Globalizáció füzetek 2.

 

Nemzetek feletti vállalatok
a globalizáció korában

Miért nem szeretik a "zöldek" a nemzetek feletti vállalatokat?

írta és szerkesztette: Fidrich Róbert

 

 

TARTALOM

Bevezetés

1. A nemzetek feletti vállalatok és a globalizáció
2. A nemzetek feletti vállalatok és a környezet
3. Nemzetek feletti vállalatok Magyarországon
4. Mit tehetünk a nemzetekfeletti vállalatok uralta globális világban?

Függelékek
A világ 100 legnagyobb cége közül hazánkban jelen lévő vállalatok
A 100 legnagyobb gazdaság 1999-ben (országok és cégek)
A 200 legnagyobb vállalat 1999-ben

Irodalomjegyzék

 

 

Kiadványunk az Ökotárs Alapítvány és a Környezetvédelmi
Alap Célelőirányzat (KAC) támogatásával készült

Felelős kiadó: Magyar Természetvédők Szövetsége, 1450 Budapest, Pf. 123.

(c) MTVSZ, 2002


"Ez volt a kor, amidőn a gyárakkal teletűzdelt, üzletektől
felpüffedt, gazdag országok új hitet fedeztek fel, az
emberiség tíz- és tíz
ezer éves küzdelmeihez méltó terv
született: egyetlenegy irdatlan mamutvállalat legyen a világ!"

(René-Victor Pilhes: Rontás, Magvető, 1979.)

 

Bevezetés

A harmadik évezred küszöbén az emberiség korábban nem várt folyamatokkal néz szembe. Összement a világ: meghódítottuk a világűrt, az ipari civilizáció termékei ma már minden földrész legeldugottabb részébe eljutottak, a kommunikációs eszközök segítségével már bárhol utolérhetőek vagyunk, ugyanakkor jelenlétünk nyoma is mindenhol felfedezhető - elszennyezzük a bolygót, a légkört, talajt, a folyókat, tavakat, tengereket. Tevékenységünk hatása már a földi időjárási rendszereket is veszélyezteti: az ezredfordulóra nyilvánvalóvá vált az éghajlatváltozás ténye. E folyamat, a globalizáció következményei egyre nyilvánvalóbbá válnak.

Ebben a kiadványban, amely a Globalizáció füzetek második része, a gazdasági globalizáció fő motorjának, de még inkább haszonélvezőinek számító nemzetek feletti (transznacionális, multinacionális) vállalatok tevékenységeivel ismerkedünk meg. A vállalatokéval, akiknek jelentős szerepe van a fenti folyamatok előidézésében. A téma iránt érdeklődőknek ajánljuk, hogy e sorozat első kiadványát, a Környezet és globalizáció c. füzetet is olvassák el.

 

1. A nemzetek feletti vállalatok és a globalizáció

A gazdasági globalizáció fő haszonélvezői, támogatói a nemzetek feletti vállalatok. Az ezredfordulóra jelentős hatalomra tettek szert. A külföldi működőtőke beruházások, vállalat összevonások következtében a hatalom egyre jobban, egyre kevesebb cég kezében összpontosul. Gazdasági hatalmuk mellett érdekvédelmi szervezeteiken, fizetett lobbistáikon keresztül képesek egy-egy ország kormányának, sőt nagy nemzetközi intézmények (Világbank, Nemzetközi Valutaalap, Kereskedelmi Világszervezet, Európai Unió) politikájának alakulását, valamint a nemzetközi egyezmények sorsának alakulását is befolyásolni (ld. kiotói, hágai klímatárgyalások).

A nemzetek feletti vállalatok hatalmával viszont korántsem párosul az ehhez szükséges felelősség felvállalása. Sőt, igyekeznek kibújni mindenféle jogi felelősség alól, tevékenységüket nagyon gyakran kíséri környezetszennyezés, emberi jogok megsértése. Több multinacionális vállalat esetében felmerül, hogy gyáraikban gyermekeket, vagy nőket foglalkoztatnak napi 12-16 órában, hétvégén, embertelen, rabszolgasorsot idéző körülmények között. Némelyek esetében korrupció, szakszervezet-ellenesség vádját is felemlítik.

A nemzetek feletti vállalatok a globalizáció nyújtotta lehetőségeket kihasználva előszeretettel helyezik ki termelésüket olyan országokba, ahol alacsonyabb szintű környezetvédelmi, munkajogi szabályozások vannak, sőt, ha egyes országok ilyen jellegű intézkedéseket kívánnak hozni, gyakran zsarolják a kormányokat, hogy amennyiben a termelési feltételek számukra kedvezőtlenül alakulnak, kiviszik a gyáraikat az országból.

A nemzetek feletti cégek gyakran kiharcolják, hogy a kormányoktól adókedvezményeket kapjanak. Így a befektetések következtében hatalmas nyereségre tesznek szert, amelyet aztán az esetek legtöbbjében egy külföldi adóparadicsomba menekítenek ki. A világ 200 legnagyobb vállalata között szereplő 82 cég közül 44 az Egyesült Államokban általános 35%-nál kevesebb adót fizetett 1996 és 1998 között. Hét cég pedig negatív adót fizetett, vagyis több kedvezményt, támogatást kaptak mint amennyi adót kellett fizetniük. Ezen cégek között szerepel a Texaco, Chevron, PepsiCo, Enron, Worldcom, McKesson és a világ legnagyobb vállalata, a General Motors. Egyes források szerint Rupert Murdoch médiabirodalma Nagy Britanniában 1999-ig tizenkét éven keresztül nem fizetett társasági adót.

A nemzetekfeletti vállalatok kialakulása

Az első gazdasági társaságok, az 1600-as években kaptak működési engedélyt a brit birodalomban. A társaságalapítás koncepciója eredetileg közhasznú szervezetek - egyházak, kórházak, iskolák, egyetemek, klubok stb. - létrehozására vonatkozott. Ezek non-profit társaságok voltak, céljuk a közjó szolgálata. A társaságok alapszabályát a brit Korona vagy a kormány fogalmazta meg, illetve fogadta el. A társaságok számára profit, haszon termelése törvénytelennek számított.

A XVII. század elején, amikor a gyarmati terjeszkedés pénzügyi igényei túl gyorsan nőttek, nonprofit társaságokat hoztak létre, hogy segítsék a gyarmatokkal való kereskedelmet. Mivel a gyarmatokkal való kereskedelem sok kockázattal járt, ezért az uralkodó - ösztönző célzattal - úgy határozott hogy a befektetők legfeljebb a saját befektetésük erejéig felelősek, azaz, a befektetésüket elveszíthetik, de az azon felüli veszteségeket már nem ők viselik (korlátolt felelősség).

Ezek a kereskedelmi társulások aztán - a szabályokat megszegve - elkezdtek a maguk hasznára kereskedni. Az ellenőrzés és a számonkérés hiánya miatt egyre több társaság követte a példájukat.

Egy 1720-as gazdasági válság (South Sea Buble Crisis) után a gazdasági társaságok száma jelentősen csökkent. A tőzsdeválság után a brit kormány államosított sok társaságot, valamint egy 1720-ban hozott törvényben betiltották a gazdasági társaságokat, és a spekulatív részvénykereskedelmet.

A második hullámban, az 1700-as évek végén a brit parlament törvénnyel hozott létre társaságokat csatornák, vízművek, majd később vasutak építésére. Ezeket az úgynevezett "törvényes társaságokat" (Statutory Corporations) szorosan ellenőrizte az állam, és az általános üzleti tevékenységek nem társasági keretek között zajlottak.

A társaságok fejlődésének harmadik hulláma a részvénytársaságokról szóló 1844-es törvénnyel indult Nagy Britanniában. A törvény lehetővé tette gazdasági társaságok egyszerű bejegyzéssel való alapítását. Azóta hívják angolul "bejegyzett társaságnak" (Registered Corporation) a gazdasági társaságokat. A bejegyzett társaságok aztán száz éven át folyatattak harcot, sokszor törvénytelen eszközök használatával, hogy megszabaduljanak a rájuk vonatkozó maradék állami és bírósági ellenőrzés alól.

Időközben a világ más részein is sorra alakultak gazdasági társaságok. Az Egyesült Államokban 1800-ban már 200 társaság működött. E cégek akkoriban még nem vehettek részt politikai döntésekben, nem vehették meg egy másik cég részvényeit.

A gazdasági társaságok befektetőit megillető korlátolt felelősség már eleve aláásta a magánjog egyik alapelvét, a személyes felelősséget. Tovább erősítette a cégek hatalmát, amikor újabb jogokat szereztek. 1886-ban egy vasúti nyomvonal miatt a Santa Clara község és a Southern Pacific Railroad vasúti társaság között kirobbant vitában a Legfelsőbb Bíróság először döntött úgy, hogy a magáncégek "természetes személyek", és az emberi lény összes joga és kiváltsága illeti őket. Ez a döntés indította el a cégek 100 éves menetelését a globális hatalom felé.

A XIX. század közepére a gazdasági társaságok az Egyesült Államok gazdaságának nélkülözhetetlen elemévé váltak. Ekkortól további jogokat és kiváltságokat követeltek, és kaptak. Új, "szabad társulási törvények" születtek, melyek megengedték a társaságoknak, hogy bármilyen üzlettel foglalkozzanak. A cégeknek már nem kellett a közjóért tevékenykedniük, viszont továbbra is élvezhették a korlátolt felelősség előnyeit, melyet a közösségi szolgálat nevében szereztek. Az amerikai polgárháború idején kihasználták a kaotikus állapotokat, bírókat, törvényeket és elnököket is "megvásárolhattak". Kiegészítéseket kényszeríttettek ki azokhoz a törvényekhez, melyek korlátozták a profitjukat. Nagyon erős politikai befolyásuk volt, a civil társadalom nem tudott lépést tartani velük.

A társaságok gyakorlatilag most már saját élettel és "öntudattal" rendelkeztek, s az emberekkel egyenlő bánásmódot követelhettek és kaptak a bíróságokon. Ezáltal viszont jóval nagyobb lett a hatalmuk, mint az embereknek, hiszen hatalmas pénzügyi forrásaik miatt sokkal erőteljesebben védhették meg a jogaikat és szabadságukat, mint bármely egyén. Gyakorlatilag a gazdasági társaság szabadabb lett bármely polgárnál.

Az 1930-as években az Egyesült Államok lakosságának már több mint 80%-át a gazdasági társaságok alkalmazták. A második világháború után egyre jellemzőbb lett a cégek megerősödése. Átalakulások, cégegyesülések során egyre nagyobb és nagyobb és komplexebb vállalati struktúrák alakultak ki az erőforrás-kitermelés, a termelés, az elosztás és a marketing területén. Egyre több cég terjesztette ki tevékenységét más országokra. A cégek növekedésével egyre több multinacionális vállalat jött létre, majd a hatalom és a tőke további koncentrációjával, a világkereskedelem erősödésével létrejöttek a globális, nemzetek feletti vállalatok is. Ez a folyamat különösen megerősödött az 1990-es években.

A következő tényezők tették lehetővé a nagyvállalatok ilyen mértékű kiterjeszkedését:

A világméretű versengés felerősödése erőteljes költségcsökkentési megoldásokra kényszeríti a vállalatokat, aminek legkézenfekvőbb módja a bérkiadások lefaragása, amit a kormányzatok adópolitikája idéz elő. A bérek esetében ugyanis magasabbak a vállalkozások terhei, mint a természeti erőforrások esetében.

