NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET
VII. KÖTET: A REFORMATIO KORA
XVIII. Szellemi mozgalom           ––

Nemzetségtáblák.


I. A Habsburgok házasságai.


II. Bourbonok.


III. Tudorok és Stuartok.


IV. Svédország. Wasák.


V. Guisek.


VI. Oroszország. A Romanoffok eredete.


VII. Lengyelország. Jagellók.


VIII. Török szultánok.


IX. Erdélyi fejedelmek.


X. A Hohenzollern család Brandenburg- és Poroszországban.


XI. Mediciek.


XII. A florenczi nagyherczegek.