NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET

XI. KÖTET
A REFORMOK KORA

írta
MARCZALI HENRIK

Kiadják
FRANKLIN-TÁRSULAT
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
RÉVAI TESTVÉREK
Irodalmi Intézet Részvénytársaság

Budapesten

 

TARTALOMJEGYZÉK

i. rész
A Szent Szövetség kora

 
i. fejezet. Szellemi mozgalom.
  A bölcsészet. Kant. Fichte. A reactionariusok.A fejlődés tana. A történeti iskola.Az irodalom. A classicismus és a romantika. Lord Byron.A tudomány. A positivismus.
ii. fejezet. A német szövetség.
  A reform Poroszországban.A bécsi congressus.Németország berendezése. A német szövetség.
iii. fejezet. A Szent Szövetség kora.
  A szent szövetség.A reactio. A congressusok.A görögök szabadságharcza.
iv. fejezet. A restauratio Francziaországban.
  A Charte.X. Károly.
v. fejezet. Oroszország és a keleti kérdés.
  Sándor czár és a görög szabadságharcz. Miklós czár és a forradalom.A jancsárok végnapjai.A navarinoi csata. Orosz-török háború, Görögország felszabadulása.A görög állam megalakulása.
vi. fejezet. Anglia a Szent Szövetség korában.
  A pangás kora.Canning kora.Az ír kérdés. O’Connell. A katholikusok emancipatiója.
vii. fejezet. Amerika a Szent-Szövetség korában.
  A délamerikai függetlenségi harcz.Az Egyesült-Államok.
 

ii. rész
A reformok kora

 
viii. fejezet. A juliusi forradalom.
  Polignac. Az ordonnanceok.A «dicsőséges napok».A Bourbonok bukása. Az orléansi herczeg.A polgárkirályság és az új alkotmány.Algier elfoglalása.
ix. fejezet. Belgium megalakulása.
  Hollandia és Belgium.A brüsszeli forradalom.Belgium és Európa. I. Leopold.A belga alkotmány. Az állam és egyház viszonya.
x. fejezet. A lengyel forradalom.
  A personalis unió kora. A forradalom kitörése.A szabadságharcz.A lengyel emigratio. Az organikus satutum.
xi. fejezet. A reformok kora Angliában.
  A választási reform.Egyházi és társadalmi reformok.A gazdasági fejlődés. A munkáskérdés.A chartismus. A gabona-törvény.Viktória királynő. Peel kormánya.A gabona-vám eltörlése. Peel bukása.
xii. fejezet. Anglia és gyarmati birodalma.
  A szellemi élet.Az indiai birodalom.A keletindiai társaság kormánya. A khinai háború.Canada és Ausztrália. A Jóremény foka.
xiii. fejezet. Spanyolország és Portugallia.
  A reactio kora. Az örökösödés kérdése.A carlista háború.A spanyol házasságok.
xiv. fejezet. A polgárkirályság.
  Általános jellemzése.Périer kormánya.A trónkövetelők. Az attentatumok.Thiers és Guizot.A reformok.A külső politika. Algeria elfoglalása.
xv. fejezet. Németország.
  A nyugalom korszaka.A Zollverein.Alkotmányos viszonyok.Ausztria belső viszonyai.A porosz alkotmány kezdetei.Egyházi viszonyok.
xvi. fejezet. A keleti kérdés fejlődése.
  A panszlavizmus és Oroszország.A Kaukázus meghódítása. Samyl.Törökország és a czár. Mehemed Ali.A Balkán-félsziget keresztyén országai.
 

iii. rész
Magyarország átalakulása

 
xvii. fejezet. Magyarország 1825 körül.
  Közjogi és alkotmányos állapotok.Gazdasági állapotok.Műveltségi állapotok.
xviii. fejezet. Gróf Széchenyi István.
  Köre és ifjúsága.Föllépése és politikai helyzete.A Hitel.
xix. fejezet. Az alkotmány visszaállítása és biztosítása.
  Az alkotmányos küzdelem.Az 1825–27-iki diéta.Az 1830-iki diéta.A magyar nemzetiség és az alkotmány Erdélyben.
xx. fejezet. A reformok kora.
  A Stádium.Az 1832–36-iki országgyűlés.A reactió.Az 1839–40-diki diéta.Lépések a polgári egyenlőség felé.Haladás az anyagi téren.Szellemi fejlődés. A nyelvtörvények.
xxi. fejezet. A nemzetiségi kérdés.
  A nemzetiségi eszme.A nemzetiségek a XIX. század első felében.A nemzetiségi kérdés Ausztriában.A nemzetiségi kérdés Magyarországon.
  Végszó.