A nagyvállalatok jelenlegi fő mozgásiránya: egyre többet és többet termelni egyre kevesebb munkaerővel. Az elmúlt évtizedben az 500 legnagyobb vállalatnál évente 400 ezer állás szűnt meg. A ma leggyorsabban fejlődő területek - a biotechnológia és az informatika - nagyon kevés munkaerőt igényelnek.

Szűkülő világunkban a vállalati növekedés leghatékonyabb eszköze nem az új beruházások létesítése, hanem a piaci részesedés bővítése a kisebb vetélytársak felvásárlása és a vállalatok összeolvadása révén.

A folyamat következtében a repülési, elektronikai és informatikai ipar gyakorlatilag 5, a gyorsétkeztetés 2, az üdítőital- és dohányipar pedig lényegében véve 5 óriásvállalat ellenőrzése alatt áll. A vállalat-összeolvadások jellemző példája volt a Novartis keletkezése 1996-ban a Sandoz és a Ciba-Geigy összeolvadásával, a világ második legnagyobb gyógyszeripari cégét hozva így létre*. A "házasságot" a hatékonyság és a költségcsökkentés jelszavával azonnal jelentős munkaerő-elbocsátások követték. Ez az összeolvadások jellemző kísérőjelensége, miközben a kormányok által adott támogatások és előnyök formájában a költségeket a globalizáció áldozatai fizetik meg.

1. ábra: az autóipari cégek összpontosulása néhány vállalat kezében

Néhány jellemző az óriásvállalatok működésének kötelező szabályai közül:

A haszon kényszere: A haszon minden vállalati elhatározás mozgatórugója. Fontosabb, mint a közösség jóléte, a dolgozók egészsége, az emberek egészsége, a béke, a környezet megőrzése vagy a nemzet biztonsága. Egyes cégek még a szülőországukban "ellenségnek" számító országokkal - például Líbiával, Iránnal, Kubával - való kereskedésnek is meglelik a módját.

A növekedési kényszer: az óriásvállalatok élete a növekedésen múlik. Ez a beruházókkal való kapcsolatuktól, a tőzsdétől, a bankok és a közönség érzékenységétől függ. A növekedés érdekében a vállalatok a világ eldugott sarkaiban fölkutatják a ritka forrásokat és a föld néhány megmaradt ősi helyét föláldozzák a termelés érdekében. A forrásokban gazdag területek lakosainak föl kell adni hagyományos életmódjukat.

Vetélkedés és agresszió - A vállalatokon belül nagyon fontos szerepe van az alkalmazottak és vezetők közötti együttműködésnek. Ugyanakkor a vállalaton belül mindenki rákényszerül arra is, hogy a másik alkalmazottal versenyezzen. A vállalati karrier érdekében rákényszerülnek minden kínálkozó alkalom megragadására mind a vállalaton belül a munkatársakkal szembeni agresszív nyomulásra, mind a vetélytárs cégek kiszorítására.

Erkölcs nélküliség (amoralitás). A vállalatok döntéshozóinak személytelennek kell lenniük, nem lehetnek érzéseik, erkölcseik vagy önzetlen céljaik, ezért a közösségi célokkal vagy a környezeti egészséggel ellentétes elhatározásaik nem ébresztenek bennük lelkifurdalást. A vállalati vezetők díjazzák a "tárgyilagos" döntéshozatalhoz szükséges érzelemmentességet.

A vállalatok ugyanakkor igyekeznek leplezni erkölcs-nélküliségüket és önzetlennek mutatni magukat. Újabban az amerikai ipar arra irányuló erőfeszítéseket tesz, hogy saját magát jó színben tüntesse fel: látszólag aggódnak a környezet tisztaságáért, támogatják a művészetet és a kábítószer-ellenes programokat. Ezekkel a látszat jótékonysági tevékenységekkel azt próbálják kimutatni a társadalom iránt érzett felelősségtudatukat, miközben egyáltalán nem vállalják fel a tevékenységük szociális, környezeti és egyéb következményeit.

Mennyiségi szemlélet: A társaságok számára fontos, hogy a szubjektív információt objektív formába alakítsák, számokká változtassák. Ezért kizárnak a döntési folyamatból mindent, amit nem alakítható számokká. Például az erdők szubjektív vagy spirituális vonatkozásait nem lehet számokká alakítani, tehát nem lehet beilleszteni a vállalatok egyenleteibe. Az erdők szerintük csupán még "lábon álló deszkák".

Időn kívüliség: A gazdasági társaságok időn és téren kívüliek: csak papíron létező törvényes teremtmények. Nem pusztulnak el természetes halállal; túlélik teremtőiket. Nincs helyi kötődésük az alkalmazottak vagy a szomszédok felé. Egy gazdasági társaság nem rendelkezik erkölccsel, nincsenek kötelezettségei, nincs fizikai megtestesülése (a gyár az, ami fizikai egység, nem a vállalat). Egy vállalat minden tevékenységét egyetlen zavaró körülmény első jelére - pl. az alkalmazottak követeléseire, az adók fölemelésére, vagy megszorító környezeti szabályozásra - áthelyezi máshová.

Harcban a Természettel: A vállalati emberek személyükben szerethetik esetleg a természetet, de maguk a vállalatok belső működési törvénye, hogy beleavatkozzanak a természetbe, megváltoztassák és átalakítsák azt. Az árucikkeket előállító cégek haszna abból ered, hogy a nyersanyagokat átalakítják eladható dolgokká. A földben levő fémekből gépkocsit készítenek, a fákból deszkát, házat, bútort és papírárut. Az olajból energia lesz. Minden termékben benne van egy kis darab új alakra hozott természet. Minden gyártási eljárás a természet megváltoztatásával jár együtt. Ha a bolygó egyik részén fölhasználták a forrásokat, a vállalatok máshová költöznek.

Ez a természetátalakítás minden olyan társadalomra jellemző, ahol kialakult a termelés. Azonban ma a folyamat fölgyorsult, mivel a vállalatoknak növekedniük kell, egyre gyorsabb ütemben kimerítve a forrásokat és földolgozva azokat. Eközben azonban a fogyasztás is felgyorsult - a vállalatok alapvető érdeke meggyőzni az embereket, hogy az árucikkek az anyagi megelégedettség forrásai. Az önellátásból adódó elégedettség ugyanis - belső elégedettség, a természeti elkötelezettség vagy a meggazdagodási vágy hiánya - veszélyezteti vállalatok céljait. Így hát végül a vállalatok pusztítják a természet.

Mindent egyformává változtatás (homogenizáció): Az amerikai retorika szerint az árutermelő társadalom nagyobb választási lehetőségeket és sokféleséget ad, mint a többi társadalom. A "választék" azonban nem jelent többet, mint hogy különféle nevekkel azonos termékeket kapunk. A vállalatok abban érdekeltek, hogy mindannyian azonos módon éljünk, ugyanabban a megvásárolt dologban leljük az örömünket, egy olyan világban, amelyben minden család elszigetelten él a családi otthonában és ugyanolyan eszközei vannak, mint a szomszéd családoknak.

 

2. A nemzetek feletti vállalatok és a környezet

A környezet károsításában fő szerepet játszanak a nemzetekfeletti vállalatok:

Néhány multinacionális cég, amely valamilyen szempontból kivívta a környezetvédő szervezetek figyelmét:

DuPont

A DuPont vezető szerepet játszott az ózonréteg pusztításában, az Egyesült Államok egyik legnagyobb veszélyeshulladék-termelője és az ólomtartalmú benzinadalékok egyik utolsó előállítója volt (egész 1991-ig). A DuPont találta ki a freonokat, és állította elő ezek világtermelésének 25%-át. A cég növényvédő szereket is gyárt, és Floridában eddig már több, mint 500 millió dollár kártérítést kellett fizetnie a Benlate nevű szer által a talajban és a termésben okozott károk miatt.

A DuPont 1991-ben 120 ezer tonna veszélyes hulladékot termelt az EÁ-ban - az EPA szerint többet, mint bármely más vállalat. 1991 márciusában a DuPont Quimica Flour nevű mexikói gyára körül annyira elszennyeződött a környezet, hogy a kormány 30 ezer család kitelepítését rendelte el.

Union Carbide

A századvég egyik legnagyobb környezetvédelmi katasztrófája a Union Carbide bhopali vegyipari gyárában történt: 1984. decemberében amikor a gyárból kiszabadult a mérgező metilizocianát, az első héten hatezer ember halt meg. Azóta 16 ezerre emelkedett a halálos áldozatok száma, és több százezerre tehető azok száma, akik valamiféle egészségkárosodást szenvedtek. A mérgezettek között följegyeztek vese, lép és májkárosodást, a női szaporodási szervekét. Csökkent a mérgezettek immunválasza, könnyebben betegszenek meg például tbc-ben. Mutációk jelentkeztek a mérgezettek gyerekeinél. A biztonsági rendszer nem volt megfelelő, s ezt tudták a gyár vezetői is.

A vállalat elnöke, Warren M. Ander először annyira kiborult, hogy azt mondta, egész életét azzal fogja tölteni, hogy cég által okozott gondokat helyrehozza, hogy megjavuljon. Később a Business Week idézete szerint már azt mondta, hogy akkor túlreagálta a helyzetet, és azóta felkészült a vállalat vezetésére, és harcolni fog, hogy a vállalatnak ne kelljen az okozott károkat és a helyreállítási költségeket kifizetnie.

Mitsubishi:

A vállalatcsoportot komoly felelősség terheli a világ esőerdőinek eltűnése kapcsán. Mára a társaság a világ legnagyobb fakitermelőjévé nőtte ki magát.

Kivágják a fákat a Fülöp-szigeteken, Malaysiában, Indonéziában, Pápua Új Guineában és valószínű az érdekeltségük a burmai, thaiföldi, vietnami, kambodzsai, laoszi fakitermelésekben. Tevékenyek Dél-Amerikában: Brazíliában, Bolíviában és Chilében, valamint Szibériában. Kanadában mindenütt jelen vannak: ott a sarkvidéki őserdőket irtják. A Mitsubishi cég vádolható törvénytelen fakitermelés, a szennyezési határértékek megsértése, adócsalás, stb. miatt.

A társaság radioaktív anyagokkal szennyezte Malajziát (ritkaföldfémek termelése során keletkezett hulladék helytelen tárolása révén), 14 atomerőművet épített Japánban és továbbiakat Kínában és Indonéziában.

Ezek után egyre több helyen tiltakoznak a szervezetek a vállalat tevékenysége ellen, bojkottálják áruik megvásárlását (elsősorban a gépkocsikét).

ExxonMobil:

A vállalat a két olajipari óriás, az Exxon és a Mobil egyesülésével jött létre 1999-ben. Főleg az Exxonnak van rossz híre a zöld szervezetek között, de az is köztudomású, hogy a kiotói éghajlatváltozási keretegyezmény legfőbb ellenzője az Exxon és a Mobil volt.

