során csak színtelen vagy anilinfestékkel színezett  appretálást kapnak, majd  vasalják vagy  gépfényezik, esetleg polírozzák. A bőrök természetes  barkaképe jól látható, bár  préselés esetén a barkakép jórészt átalakul. Nagyítóval ez esetben is észlelhető, hogy a szőrtüszők nincsenek eltömődve. Miután a kikészítés során nincs semmiféle takaró hatás, a  színhibák láthatósága nem csökken. Ezért a termék - ha nem préselt - igen jó minőségű nyersanyagból előállított legnemesebb bőrféleség. Ide tartoznak a zsírral vagy speciális vízhatlanító szerekkel appretált anilines sportbőrök is. Tulajdonképpen anilines bőr a  velúrbőr is. A színegyenletesség és élénkség javítására az appretúrákhoz gyakran nagy diszperzitású (0,5 µm-nél kisebb szemcseméretű) szerves pigmenteket is adagolnak. A literenként 50-100 g transzparens szerves pigmentet tartalmazó festékkel 1-2-szer bekent vagy leszórt, esetleg  nyomott bőrök igen szépek, tüzes színűek és a gyakorlatban ezeket szintén az anilines bőrök közé sorolják. A színegyenletesség további javítására a szerves pigmentek mellett további 5-30 g/1 fedőfestéket tartalmazó híg festékoldatokat is felhasználnak a kikészítésben. Ezek az ún. félaniIines (szemianilines) bőrök. Ismeretes az ún. anilinszerű bőr is: a bőröket fedőfestékkel teljesen lefedik, majd erre sötétebb színű anilines appretúrát szórnak. Ez a második festés (effekt festés) gyakran nem összefüggő, hanem többé-kevésbé raszterszerű.

 • anilinfestékek: mesterségesen előállított  színezékek hagyományos elnevezése. Onnan ered, hogy az első mesterséges színezékeket anilinből állították elő.

 • anionos színezékek: amelyek vizes oldatában a színező vegyület töltése negatív (elektrolízis alkalmával az anód felé vándorol). Tágabb értelemben olyan sók, amelyeknek színes anionjai a rostokra felhúznak. Ide tartoznak a savas és a szubsztantiv  színezékek stb.

 • antikbőr: kétszín-effektussal bíró bőr, amely a régi, használt bőrhöz hasonló; tehát mesterségesen létrehozott, "sötétedő", ill. "kivilágosodott" részeket tartalmaz.

 • antikolás: felületdíszítési eljárás a lábbelin, amelynek során a díszítendő felülettől eltérő színű festékbevonatot viszünk fel - rendszerint szórópisztollyal egy meghatározott vonal mentén. A  járófelület kerületén, a talpon, a felsőrészen az összeerősítési vonalak, a kaptafa domborulatai vagy a záróvonalak mentén alkalmazzák.

 • antilop: kereskedelmi elnevezése a bársonyos felületű, finom rostozatú borjú, esetleg növendék marha  velúrbőrnek.

 • antilopbőr: Afrikából származó antilop nyersbőrből, amely erősen  színhibás, a  barkaréteg lecsiszolásával különlegesen puha és finom rostú bársonyos bőr vagy  szémisbőr.

 • anyagelőirányzat (anyagnorma): a szabász vagy a csákozó szakember részére kiadott, egy pár cipő, felsőrész vagy alkatrész kiszabásához felhasználható anyagmennyiség. Magába foglalja a  tiszta felületet és az anyag darabolásakor keletkező hulladéknem fajlagos mennyiségét.

 • appretálás: a  kikészítés során a bőrfelületre felvitt utolsó (záró) réteg. A  színoldal appretálásának célja a felület tapintásának, fényének kellemesebbé tétele, vízzel, szennyeződéssel, karcolással szembeni ellenállásának növelése. A  húsoldal megmunkálásának célja elsősorban a leragasztás (rostvégek, csiszolási por stb.) túl puha bőrök esetében bizonyos "tartás" biztosítása (pl.  hasítékvelúr csizmaszárbőr esetében). A színoldali appretúrák anyagai:  fehérjék (gépfényezéses appretúrák, glancok) viaszok, gyanták, nyálkaanyagok, celluloznitrát (kollodium) poliuretánok  vízhatlanítás vegyszerei oldat vagy emulzió formájában. Elég gyakran  anilinfestékekkel színezik, sőt néha kis mennyiségben pigmentfestékeket is tartalmaznak. Zsírappretúrákat (zsírtopokat) sportos és  vízhatlan bőrök kikészítésekor használnak. A húsoldali appretúrák hatóanyaga  lábbeli felsőbőrök esetében rendszerint polimerizált emulzió (Binder).  Keménybőrök húsoldalára felvitt appretúra (linka) keményítő, enyv stb.  kötőanyagokkal rögzített kaolin, piktortégla stb.

 • apróbőr: kisebb állatok (borjú, sertés, kecske, juh, csikó, kutya, őz stb.) bőrének gyűjtőelnevezése a bőriparban.

 • aranybőr: vagy aranyfólia (valódi vagy utánzat) felragasztásával vagy  kötőanyagba kevert bronzporral kikészített bőr, leginkább kecske-, juh- és borjú-bőrből készül.

 • arányrendszer: a sorozatkifejtés egy kézi módszere. A középszámú mintát hosszirányban egyenlő szélességű "szeletekre" osztjuk, majd megszerkesztjük az osztóvonalak származtatott helyzetét, és ezeken kimérjük a szélességi méreteket.

 • arányszám:  növényi cserzőanyagok

 • atlétacipő: könnyűatléták által viselt  sportcipő. Szűkebb értelemben a  szögescipő