Corpus Juris Hungarici


Magyar Törvénytár
(1000-1526)


VÁLOGATÁS

 

TARTALOM

Szent István első magyar király (1000-1038)
Dekrétomainak Első Könyve.

Szent István király (1000-1038)
Dekrétomainak Második Könyve.

Első Endre (1046-1060)
Parancsolatja vagy Rendelései.

Szent László Király (1077-1095)
Dekrétomainak Első Könyve.

Szent László Király
Dekrétomainak Második Könyve.

Szent László Király
Dekrétomainak Harmadik Könyve.

Kálmán Király (1095-1114)
Dekrétomainak Első Könyve.

Kálmán Király
Dekrétomainak Második Könyve.

Második Endre Király (1205-1235)
Dekrétoma, aki jeruzsáleminek mondatik.
(Az 1222. évi aranybulla)

I. (Róbert) Károly Király (1308-1342)
Decretuma.

I. (Nagy) Lajos Királynak (1342-1382)
1351. évben kelt egyetlen dekretuma.

Zsigmond Decretuma. (1397-1437)
Zsigmond császár és király
adományleveleinek egyik példánya

Zsigmond császár és király
Kegyelemlevele

Zsigmond
Első Decretuma. (1404)

Zsigmond
Második Decretuma. (1405)

Zsigmond
Harmadik Decretuma. (1405)

Zsigmond
Negyedik Decretuma. (1411)

Zsigmond
Ötödik Decretuma. (1435)

Zsigmond
Hatodik Decretuma. (1435)

Albert Király (1437-1439)
Decretuma. (1439)

I. (Corvin) Mátyás (1458-1490)
Első Dekretuma. (1462)

I. Mátyás
Második Dekretuma. (1464)

I. Mátyás
Harmadik Decretuma. (1471)

I. Mátyás
Negyedik Deckretuma.(1478)

I. Mátyás
Ötödik Decretuma. (1481)

A nádori tisztség tárgyában
hozott czikkelyek (1485)

I. Mátyás
Hatodik Decretuma. (1486)

II. Ulászló (1490-1516)
Első Decretuma (1492)

II. Ulászlónak
Második Decretuma. (1495)

II. Ulászló
Harmadik Decretuma. (1498)