1989. március 24-én Alaszka partjainál zátonyra futott az Exxon Valdez tankhajó, s a kiömlött 11 millió hordó nyersolaj ökológiai katasztrófát okozott. Az olajszennyezéstől tömegével elhullott állatok képe bejárta a világsajtót. Becslések szerint mintegy 100-300 ezer madár lehetett az áldozata a katasztrófának. Több mint ezer fokozottan védett rozmár is elpusztult a beleset következtében. A partvidék több mint 1400 km hosszan szennyeződött.

1998-ban az Egyesült Államok igazságügy-minisztériuma a Tiszta Levegő törvény 200 alkalommal történő megsértésével vádolta meg az Exxont. A Citizens for a Better Environment szervezet több tízezer ivóvízforrás elszennyezése miatt okolta az Exxont. 1998 januárjában több mint 40 ezer hordó olaj ömlött ki a Mobil olajvezetékéből Nigéria partjainál.

Az ExxonMobil vezette konzorcium kezdte el építeni a Csád-Kamerun Kőolajvezetéket. A beruházás jelentős tiltakozást váltott ki a társadalmi szervezetek körében. A tervek szerint egy 650 km hosszú kőolajvezeték épül Csádból a Guineai-öbölig. Kameruni parti esőerdőkön, fontos folyórendszereken vezetne keresztül. A környezetvédő szervezetek az erdőirtás, folyószennyezés miatt aggódnak. A Világbank is elismeri, hogy a beruházás a térségben az olajipari fejlesztések erősödéséhez valamint az üvegház gázok hosszú távú felhalmozódásához vezet, az egész bolygó környezeti állapotát veszélyeztetve. Nagy a valószínűsége, hogy a csádi polgárok semmit sem fognak élvezni a Világbank által pénzelt befektetés előnyeiből, viszont lehetséges, hogy a csádi kormány fegyverkezésre fogja költeni az olajbevételeket.

Shell:

A cég elsősorban a Nigériában elkövetett bűnei miatt vívta ki a civil szervezetek ellenszenvét. A 90-es évek közepén az ogoni törzs tagjai tiltakoztak a földjükön keresztül vezetett olajvezetékek miatt, amely elfoglalta földjeiket, a szivárgó olaj pedig tönkretette a termőtalajt, a mangrove mocsarakat. A tiltakozó tömeg ellen a nigériai kormány a Shell támogatásával erőszakot vetett be, több embert meggyilkoltak, s tiltakozók szellemi vezérét, Ken-saro-Wiva költőt - a nemzetközi tiltakozás ellenére - több társával együtt kivégezték. A Shell egyik vezetője a nemrégiben ismerte be, hogy pár évvel ezelőtt kézifegyvereket vásároltak a nigériai rendőrség számára.

Éghajlatváltozás:

Az éghajlatváltozás előidézésében elsősorban a legnagyobb olajipari cégeknek, valamint a szénerőműveket üzemeltető vállalatoknak van jelentős szerepe. De emellett a közlekedés is jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, ezért az összes szállítással, kereskedelemmel foglalkozó cégnek komoly felelőssége van. A nemzetek feletti vállalatok az éghajlatváltozással kapcsolatban éveken keresztül tudósok sorait fizették meg, hogy olyan tanulmányokat közöljenek velünk, amely kétségbe vonja az éghajlatváltozást.

És bár az éghajlatváltozás ténye ma már egyre inkább nyilvánvaló, a legújabb ENSZ jelentések is igazolják, hogy jelentős részben az emberi tevékenységnek köszönhető az klímaváltozás, mégis mindent elkövetnek ezek a cégek azért, hogy ne kelljen korlátozniuk széndioxid kibocsátásukat. A kiotói klímatárgyalásokon minden trükköt bevetettek, hogy különféle kiskapukon (például kibocsátás-kereskedelem) keresztül megmaradjon a lehetőségük arra, hogy tovább fűtsék az éghajlatot. Ezeknek a cégeknek jelentős befolyásuk van az Egyesült Államok tárgyaló delegációjára, s ezek után nem csoda, hogy a 2000 novemberében lezajlott hágai klímatárgyalások kudarcba fulladtak.

A 2000. évi amerikai elnökválasztási kampány során George W. Bush legfőbb támogatói között voltak a legnagyobb olajvállalatok, az Exxon Mobil, a Chevron Texaco és a BP Amoco. Mivel e cégeknek nem érdeke a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése, ezért röviddel hivatalba lépése után az új elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem ratifikálja az éghajlatváltozásról szóló Kiotói Egyezményt. (Az egyezményben ugyanis az Egyesült Államok azt vállalta, hogy 2012-ig 7%-kal csökkenti széndioxid kibocsátását - ehhez képest az EÁ kibocsátása 1990 és 2000 között 10%-kal nőtt.

Néhány földrész, ország ill. nagyvállalat éves széndioxid kibocsátása

 

millió tonna CO2 / év

Dél-Amerika

747,3

Afrika

745,6

BP Amoco

622,6

ExxonMobil

601,4

Nagy-Britannia

543,3

Shell

493,7

Közép-Amerika

477,0

Kanada

470,8

Olaszország

410,0

Franciaország

362,0

Mexikó

327,6

Brazília

287,5

Ausztrália

286,0

Szaúd-Arábia

227,1

Chevron

187,6

Hollandia

178,8

Törökország

160,5

Thaiföld

155,5

Texaco

145,7

Forrás: Corporatewatch US

Génmanipuláció:

Korábban szennyezésekről elhíresült vegyipari cégek újabban a biotechnológia felé fordultak.

Aventis: E német-francia cég amerikai leányvállalata körül 2000 őszén robbant ki a botrány. A mintegy tucat környezetvédő szervezetet tömörítő GE Alert hálózat nyilvánosságra hozta, hogy a Kraft Foods által forgalmazott csipszekben olyan, az Aventis által kifejlesztett génmódostott kukoricafélét (Starlink) találtak, amely - feltételezett allergiakeltő hatása miatt - emberi fogyasztásra nem engedélyezett. Később más cégek termékeiben is találtak ebből a génmanipulált kukoricafajtából. Emiatt vállalatok sora kényszerült a boltok polcairól visszavonni ezeket az élelmiszereket. Az ügy hátterében az áll, hogy amikor az Aventis eladta az amerikai gazdáknak a Starlink vetőmagot, nem tájékoztatta őket, hogy az csak állati fogyasztásra engedélyezett. Az eset kapcsán 2000. november végéig 44-en jelentették be, hogy Starlink tartalmú termék elfogyasztása után allergiás panaszokkal betegedtek meg. Ezek közül az EPA (az amerikai környezetvédelmi hivatal) által felkért szakértő bizottság megállapította, hogy 14 esetben nagyon valószínű, hogy a Starlink okozta a megbetegedéseket. Az amerikai cég most tengerentúli országokban próbál megszabadulni az amerikai piacon eladhatatlan génmanipulált kukoricától. Japánban már többször beszámoltak arról, hogy Starlinket találtak a kukorica szállítmányokban.

Monsanto: a cég elsősorban Amerikában híresült el vegyipari tevékenysége és az ahhoz kötődő szennyezések miatt. Napjainkban a génmanipuláció területén való agresszív terjeszkedése miatt vált a zöld szervezetek fő célpontjává. Egyik fő terméke a glüfozát tartalmú Roundup gyomirtó szer, amely minden növényt elpusztít. Ehhez fejlesztettek ki olyan génmanipulált szója fajtát, amely ellenáll e gyomirtónak. Így a vegyszert és a vetőmagot együtt tudják forgalmazni. E vetőmag elterjedése tovább fokozza majd a gyomirtó szerek használatát. Ráadásul a cég a gazdákkal olyan szerződést kötött, hogy a vetőmagokat a cég engedélye nélkül a következő évben nem ültethetik el.

A Friends of the Earth International (Föld Barátai) tagszervezetei kampányainak
a következő nemzetek-feletti cégek állnak a középpontjában:

Ország/szervezet

 

Anglia, Wales, Észak-Írország (EWNI)

Shell, Rio Tinto, Tarmac, Monsanto, Sinar Mas (indonéz), KTL, CGNU, Scotts (USA), Balfour Beatty

Banglades

Shell

Chile

Boise, Cascade

Curacao-szigetek

Shell

Csehország

Westinghouse/BNFL, Monsanto

Grenada

Ritz-Carlton Hotel

Hollandia

Shell

Kolumbia

Occidental, BP, Exxon, RioTinto

Norvégia

Monsanto, Bayer, RhonePoulenc

Peru

Doerum, Manhattan, Newmont, Monto Blanco

Project Underground

Newmont, Chevron, Occcidental

Skócia

Redland Lafaze; British Energy

Sri Lanka

IMC/Agrico, Tomen Phosphate Industries

Uruguay

Shell, Gas de France, North Ltd, Greenstone, Weyerhauser, Monsanto, Aventis, Novartis

A vállalatok zöldülése vagy zöldrefestés?

Az elmúlt évtizedekben ahogy erősödtek a természetvédő szervezetek, és a figyelem is a környezetvédelem felé fordult, erősödött a lakosság környezeti tudatossága, egyre több vállalat volt kénytelen változtatni gyakorlatán. De általában nem a tisztább eljárások megvalósítására törekedtek és törekszenek, hanem a mérgező hulladékok "kezelésére". Egész iparág összpontosít erre a feladatra: a "környezeti ipar". Ennek termelési értéke évi 200 milliárd dollár volt már 1990-ben. Csak összehasonlításul: a repülőgépipar éves forgalma 180 milliárd, a vegyipar esetében az 500 milliárd. A megelőzés helyett többnyire "csővégi" megoldásokra összpontosítanak, hulladéklerakók és égetők építését erőltetik. A kevesebb termelés, a kevesebb hulladék termelése helyett inkább azok utólagos kezelésére összpontosítnak, hiszen abból lehet bevétel.

A DuPont még 1974-ben kimondta: "a hulladékok lerakását kell szabályozni és nem azt, hogy milyen gyártási eljárásokat használunk és mit termelünk."

Néhány helyen azért hosszú évtizedes vonakodás után, de elkezdték bevezetni a tisztább termelési technológiákat. De ennél még jellemzőbb folyamat, hogy a szennyező iparágakat kitelepítették olyan fejlődő országokba, ahol alacsonyabb környezeti normák, illetve alacsonyabb környezeti kultúra jellemző. Így aztán otthon könnyen tetszeleghetnek "környezetbarát" cég színében.

A Sandoz például az 1986-os rajnai baleset után Brazíliába költöztette teljes szulfoton-termelését. A Dow Chemical, az ICI, a Solvay - Mexikóba, Brazíliába, Arábiába, Egyiptomba, Thaiföldre, Indiába, Taiwanra és Kínába helyezte ki a termelést. A Mitsubishi Malaysiában olyan üzemet épített, amit Japánban nem engedélyeztek.

A szennyező üzemek kitelepítése mellett a "zöld" arculat megteremtésének elterjedt módszere az úgynevezett "zöldrefestés". A valódi környezetbarát megoldások bevezetése helyett egy-egy cégnek sokkal jobban megéri, ha olyan marketing kampányra költenek, amelynek során azt a benyomást keltik a fogyasztóban, hogy a cég milyen felelősen viselkedik, milyen sokat tesz a környezet védelméért. A "zöldrefestés" egy finom PR stratégiát takar, amelyet azok a természetromboló óriáscégek használnak fel, amelyek megpróbálnak környezetbarátnak tűnni, a környezetvédelmi aktivisták nyelvezetét használva. Reklámcégeket, közönségkapcsolat (PR) cégeket bíznak meg, hogy kialakítsák a cég "zöld" arculatát, termékeiken "környezetbarát", "ózonbarát" feliratokat, "újrahasznosítható", "der Grüne Punkt" jelzéseket helyeznek el anélkül, hogy azoknak közük lenne a környezet védelméhez.

Szintén a "zöldrefestés" eszköztárába tartozik, hogy úgynevezett "civil szervezeteket" támogatnak, amelyek a környezetvédők ellen kampányolnak (pl. Wise Use) a multik érdekeit képviselve, valamint tudósokat fizetnek le, hogy cáfolják az éghajlatváltozás tényét vagy a génmanipulált termékek kockázatait. Hatalmas pénzeket adnak PR cégeknek (mint például a Burson-Marsteller, Edelman, Hill & Knowlton), akik óriási reklámhadjáratot végeznek a multik érdekében (például a kiotói klímatárgyalások idején a vállalatok szén-dioxid kibocsátását korlátozó javaslatok ellen). Környezetvédelmi konferenciákat szerveznek, nagy hűhót csapnak az önkéntes vállalások folyamatos bővítéseiről, környezetvédelmi díjat adnak egy-egy cégnek. Mindezek az erőfeszítések azt célozzák, hogy ezáltal elkerülhessék e cégek környezetpusztító tevékenységeinek korlátozására irányuló kötelező érvényű szabályok bevezetését.

1999 májusában, a Connecticut Főiskola az "Inherit the Earth" díjat a Monsanto cégnek ítélte oda, környezettudatos üzleti tevékenységéért.

A zöldrefestés (angolul: "greenwash") már annyira elterjedt, hogy ma már a Concise Oxford English helyesírási szótárban is szerepel: "egy szervezet hamis információt terjeszt annak érdekében, hogy a környezettudatos arculatot alakítson ki magáról."

Az amerikai Corporate Watch szervezet meghatározása szerint a zöldrefestés: "1) Környezetpusztító vagy társadalmilag ártalmas cégek kísérlete megőrizni vagy kiterjeszteni piacaikat környezetbarátnak tettetve magukat és úgy tenni, mintha ők lennének a szegénység elleni küzdelem vezetői. 2) Bármilyen, a fogyasztók vagy a döntéshozók agymosására irányuló kísérlet, amely azt célozza, hogy azt higgyék, hogy a szennyező óriásvállalatok a környezetileg fenntartható fejlődés kulcsa."

A zöldrefestésben leggyakrabban közreműködő PR cégek egyike a Burson Marstellers, amelynek 28 országban 56 irodája van. Ők voltak azok, akik segítettek tisztára mosni a Union Carbide cég arculatát a bhopali katasztrófa után, ők igyekeztek kisebbíteni a harrisburgi nukleáris baleset jelentőségét, zöldre festeni az Exxon arculatát az 1989-es Exxon Valdez tankhajó balesete után. A Monsanto-t az Egyesült Államokban segítették abban a kampányban, hogy ne kelljen címkézniük a szarvasmarha növekedési hormont tartalmazó tejet. Az európai géntechnológia cégeket tömörítő Europabio lobbiszervezettel is együttműködnek annak érdekében, hogy a géntechnológiát elfogadottá tegyék a földrészen. A Burson Marsteller emellett gyakran működik együtt diktátorokkal is és emberi jogsértésekért felelős kormányokkal, hogy a nemzetközi közvélemény számára szebb képet fessenek (pl. a Kelet-Timorban több százezer ember meggyilkolásáért felelős indonéz diktátor Suharto vagy az 1988-as szöuli olimpia előtt a dél-koreai kormány is az ügyfelük volt).

 

3. Nemzetek feletti vállalatok Magyarországon

Az elmúlt évtizedben különféle kedvezményekkel (adómentesség, munkahelyi létesítési támogatások, ipari parkok, infrastruktúra biztosítása) zöldmezős és néha barnamezős beruházásokkal csábították be hazánkba a külföldi vállalatokat. Ennek eredményeképpen ma már a hazánkban működő vállalatok 80%-a külföldi cégek kezén van. Egyes közgazdászok szerint ez az arány már visszafordíthatatlan változásokat okoz egy ország gazdaságában.

A privatizáció során egész iparágak, szektorok kerültek külföldi kézbe (energiaszektor, növényolaj-ipar, cementipar, építőipar, tejipar). Sok esetben a cégek elsősorban piacvásárlás, vagy a hazai márkák megszerzése céljából vették meg a hazai vállalatokat. Volt olyan eset, amikor a privatizáció után a külföldi cég leállította a Magyarországról történő exportot az anyaország felé. Több esetben leállították a termelést, bezárták a gyárakat, elbocsátották a munkásokat.

Miközben a külföldi cégek jelentős adókedvezményeket kapnak, az állam nem sok bevételhez jut e vállalatok tevékenysége következtében, mert a nyereség kijuttatására az országból különféle tőkekimenekítési módszereket alkalmaznak: know-how, licencjogok, rendkívül magas menedzsmentszolgáltatási és tanácsadói megbízási díjak, stb.

A Suzuki esztergomi gépkocsi-összeszerelő üzeme 1991-ben kezdett termelni, évi 50.000 db gépkocsit. 1000 embert alkalmaznak, a gyár alaptőkéje induláskor 5 milliárd jen, a magyar részesedés 60% felett volt. 10.494 milliárd jen kölcsönt adtak a japánok, amiért a magyar állam biztosítékot nyújt. A Suzuki 10 évre adómentességet kapott, s 22%-os vámcsökkentést a behozott alkatrészekre. További kedvezményeket is kaptak, hogy munkahelyteremtésre és beruházásra.

A Ford székesfehérvári autóalkatrész-gyárának létesítésére szintén megkapta a 10 éves adómentességet, és egyéb kedvezményeket. Az új üzemben 670 embert alkalmaznak.

A cégeknek Magyarországi letelepedésekor azzal érveltek, hogy munkahelyeket teremtenek. De ha a Suzuki, a Ford és a GM új munkahelyeit számoljuk, akkor ez munkahelyenként 11.9 millió Ft-ot jelent. Abban az időszakban Magyarországon egy munkahely teremtésének a költsége csak félmillió Ft volt!

A General Motors gépkocsi összeszerelő üzemet nyitott 1992-ben Szentgotthárdon. 1990-ben, amikor a gyár még épült, egy szentgotthárdi lap GM vezetőket idézett, akik elismerték, hogy nem tudnak mit csinálni a gyár mérgező hulladékaival, s hogy ők nem tudnak megbirkózni minden környezeti gonddal. Nem volt kötelező környezeti hatásvizsgálat az üzem megnyitása előtt.

A Danone alig fél évvel azután, hogy 2000 végén megvásárolta a Győri Keksz és Ostyagyárat, ezzel 60%-os részesedést szerezve a hazai keksz és ostyapiacon, bejelentette, hogy bezárja a győri gyárat. A 101 éves múltra visszatekintő gyár bezárásának terve, mintegy 700 munkahely megszűnését jelentené. Felmerült az is, hogy ezáltal a közkedvelt, hagyományos győri termékek (Pilóta keksz, Balaton szelet, Vaniliás karika) eltűnnének a piacról. Mindezt tetézte még, hogy a Danone igazgatója a győri polgármester előtt kijelentette, hogy ők nem gyárat vettek, csak piacot. Az eset hatalmas felháborodást keltett a hazai közvéleményben: az interneten keresztül szinte egy nap alatt országos bojkott szerveződött, több tüntetés is volt a győri kekszgyár előtt, s a győri polgármester, valamint a gazdasági miniszter is tárgyalást kezdett a francia tulajdonú cég vezetőivel. A cég vezetői tettek egy homályos szóbeli ígéretet, hogy mindent megtesznek a győri munkahelyek megmentése érdekében, de erre nem adtak írásos garanciát. A fogyasztók bojkottjának hatására, amelynek következtében a Danone termékeinek forgalma 10%-kal csökkent, végül a cég meghátrált, és úgy döntöttek, hogy nem zárják be a gyárat. A győri kekszüzemben mintegy 300 munkahely szűnik meg, az átszervezés minden második dolgozót érint. Mintegy 200-at küldenek el az üzembõl, mert megszűnik a munkahelyük. A jövőben a cégcsoport székesfehérvári gyárát fejlesztik, ezért 120 győri munkást oda terveznek áthelyezni. A kényszerű költözködésnek a győriek nem örülnek, hiszen érzelmileg jobban kötődnek lakóhelyükhöz, mint azt a francia tulajdonosok gondolják. Sokak szerint az, hogy most nem zárják be a győri kekszgyárat, csak félsiker - szakértők kevés esélyt látnak arra, hogy a gyár öt évnél tovább kihúzza bezárás nélkül. A kedvező fekvésű terület ugyanis az ingatlanüzletben állandó kísértést jelent. Ezért a bizalmatlan fogyasztók tovább folytatják a Danone elleni bojkottot.

Környezet és a multik Magyarországon

Bár a hazai környezetvédő mozgalom még nem túl sokat foglalkozott a nemzetekfeletti cégek tevékenységeivel, kedvezőtlen tapasztalatok már így is vannak - elsősorban a hulladék, csomagolás és a zöldfelületek csökkenése kapcsán, valamint egy két évvel ezelőtti ipari baleset kapcsán folyószennyezés miatt.

Magyarországon az elmúlt évtizedben a következő nemzetekfeletti cégekkel volt gondja a zöld szervezeteknek (nem teljes lista):

Coca Cola és Pepsi Cola: a két cég tíz év alatt szintet teljesen tönkretette az üdítőitalok hazánkban évtizedeken át tökéletesen működő visszaváltó rendszerét. Először bevezették az egyszerhasználatos, eldobó műanyag PET palackokat és a fémdobozos üdítőitalokat, majd 1993-ban a többszörhasználható műanyagpalackokat (PRB). A PRB palackok bevezetésével nem az eldobó műanyagpalackok helyettesítése volt a cél, hanem a vásárlók által akkor még mindig jelentős mértékben választott betétes üvegeket kívánták kiszorítani a piacról. A kereskedők hathatós támogatásával sikerült elérniük, hogy a fogyasztók a visszaváltható üveggel szinte azonos értékűnek fogadják el a visszaváltható műanyagpalackot. Ehhez jelentősen hozzájárult, hogy a reklámok és plakátok által azt sugallták, hogy a PRB palack is üveg (pl. "+üveg" feliratok az üdítős polcokon). Emellett környezetvédelmi kormányzat gyengesége is segítette a műanyagpalackok terjedését, amikor bevezették csomagolóanyagok termékdíját, a szabályok elsősorban a csomagolóiparnak - s így az itt említett két cégnek is - kedveztek.

Az évtized második felére sikerült kiszorítaniuk a visszaváltható üveget a magyar piacról. A műanyagpalackok bevezetése a csomagolóanyag hulladék jelentős megnövekedését eredményezi. Még a visszaváltható PRB palackok is jóval több hulladékot jelentenek, hiszen míg az üveget akár 40-50 alkalommal is újra lehetett tölteni, a műanyagpalackok a legjobb esetben is csak 6-8 újratöltést érnek meg, s ezután a hulladéklerakókra kerülnek. Ezzel szemben az üveget újra lehetett olvasztani. Emellett az a tény, hogy mind a Pepsi mind Coca Cola egyetlen töltőüzemet működtet az országban, a szállítási távolságok és a közúti szállításból fakadó környezeti károk növekedését eredményezi. Ráadásul a Pepsi a visszaváltható PRB-palackokat Hollandiából üres állapotban szállíttatja kamionokon Magyarországra.

2001 októberében a Pepsi félrevezető reklámkampányt indított a visszaváltható műanyagpalackok ellen, az eldobó palackokat népszerűsítve. A kampányt a környezetvédő szervezetek hatalmas felháborodása követte. Ennek következtében a cég egy hónap után kénytelen volt leállítani az akciót, amelyről azóta a Reklámetikai Bizottság is kijelentette, hogy mind a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló törvényt, mind pedig a Magyar Reklámetikai Kódex elõírásait sérti. A reklámtörvény ugyanis kimondja: "Tilos közzé tenni olyan reklámot, amely ... környezet-, illetve természetkárosító magatartásra ösztönöz."

Tetra Pack: a betétes, visszaváltható üveges rostos üdítőitalok eltüntetése a piacról, helyettük az eldobó, egyutas kombinált dobozos csomagolás elterjesztése. Hasonlóan az üdítőkhöz, a tejtermékeknél is elterjesztették a kombinált dobozos csomagolást. Ráadásul a fogyasztókkal nagyrészt sikerült elhitetniük, hogy ez papírcsomagolás, sőt a fogyasztók megtévesztésére még olyan hirdetéseket is készített, amely azt sugallta, hogy ez környezetbarát csomagolás ("tökéletesítjük a természetet").

(Egy másik, kombinált dobozokat gyártó céget, a Combiblockot a versenyhivatal meg is büntette azért, mert környezetbarát csomagolásként reklámozta termékeit.)

McDonald's: Ezt a céget elsősorban a fogyasztói kultúra szimbólumának tekintik a hazai zöld szervezetek, az eldobó, rohanó fogyasztói életmód elterjesztésének mintaképeként. A céggel szemben nagyon sok kritika merült fel az évek során. Az eldobó csomagolások használata, ebből adódóan rengeteg hulladékot termelnek. Emellett egy másik gyakran hangoztatott vád, hogy a hamburgereikhez szükséges marhahús előállításához szükséges takarmányok és legelők igénye miatt, valamint a csomagoláshoz szükséges papír előállításához Dél-Amerikában esőerdőket irtanak ki. További vád a cég ellen, hogy rendkívül alacsony munkabérért, nem megfelelő körülmények között foglalkoztatja alkalmazottait. A McDonald'snál nem engedélyezik a szakszervezetek működését sem. A cég néhány évvel ezelőtt beperelt Angliában két környezetvédő aktivistát, akik szórólapon kritizálták a Mcdonald's tevékenységét. A két évig tartó perről hazai környezetvédelmi folyóiratok is beszámoltak (pl. Kukabúvár). A vállalat ellen nemzetközi környezetvédő hálózatok egész sora küzd már évek óta (pl. McLibel Campaign).

TESCO: ez a cég a hozzá hasonló áruházláncok és bevásárlóközpontok terjedésével kiszorítja a helyi kiskereskedőket a piacról. Polcaikon elsősorban külföldön megtermelt, nagy szállításigényű termékek találhatók meg. Ezek pedig többnyire jelentős környezeti terheléssel kerülnek előállításra (nagyüzemi termelés, vegyszerek, tartósítószerek, stb.), a hatalmas szállítási távolságok miatt pedig még a légszennyezést is növelik.

Dunaújvárosban a Tesco a várost övező 9 hektáros véderdő helyén akarja felépíteni legújabb bevásárlóközpontját, veszélyeztetve ezzel a város lakóinak egészségét.

Budapesten és környékén hatalmas bevásárlóközpontok (TESCO, Auchan, Mammut, Campona, stb.) épültek korábbi zöldterületek beépítésével, sok fa esett áldozatul e beruházásoknak.

*

A romániai Nagybányán tevékenykedő Aurul bányavállalat ügye valószínűleg mindenki előtt ismert. 2000. január 30-án több mint 100 ezer köbméter cianid-tartalmú szennyvíz ömlött a Zazar folyón keresztül a Szamosba, majd a Tiszába és végült elszennyezte a Dunát is.

A szennyezés következtében óriási mértékben károsodott a Szamos és a Tisza élővilága, több mint ezer tonna hal pusztul el, köztük védett fajok is. A meddőből ciános technológiával aranyat kitermelő ausztrál-román Aurul vegyesvállalat olyan körülmények között végezte a tevékenységét, amelynek szinte törvényszerű következménye volt a baleset. Az ausztrál tulajdonos Esmeralda Ltd. valószínűleg a gyenge környezetvédelmi szabályozások miatt építette fel a vállalatát Nagybányán (ökogyarmatosítás). A minél nagyobb mértékű haszonszerzést előtérbe helyezték a környezetvédelmi érdekekhez képest. A magyar állam 29,3 milliárd Ft-os kárigényt nyújtott be a céggel szemben. Valószínűleg évekig fog tartani, mire a Tisza magához tér az ökológiai katasztrófa után. Az ügyben az Aurul SA ill. az ausztrál tulajdonos Esmeralda Ltd. mellett a Dresdner Bank is érintett, ugyanis 8,5 millió dollár kölcsönnel támogatták a beruházást. A magyar állam 29,3 milliárd Ft-os kárigényt nyújtott be a szennyező céggel szemben. A per során a cég megpróbálja húzni az időt: az első tárgyaláson az Aurul helyett a korábban ismeretlen, Transgold nevű cég jogi képviselõje jelent meg, arra kényszerítve a bíróságot, hogy a jogállás tisztázásáig elnapolja az ügyet.

 

4. Mit tehetünk a nemzetekfeletti vállalatok uralta globális világban?

Elsősorban alaposan tájékozódunk a vállalatok tevékenységéről, termékeiről, és ismerőseinket is tájékoztatjuk.

Kritikus, etikus fogyasztóként döntünk a vásárlások során. Ne vásároljunk olyan cégek termékeit, akikről köztudott, hogy környezetszennyező módon állítják elő termékeiket, ilyen tevékenységeket támogatnak, túl sok reklámot alkalmaznak vagy a minél több fogyasztásra sarkallják a fogyasztókat. (A tájékozódáshoz hasznos lehet a The Ethical Consumer által összeállított szempontrendszer). Szintén érdemes figyelembe venni, hogy az adott termék rendelkezik-e valamilyen környezetbarát tanúsítvánnyal. Itt azonban vigyázni kell, mert sok vállalat használ "saját" öko jelzéseket a fogyasztók megtévesztésére. Hazánkban az egyetlen hivatalos ökobélyeg a "Cédrus". Élelmiszer esetén pedig a Biokontroll Kht. ad ki tanúsítványt az organikus (bio) termékekről.

Italok esetén figyeljünk oda a csomagolásra is: olyan termékeket vásároljunk, amely visszaváltható üvegben kapható. Hosszú idő után ismét lehet kapni rostos üdítő italt is visszaváltható üvegben - egy hazai cég termeli.

Kerüljük a génmódosított termékeket (sajnos idehaza elég nehéz arról meggyőződni, hogy egy termék génmanipulált-e mert nincsenek bevizsgálva, így csak a forgalmazó önbevallására hagyatkozhatunk).

Részesítsük előnyben a helyben termelt termékeket, a helyi termelőket illetve az etikus befektetéseket végző vállalatokat (BodyShop, Ben & Jerry's, stb.). Sajnos jelenleg hazánkban még nem nagyon van mód etikus befektetésekre, reméljük lassan itthon is működni fog az etikus befektetéseket zászlajukra tűző bankot és vállalatok.

Levelet írhatunk a vállalatok vezetőinek, tájékoztatást kérhetünk a cég tevékenységéről, javasolhatjuk, hogy termelésük, termékeik legyenek környezetet kímélőbbek, vegyék figyelembe az emberi jogokat, stb.

Szervezetten, egyesületek és más társadalmi szervezetek keretében hatékonyabban lehet fellépni a nemzetekfeletti vállalatok tevékenységeinek káros hatásai ellen. A Danone elleni bojkott sikere is mutatja, hogy hatékonyan fel lehet lépni még hazánkban is a nemzetek feletti vállatok ellen.

Ma már több szervezet küzd azért, hogy nemzetközi egyezmények szabályozzák az óriásvállalatok tevékenységét, felelősségre vonhatóságát.

Egyes zöld szervezetek a kampányuk célpontjában szereplő cégek részvényeiből vásárolnak egyet-egyet, így bejuthatnak a cég közgyűlésére, és ott felszólalhatnak, elmondhatják a cég tevékenységével kapcsolatos kritikájukat, pozitív változásokat szorgalmazhatnak.


Cégminősítés

A "The Ethical Consumer" kéthavonta megjelenő angol magazin, amely elsősorban fogyasztóvédelemmel foglalkozik. A környezettudatos fogyasztóhoz szól, akinek elsődleges szempontja, hogy olyan termékeket vásároljon, amelyek a lehető legkevésbé okoznak környezeti és/vagy társadalmi konfliktusokat. Röviden felsoroljuk az általuk alkalmazott minősítési szempontokat. Reméljük, rövidesen itthon is elérhetőek lesznek az ilyen kérdésekre vonatkozó információk.

I. Érdekeltségek diktatúrákban

Fekete pontot kap az a cég, amelynek min. 6 pontja gyűlik össze, kék pontot kap akinek 1-5 jön össze, üresen marad a hely a táblázatban, ha nem merült fel kritika.

2 pontot jelent, ha a cégnek érdekeltsége van a felsorolt országokban (ezek az országok nem felelnek meg az Amnesty International elvárásainak): Afganisztán, Burma, Kolumbia, India, Indonézia, Irán, Irak, Libanon, Libéria, Mauritánia, Marokkó, Peru, Fülöp-szigetek, Szomália, Szíria, Törökország.

1 pontot kap a cég, ha az alábbi országokban van üzleti tevékenysége (állítólag ezek egy fokkal jobb államok): Algéria, Angola, Bahrain, Brazília, Kína, Egyiptom, Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Izrael, Jordánia, Kenya, Kuvait, Mali, Mexikó, Nepál, Nigéria, Pápua-Új-Guinea, Szenegál, Sri Lanka, Szudán, Uganda

II. Szakszervezeti kapcsolatok

Fekete pont vagy kék pont, aszerint, hogy van-e az adott cégnél szakszervezeti probléma, ill. előfordul-e goromba válasz a munkások akcióira.

III. Bérek és munkakörülmények

Fekete pont vagy kék pont azon cégeknek, amelyeknél alacsonyabbak a bérek a létminimumnál vagy a dolgozók egészségét veszélyeztetik.

IV. Birtokháborítás

Vannak-e birtokviták? Rossz pont azoknak, akik bennszülöttek földjén építettek üzemet és kitelepítették az őslakosokat.

V. Környezet

Akik szennyezik valamilyen formában a környezetet, azoknak rosszpont.

VI. Felelőtlen piaci magatartás

Fekete pont komoly egészségi károsításokkal járó szennyezések, kék pont egészségre káros termékek előállítása.

VII. Atomenergia

Fekete pont, ha a cég részt vesz uránbányászatban, atomerőművek építésében, eszközök előállításában és forgalmazásában, nukleáris kutatásban.

VIII. Fegyvergyártás

Fekete pont fegyverek gyártása, forgalmazása vagy bármilyen harci eszköz előállítása.

IX. Állatkísérletek

Fekete pont saját állatkísérletek, élveboncolás kísérletek alkalmazása.

X. Nagyüzemi állattartás

Fekete pont intenzív állattartás, állategészségügyi problémák, nem humánus állattartás, kék pont ahol nincs bizonyíték arra, hogy az állatokat humánusan tartják.

XI. Más állati jogsértések

Hús-, bőr- szőrmeüzletben résztvevő vállalatok vagy ezek gépeit előállítók.

XII. Politikai adományok

Bizonyított, hogy a pártokban mossák a pénzüket tisztára.

XIII. Bojkott felhívások

Rossz pont, ha bárhol a Földön valakik bojkottra szólítanak fel a cég ellen.


 

Függelékek
A világ 100 legnagyobb cége közül hazánkban jelen lévő vállalatok

Cég

Magyarországi leágazás

ExxonMobil Esso Hungária Kereskedelmi Kft.,
Mobil Oil Hungary Kft
General Motors Co. OPEL Southeast Europe Kft
OPEL Magyarország Kft.
Ford Motor Co. Ford Hungária Kft.
DaimlerChrysler AG DaimlerChrysler AG Magyarországi Képviselete,
DaimlerChrysler RailSystems Máv
DebisIT Services Unisoftware Kft.
Dataware Kft
Mitsui and Co. Mitsui and Co. Ltd.
Toyota Motor Corp. Toyota Motor Hungary Kft.
Denso Gyártó Magyarország Kft.
Mitsubishi Corp. Mitsubishi Corp. Képviseleti iroda
Itochu Corp. Itochu Corp. Budapest
General Electric Co. GE Hungary Rt.
Budapest Bank Rt.
Medicor rntgen rt.
Royal Dutch / Shell Group Shell Hungary Rt.
Shell Gas Hungary rt.
BPAmoco BP magyarország Kereskedelmi Kft.
Amoco Fabrics Magyaroszág Termelő Kft.
Marubeni Corp. Marubeni Hungary Ltd.
Sumimoto Corp. Sumimoto Corp. Europe Plc.
Summit Motors Hungary Rt.
Summit Pénzügy Rt.
Summit-Agro kft.
IBM IBM Magyarország Kft
Citigroup Citibank Rt.
Citibank Értékpapír Rt.
Philip Morris Companies Philip Morris Magyaroszág Kft.
Egri Dohánygyár Kft.
Kraft Jacobs Suchard Hungária Kft.
Nissho Iwai Corp. Nissho Iwai Corporatisation
Volkswagen AG Audi Hungári Motor Kft.
Siemens AG Siemens Rt.
Siemens Telefongyár Kft.
Siemens Investor Kft.
Sysdata Kft.
Er
őkar Rt.
AXA AXA-Colonia Biztosíó Rt.
AXA-Colonia Magánnyugdíjpénztár
AXA-Colonia Önkéntes Nyugdíjpénztár
Matsushita Electric Panasonic Hungary Kft.
Allianz AG Hungária Biztosító Rt.
Sony Corp. Sony Hungária Kft.
AT&T AT&T Gobal Network Services Hungary Kft.
Honda Motor Co. Honda Hungary Ltd.
Boeing Co. Boeing Aerospace Hungary Kft.
FIAT Fiat Magyaroszág Kft.
BNP Paribas Groupe BNP Képviselet
BNP Dresdner Bank (Hungária) Rt.
BNP Dresdner Bank (Hungária) Értékpaír Rt.
Magyar Cetelem Bank Rt.
Veba AG Aral Hungária Rt.
Raab Karcher Budapest Rt.
Degussa Hüls Hungária Kft.
SBC Communications Magyarcom Szolgáltató Komunikációs Kft.
Metro AG Metro Holding Hungária Kft.
Metro Kereskedelmi Kft.
Praktiker Magyarország Kft.
Nestlé Nestlé Hungária Kft.
Jupiter Állateledel-gyártó Kft.
Deutsche Bank AG Deutsche Bank Rt.
ING Groep ING Bank Hungary Rt.
N-N Magyarország
ING Baring Rt.
ING Investment Management Rt.
Totalfina Total Hungária Kereskedelmi Kft.
Totalgaz Hungária Kft.
Elf Aquitaine Chinoin Rt.
Vivendi VIVENDI Telecom Hungary Kft.
Tel-Sys Kft., Déltáv Rt., Jásztel Rt.,
Corvin Telecom Rt., F
ővárosi Csatornázási Művek rt., Szegedi Vízmű Kft., Servitec kft., Euro RSCG Budapest Rt.
Unilever Group Unilever Magyarország Kft.
NEC Corp. NEC Corp. Budapest
Hewlett-Packard Hewlett-Packard Magyarország Kft.
PSA Peugeot-Citroen S.A. Peugeot Hungária Kft.
Renault S.A. Renault Hungária Kft.
IKARUSBUS Járműgyártó Rt.
ZF-Hungária Kft.
Enron corp. Enron Energetikai Szolgáltató rt.
Enron Miskolc Erőmű Fejlőesztő Kft.
RWE AG RWE AG Magyarország
ELMŰ Rt., ÉMÁSZ Rt., Mátrai Erőmű Rt., Novacom Távközlési Kft., V.R.A.M. Távközlési Rt., Tigáz Rt., RWE-En BW Magyarország kft.
Procter & Gamble Procter & Gamble Magyarország Kft.
Hyginett Kft.
Compaq Computer Corp. Compaq Computer Magyarország Kft.
Lucent Technologies Lucent Technologies Magyarország Kft.
ABN Amro Holding ABN AMRO (Magyar) Bank Rt.
ABN AMRO Befektetési Alapkezelő Rt.
ABN AMRO Biztosító Rt.
Pannonlízing Rt.
Generali Generai-Providencia Biztoító Rt.
Európai Utazási Biztosító Rt.
Lakáskassza Rt.
EA-Generali Építő és Tervező Kft.
Deutsche Telecom Magyarcom Szolgáltató Komunikációs Kft
Matáv Rt.,
Westel 900GSM mobiltávközlési Rt.
Westel Rádiótelefon Kft.
MCI Wolrdcom MCI Wolrdcom International (Hungary) Kft.
ThyssenKrupp AG Thyssen Production Systems Kft.
Thyssen Szetra Kft.
Thyssen Lift Kft.
Ferroglobus Rt.
Krupp Hoesch Bausysteme Kereskedelmi Képviselet
Bayer AG Bayer Hungária Kft.
Suez Lyonnaise des Eaux Lyonnaise des Eaux Kereskedelmi Képviselete
Fővárosi Vízművek Rt., Kaposvári Vízművek Kft., Pécsi Vízmű Rt., Hungáriavíz Rt., Hídépítő Rt., Dunamenti Erőmű Rt.
HypoVereinsbank HypoVereinsbank Hungária Rt.
Hypo-Lesaing Hungária Kft.
Merck & Co. Merck Sharp & Dohme Kft.
Tesco Plc. Tesco Global Áruházak Rt.
Philips Philips Magyarország Kft.
Philips Components Electronikai és Mechanikai Kft.,
Philips Végszerelő Központ Magyarország Kft.
ENI ENI Magyarországi Képviselet,
AgipHungária Rt.,
Tigáz Rt.
Dunastyr Polisztirolgyártó Rt.
Motorola Motorola Magyarország Kft.
Société Générale Société Générale Hungária Bank Rt.
BASF AG BASF Hungária Kft
Elastorgan Kemipur Poliuretan System Kft.
Knoll Hungária Kereskedelmi Képviselet
Johnson & Johnson Johnson & Johnson Kft.
Robert Bosh GmbH Robert Bosh Kft..
Robert Bosh Elektronikai Gyártó Kft.,
Digital Disk Drives
DuPont DuPont Magyarország Kft.
Ericsson Ericsson Magyarország Kft.
Alcatel Alcatel Hungary Kft.
UTI-Kisduna-Com Rt.
UIT-Bakonytel Rt.
UTI-Dunatel Rt.
UTI-Egom-Com Rt.
ABB Asea Brown Boveri ABB Magyarország Kft.
ABB Enerir Kft.
ABB Alstom Power Hungária rt.
Microsoft Corp. Microsoft Magyaroszág Kft.
Aventis Aventis Pharma Szolgáltató kft.
Aventis CorpScience Magyarország kft.
Viag AG Bayernwerk Hungária Rt.
Dédász Rt.
Kögáz Rt.
Édász Rt.
Titász Rt.
Győri Erőmű Rt.
Credit Suisse Group Credit Suisse first Boston Budapest Rt.
Winterthur Biztosító Rt.
Winterthur Pénztárszolgáltató Rt.

A HVG Zsebvilág 2000 (A század cégei) alapján

 

A 100 legnagyobb gazdaság 1999-ben (országok és cégek)

 

Ország/Cég

GDP/bevétel (millió USD)

 

Ország/Cég

GDP/bevétel (millió USD)

1

Egyesült Államok

8708 870

51

Kolumbia

88 596

2

Japán

4395 083

52

AXA

87 645,7

3

Németország

2081 202

53

IBM

87 548

4

Franciaország

1410 262

54

Szingapúr

84 945

5

Nagy Britannia

1373 612

55

Írország

84 861

6

Olaszország

1149 958

56

BP Amoco

83 556

7

Kína

1149 814

57

Citigroup

82 005

8

Brazilia

760 345

58

Volkswagen

80 072,7

9

Kanada

612 049

59

Nippon Life Insurance

78 515,1

10

Spanyolország

562 245

60

Fülöp-szigetek

75 350

11

Mexikó

474 951

61

Siemens

75 337

12

India

459 765

62

Malajzia

74 634

13

Dél-Korea

406 940

63

Allianz

74 178,2

14

Ausztrália

389 691

64

Hitachi

71 858,5

15

Hollandia

384 766

65

Chile

71 092

16

Oroszország

375 345

66

Matsushita Electric Ind.

65 555,6

17

Argentína

281 942

67

Nissho Iwai

65 393,2

18

Svájc

260 299

68

ING Group

62 492,4

19

Belgium

245 706

69

AT&T

62 391

20

Svédország

226 388

70

Philip Morris

61 751

21

Ausztria

208 949

71

Sony

60 052,7

22

Törökország

188 374

72

Pakisztán

59 880

23

General Motors

176 558

73

Deutsche Bank

58 585,1

24

Dánia

174 363

74

Boeing

57 993

25

Wal-Ma rt

166 809

75

Peru

57 318

26

ExxonMobil

163 881

76

Csehország

56 379

27

Ford Motor

162 558

77

Dai-Ichi Mutual Life Ins.

55 104,7

28

DaimlerChrysler

159 985,7

78

Honda M otor

54 773,5

29

Lengyelország

154 146

79

Assicurazioni Generali

53 723,2

30

Norvégia

145 449

80

Nissan Motor

53 679,9

31

Indonézia

140 964

81

Új-Zéland

53 622

32

Dél-Afrika

131 127

82

E.On

52 227,7

33

Szaud-Arábia

128 892

83

Toshiba

51 634,9

34

Finnország

126 130

84

Bank of America

51 392

35

Görögország

123 934

85

Fiat

51 331,7

36

Thaiföld

123 887

86

Nestle

49 694,1

37

Mitsui

118 555,2

87

SBC Communications

49 489

38

Mitsubishi

117 765,6

88

Credit Suisse

49 362

39

Toyota Motor

115 670,9

89

Magyarország

48 355

40

General Electric

111 630

90

Hewlett-Packard

48 253

41

Itochu

109 068,9

91

Fujitsu

47 195,9

42

Portugal

107 716

92

Algeria

47 015

43

Royal Dutch/Shell

105 366

93

Metro

46 663,6

44

Venezuela

103 918

94

Sumitomo Life Insur.

46 445,1

45

Irán

101 073

95

Bangladesh

45 779

46

Izrael

99 068

96

Tokyo Electric Power

45 727,7

47

Sumitomo

95 701,6

97

Kroger

45 351,6

48

Nippon Tel & Tel

93 591,7

98

Total Fina Elf

44 990,3

49

Egyiptom

92 413

99

NEC

44 828

50

Marubeni

91 807,4

100

State Farm Insurance

44 637,2

Források:
bevételek - Fortune, July 31, 2000.;
GDP - World Bank, World Development Report 2000.
International Policy Studies 2000

 

A 200 legnagyobb vállalat 1999-ben

 

Cég neve

Bevétel
(millió dollár)

Nyereség
(millió dollár)

Foglalkoztatottak
száma

Tevékenység

Ország

1

General Motors

176,558.0

6,002.0

388,000

Járműipar

USA

2

Wal-Mart

166,809.0

5,377.0

1,140,000

Kereskedelem

USA

3

Exxon Mobil

163,881.0

7,910.0

106,000

Olajipar

USA

4

Ford Motor

162,558.0

7,237.0

364,550

Járműipar

USA

5

DaimlerChrysler

159,985.7

6,129.1

466,938

Járműipar

Németország

6

Mitsui

118,555.2

320.5

38,454

Kereskedelem

Japán

7

Mitsubishi

117,765.6

233.7

42,050

Kereskedelem

Japán

8

Toyota Motor

115,670.9

3,653.4

214,631

Járműipar

Japán

9

General Electric

111,630.0

10,717.0

340,000

Pénzügyi szolgáltatás

USA

10

Itochu

109,068.9

-792.8

5,306

Kereskedelem

Japán

11

Royal Dutch/Shell Group

105,366.0

8,584.0

96,000

Olajipar

Brit / Holland

12

Sumitomo

95,701.6

314.9

33,057

Kereskedelem

Japán

13

Nippon Tel & Tel

93,591.7

-609.0

223,954

Távközlés

Japán

14

Marubeni

91,807.4

18.5

32,000

Kereskedelem

Japán

15

AXA

87,645.7

2,155.8

92,008

Biztosítás

Franciaország

16

IBM

87,548.0

7,712.0

307,401

Számítógépgyártás

USA

17

BP Amoco

83,556.0

5,008.0

80,400

Olajipar

Nagy-Britannia

18

Citigroup

82,005.0

9,867.0

176,900

Pénzügyi szolgáltatás

USA

19

Volksw agen

80,072.7

874.7

306,275

Járműipar

Németország

20

Nippon Life Insurance

78,515.1

3,405.4

71,434

Biztosítás

Japán

21

Siemens

75,337.0

1,773.7

443,000

Elektronika

Németország

22

Allianz

74,178.2

2,382.1

113,584

Biztosítás

Németország

23

Hitachi

71,858.5

152.0

398,348

Elektronika

Japán

24

Matsushita Electric Ind.

65,555.6

895.5

290,448

Elektronika

Japán

25

Nissho Iw ai

65,393.2

91.8

18,446

Kereskedelem

Japán

26

ING Group

62,492.4

5,250.2

86,040

Biztosítás

Netherlands

27

AT&T

62,391.0

3,428.0

147,800

Távközlés

USA

28

Philip Morris

61,751.0

7,675.0

137,000

Élelmiszer- és dohányipar

USA

29

Sony

60,052.7

1,094.2

189,700

Elektronika

Japán

30

Deutsche Bank

58,585.1

2,694.4

93,232

Pénzügyi szolgáltatás

Németország

31

Boeing

57,993.0

2,309.0

197,000

Repülőgépgyártás

USA

32

Dai-Ichi Mutual Life Insur.

55,104.7

1,672.2

60,792

Biztosítás

Japán

33

Honda Motor

54,773.5

2,356.7

112,000

Járműipar

Japán

34

Assicurazioni Generali

53,723.2

871.5

56,593

Biztosítás

Olaszország

35

Nissan Motor

53,679.9

-6,146.2

141,526

Járműipar

Japán

36

E.On

52,227.7

2,845.9

131,602

Kereskedelem

Németország

37

Toshiba

51,634.9

-251.5

190,870

Elektronika

Japán

38

Bank of America

51,392.0

7,882.0

155,906

Pénzügyi szolgáltatás

USA

39

Fiat

51,331.7

376.5

221,043

Járműipar

Olaszország

40

Nestle

49,694.1

3,144.3

230,929

Élelmiszer- és dohányipar

Svájc

41

SBC Communications

49,489.0

8,159.0

204,530

Távközlés

USA

42

Credit Suisse

49,362.0

3,475.1

63,963

Pénzügyi szolgáltatás

Svájc

43

Hewlett-Packard

48,253.0

3,491.0

84,400

Számítógépgyártás

USA

44

Fujitsu

47,195.9

383.8

188,000

Számítógépgyártás

Japán

45

Metro

46,663.6

295.1

171,440

Kereskedelem

Németország

46

Sumitomo Life Insurance

46,445.1

1,562.7

65,514

Biztosítás

Japán

47

Tokyo Electric Power

45,727.7

785.3

48,255

Közüzemi szolgáltatások

Japán

48

Kroger

45,351.6

955.9

213,000

Kereskedelem

USA

49

Total Fina Elf

44,990.3

1,621.4

69,852

Olajipar

Franciaország

50

NEC

44,828.0

93.5

154,787

Elektronika

Japán

51

State Farm Insurance

44,637.2

1,034.1

78,643

Biztosítás

USA

52

Vivendi

44,397.8

1,526.8

275,000

Engineering, Construction

Franciaország

53

Unilever

43,679.9

2,953.1

255,000

Élelmiszer- és dohányipar

Brit/Neth

54

Fortis

43,660.2

2,470.4

62,000

Pénzügyi szolgáltatás

Gium/Netherla

55

Prudential

42,220.3

877.0

22,372

Biztosítás

Nagy-Britannia

56

CGNU

41,974.4

833.3

49,209

Biztosítás

Nagy-Britannia

57

Sears Roebuck

41,071.0

1,453.0

326,000

Kereskedelem

USA

58

American Int'l Group

40,656.1

5,055.4

55,000

Biztosítás

USA

59

Peugeot

40,327.9

777.6

165,800

Járműipar

Franciaország

60

Enron

40,112.0

893.0

17,900

Energy

USA

61

Renault

40,098.6

569.6

159,608

Járműipar

Franciaország

62

BNP Paribas

40,098.6

1,582.9

77,472

Pénzügyi szolgáltatás

Franciaország

63

Zurich Finance

39,962.0

3,260.0

68,785

Biztosítás

Svájc

64

Carrefour

39,885.7

805.6

297,290

Kereskedelem

Franciaország

65

TIAA-CREF

39,410.2

1,024.1

5,546

Biztosítás

USA

66

HSBC Holdings

39,348.1

5,407.8

146,897

Pénzügyi szolgáltatás

Nagy-Britannia

67

ABN Amro Holding

38,820.7

2,741.4

109,938

Pénzügyi szolgáltatás

Netherlands

68

Compaq Computer

38,525.0

569.0

76,100

Számítógépgyártás

USA

69

Home Depot

38,434.0

2,320.0

182,563

Kereskedelem

USA

70

Munich Re Group

38,400.4

1,208.5

33,245

Biztosítás

Németország

71

RWE Group

38,357.5

1,300.8

155,576

Energia

Németország

72

Lucent Technologies

38,303.0

4,766.0

153,000

Hálózati kommunikáció

USA

73

Procter & Gamble

38,125.0

3,763.0

110,000

Kozmetika

USA

74

Elf Aquitaine

37,918.3

2,210.2

57,400

Olajipar

Franciaország

75

Deutsche Telekom

37,835.1

1,336.5

195,788

Távközlés

Németország

76

Albertson's

37,478.1

404.1

235,000

Kereskedelem

USA

77

Worldcom

37,120.0

4,013.0

77,000

Távközlés

USA

78

McKesson HBOC

37,100.5

723.7

21,100

Kereskedelem

USA

79

Fannie Mae

36,968.6

3,911.9

3,900

Pénzügyi szolgáltatás

USA

80

BMW

36,695.9

-2,652.8

114,952

Járműipar

Németország

81

Kmart

35,925.0

403.0

275,000

Kereskedelem

USA

82

Koninklijke Ahold

35,798.1

802.3

208,983

Kereskedelem

Netherlands

83

Texaco

35,690.0

1,177.0

18,363

Olajipar

USA

84

Merrill Lynch

34,879.0

2,618.0

67,200

Pénzügyi szolgáltatás

USA

85

ENI

34,091.0

3,047.5

72,023

Olajipar

Olaszország

86

Meiji Life Insurance

33,966.6

682.9

38,987

Biztosítás

Japán

87

Morgan Stanley Dean Witter

33,928.0

4,791.0

55,288

Pénzügyi szolgáltatás

USA

88

Mitsubishi Electric

33,896.2

223.0

116,588

Elektronika

Japán

89

Chase Manhattan

33,710.0

5,446.0

74,801

Pénzügyi szolgáltatás

USA

90

Target

33,702.0

1,144.0

182,650

Kereskedelem

USA

91

Suez Lyonnaise des Eaux

33,559.7

1,549.3

222,000

Energia

Franciaország

92

Royal Philips Electronics

33,556.6

1,919.0

229,341

Elektronika

Netherlands

93

Verizon Communications

33,174.0

4,202.0

145,416

Távközlés

USA

94

Credit Agricole

32,923.5

2,527.5

86,117

Pénzügyi szolgáltatás

Franciaország

95

Thyssen Krupp

32,798.0

293.8

184,770

Ipari, mezőgazd. gépgy.

Németország

96

Merck

32,714.0

5,890.5

62,300

Gyógyszeripar

USA

97

Chevron

32,676.0

2,070.0

36,490

Olajipar

USA

98

Bank of Tokyo-Mitsubishi

32,623.6

1,148.7

17,412

Pénzügyi szolgáltatás

Japán

99

JC Penney

32,510.0

336.0

260,000

Kereskedelem

USA

100

SK

31,997.3

611.5

22,898

Olajipar

South Korea

101

Hypovereinsbank

31,868.1

382.9

46,170

Pénzügyi szolgáltatás

Németország

102

Hyundai

31,669.4

19.2

880

Kereskedelem

South Korea

103

BASF

31,437.9

1,319.3

104,628

Vegyipar

Németország

104

Motorola

30,931.0

817.0

121,000

Elektronika

USA

105

BT

30,546.0

3,311.3

136,800

Távközlés

Nagy-Britannia

106

Tesco

30,351.9

1,088.4

134,896

Kereskedelem

Nagy-Britannia

107

Olivetti

30,087.8

5,268.3

129,073

Távközlés

Olaszország

108

Mitsubishi Motors

29,951.3

-260.1

65,485

Járműipar

Japán

109

Robert Bosch

29,727.2

427.6

194,889

Járműipar

Németország

110

Samsung

29,715.2

59.1

4,800

Kereskedelem

South Korea

111

Intel

29,389.0

7,314.0

70,200

Elektronika

USA

112

Bayer

29,141.6

2,135.5

120,400

Vegyipar

Németország

113

France Telecom

29,048.8

2,952.6

174,262

Távközlés

Franciaország

114

Safeway

28,859.9

970.9

193,000

Kereskedelem

USA

115

Ito-Yokado

28,670.9

423.6

97,040

Kereskedelem

Japán

116

Ingram Micro

28,068.6

183.4

15,378

Kereskedelem

USA

117

Repsol YPF

28,048.3

1,078.4

37,000

Olajipar

Spain

118

EI Du Pont de Nemours

27,892.0

7,690.0

94,000

Vegyipar

USA

119

Fuji Bank

27,815.8

474.5

14,151

Pénzügyi szolgáltatás

Japán

120

UBS

27,651.9

4,193.3

49,058

Pénzügyi szolgáltatás

Svájc

121

Johnson & Johnson

27,471.0

4,167.0

97,800

Gyógyszeripar

USA

122

Costco Wholesale

27,456.0

397.3

52,500

Kereskedelem

USA

123

Time Warner

27,333.0

1,948.0

69,722

Szórakoztatóipar

USA

124

Sumitomo Bank

27,065.2

555.7

14,394

Pénzügyi szolgáltatás

Japán

125

United Parcel Service

27,052.0

883.0

344,000

Posta és szállítás

USA

126

Samsung Electronics

26,991.5

2,671.0

54,058

Elektronika

Dél-Korea

127

Allstate

26,959.0

2,720.0

47,346

Biztosítás

USA

128

Industrial Bank of Japan

26,939.9

635.4

7,394

Pénzügyi szolgáltatás

Japán

129

CNP Assurances

26,802.5

464.2

2,560

Biztosítás

Franciaország

130

Prudential Insurance

26,618.0

813.0

59,530

Biztosítás

USA

131

Aetna

26,452.7

716.9

55,900

Biztosítás

USA

132

Asahi Mutual Life Insur.

26,246.1

420.1

28,840

Biztosítás

Japán

133

Commerzbank

26,221.1

971.7

34,870

Pénzügyi szolgáltatás

Németország

134

J. Sainsbury

26,218.0

562.4

116,946

Kereskedelem

Nagy-Britannia

135

L.M. Ericsson

26,052.3

1,467.1

103,290

Elektronika

Svédország

136

Royal & Sun Alliance

26,018.0

140.8

46,494

Biztosítás

Nagy-Britannia

137

Bank One Corp

25,986.0

3,479.0

86,198

Pénzügyi szolgáltatás

USA

138

Mitsubishi Heavy Ind.

25,820.6

-1,230.4

64,991

Ipari, mezőgazd. gépgy.

Japán

139

Tomen

25,747.6

-848.9

9,827

Kereskedelem

Japán

140

Nichimen

25,702.7

26.4

19,000

Kereskedelem

Japán

141

USX

25,610.0

698.0

51,003

Olajipar

USA

142

Santander Central Hispano

25,582.6

1,677.9

100,000

Pénzügyi szolgáltatás

Spain

143

Lockheed Martin

25,530.0

382.0

147,000

Repülőgépgyártás

USA

144

Metlife

25,426.0

617.0

42,300

Biztosítás

USA

145

Goldman Sachs Group

25,363.0

2,708.0

15,361

Pénzügyi szolgáltatás

USA

146

GTE

25,336.2

4,032.8

100,000

Távközlés

USA

147

Daiei

25,320.1

-195.2

47,953

Kereskedelem

Japán

148

Dell Computer

25,265.0

1,666.0

36,500

Számítógép

USA

149

United Technologies

25,242.0

1,531.0

148,300

Légiközlekedés

USA

150

Bellsouth

25,224.0

3,448.0

96,200

Távközlés

USA

151

Cardinal Health

25,033.6

456.3

36,000

Kereskedelem

USA

152

Mannesmann

24,816.3

103.5

130,860

Ipari, mezőgazd. gépgy.

Németország

153

ABB

24,681.0

1,614.0

164,154

Elektronika

Svájc

154

Conagra

24,594.3

358.4

84,644

Élelmiszer- és dohányipar

USA

155

International Paper

24,573.0

183.0

99,000

Fa- és papíripar

USA

156

Alcatel

24,558.1

686.9

115,712

Távközlés

Franciaország

157

Telefonica

24,487.7

1,925.1

127,193

Távközlés

Spain

158

Saint-Gobain

24,482.4

1,307.7

164,698

Építőipar

Franciaország

159

Freddie Mac

24,268.0

2,223.0

3,500

Pénzügyi szolgáltatás

USA

160

Nippon Mitsubishi Oil

24,214.8

-43.6

15,964

Olajipar

Japán

161

Autonation

24,206.6

282.9

33,000

Kereskedelem

USA

162

Nippon Steel

24,074.5

100.3

54,300

Nehézipar

Japán

163

Berkshire Hathaw ay

24,028.0

1,557.0

48,000

Biztosítás

USA

164

Aegon

23,865.8

1,674.7

24,316

Biztosítás

Netherlands

165

Honeyw ell International

23,735.0

1,541.0

120,000

Légiközlekedés

USA

166

Groupe Auchan

23,493.6

339.2

116,413

Kereskedelem

Franciaország

167

Walt Disney

23,402.0

1,300.0

120,000

Szórakoztatóipar

USA

168

Societe Generale

23,398.6

2,476.8

64,600

Pénzügyi szolgáltatás

Franciaország

169

Kansai Electric Pow er

23,246.2

469.7

26,573

Közüzemi szolgáltatások

Japán

170

Dresdner Bank

23,208.8

1,123.2

50,659

Pénzügyi szolgáltatás

Németország

171

Canon

23,062.0

617.7

81,009

Számítógépgyártás

Japán

172

Lloyds TSB Group

22,836.7

4,068.0

76,056

Pénzügyi szolgáltatás

Nagy-Britannia

173

Tyco International

22,496.5

985.3

182,000

Elektronika

USA

174

East Japan Railway

22,478.5

601.4

82,747

Vasúti közlekedés

Japán

175

Jusco

22,451.3

-25.2

34,375

Kereskedelem

Japán

176

Rabobank

22,373.6

n/a

53,144

Pénzügyi szolgáltatás

Netherlands

177

Mitsui Mutual Life Insurance

22,223.8

964.8

21,419

Biztosítás

Japán

178

First Union

22,084.0

3,223.0

71,659

Pénzügyi szolgáltatás

USA

179

Wells Fargo

21,795.0

3,747.0

89,355

Pénzügyi szolgáltatás

USA

180

Duke Energy

21,742.0

1,507.0

21,000

Közüzemi szolgáltatások

USA

181

New York Life Insurance

21,679.3

554.8

7,349

Biztosítás

USA

182

Novartis

21,608.9

4,432.3

81,854

Gyógyszeripar

Svájc

183

Barclays

21,573.0

2,846.3

77,000

Pénzügyi szolgáltatás

Nagy-Britannia

184

Nortel Netw orks

21,287.0

-324.0

80,627

Hálózati kommunikáció

Canada

185

American Express

21,278.0

2,475.0

88,378

Pénzügyi szolgáltatás

USA

186

Nokia

21,090.4

2,748.8

55,260

Elektronika

Finnország

187

Loews

20,952.6

363.2

27,618

Kereskedelem

USA

188

PG&E

20,820.0

-73.0

22,433

Közüzemi szolgáltatások

USA

189

Conoco

20,817.0

744.0

16,700

Olajipar

USA

190

Viag

20,758.8

506.5

81,809

Kereskedelem

Németország

191

Cigna

20,644.0

1,774.0

41,900

Egészségügy

USA

192

Hyundai Motor

20,566.3

461.6

51,000

Járműipar

South Korea

193

Pepsico

20,367.0

2,050.0

118,000

Élelmiszer- és dohányipar

USA

194

Supervalu

20,339.1

242.9

80,000

Kereskedelem

USA

195

AMR

20,262.0

985.0

113,000

Légiközlekedés

USA

196

Bristol-Myers Squibb

20,222.0

4,167.0

54,500

Gyógyszeripar

USA

197

Groupe Pinault-Printemps

20,144.1

666.4

89,178

Kereskedelem

Franciaország

198

Sara Lee

20,012.0

1,191.0

138,000

Élelmiszer- és dohányipar

USA

199

FleetBoston

20,000.0

2,038.0

59,157

Pénzügyi szolgáltatás

USA

200

Sanwa Bank

19,999.9

1,073.2

12,997

Pénzügyi szolgáltatás

Japán

             
 

A 200 cég összesen

8,307,745.6

385,125.8

22,682,166

   
 

A világ összesen

30,211,993.0

 

2,892,000,000

   
 

A 200 cég a világ %-ában

27.5

 

0.78

   

Forrás: Fortune, July 31, 2000.; International Policy Studies 2000

 

Irodalomjegyzék

Árva László - Diczházi Bertalan: GLOBALIZÁCIÓ és külföldi működő tőkeberuházások Magyarországon; Kairosz Kiadó / Növekedéskutató, 1998

Bennett, Dan: The creation & development of English commercial corporations and the abolition of democratic control over their behaviour; http://www.corporatewatch.org/pages/dan_corp.html

Corporate Watch: What's wrong with corporations?; http://www.corporatewatch.org/pages/corporations.html

Friends of the Earth, EWNI: The Citizens' Guide to Trade, Environment and Sustainability; London, 2001., www.foei.org

Friends of the Earth International: Interlinkages, Issue 12/13 December 2000/January 2001

GAIA Sajtószemle 1992-2001 közötti számai, http://foek.hu/gaia

Kalas György: Környezetvédelmi jelzések, logók; Ökológiai Stúdió Alapítvány, 2001

Kukabúrár; www.kukabuvar.hu

Korten, David C.: Tőkés társaságok világuralma; Kapu kiadó, Budapest, 1996

Mander, Jerry - Goldsmith, Edward: The Case against the Global Economy; Sierra Club Books, 1996

Móra Vera: A Suzuki-kaland és más kis történetek a gépkocsi-iparról; GAIA Sajtószemle, 266. szám

Nyberg, Mikael: The Green Capitalists - A report about large corporations and the environment; Friends of the Earth Sweden, 1998

Pataki György - Radácsi László: Alternatív kapitalisták; Új Paradigma Kiadó, Szentendre 2000

Sarah Anderson - John Cavanagh: The Rise of Corporate Power; Institute of Polcy Studies, Washington, 2000

http://www.ips-dc.org/downloads/Top_200.pdf

Shell acknowledges arms purchases; Nigeria Torady Online, Monday, 5 February 2001

Zsebvilág 2000 - A század cégei; HVG Kiadó Rt., Budapest 2000


* Azóta újabb vállatösszevonás következtében a Novatris és Zeneca házasságából még nagyobb agrokémiai, gyógyszeripari vállalatóriás született, a Syngenta. [VISSZA]