Vissza a kezdőlapra


VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
 
Könyvek, albumok a művészről
Cikkek, tanulmányok
Általános művek a korszakról és a stílusról
 
KEZDŐLAPKÖNYVEK, ALBUMOK


Barabás Miklós emlékiratai / közli Kézdi Kovács László
Budapest : Franklin Társulat, 1902

A magyar képírás úttörői / Malonyay Dezső
Budapest : Franklin-Társulat, 1905

Barabás Miklós művészete / Szentiványi Gyula
Budapest : Amicus, 1927

Magyar mesterművek Budapest Székesfőváros Képtára gyűjteményében / [bev. Kopp Jenő]
Budapest : Officina, 1942

Barabás Miklós / Hoffman Edit
Budapest : Művelt Nép, 1950

Egy festő ifjúsága : Barabás Miklós diákévei / Mándy Iván
Budapest : Ifjúsági Kvk., 1955

Markó, Barabás, Munkácsy / Szabó Júlia
Budapest : Képzőműv. Alap K., 1963

Barabás Miklós : 1810-1898 / Szvoboda D. Gabriella
Budapest : Képzőműv. K., 1983

Barabás Miklós önéletrajza / sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Banner Zoltán
Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1985

Barabás Miklós (1810-1898) akvarelljei : Magyar Nemzeti Galéria, 1985. március / [a kiállítást rend. Szabó Katalin és Szvoboda D. Gabriella] ; [az előszót írta és a katalógust összeáll. Szvoboda D. Gabriella]
Budapest : MNG, 1985

Erdélyi csillagok / Bánffy Miklós (et al.)
Csíkszereda : Pro-Print, 1998

Barabás Miklós, 1810-1898 : Előadások a művész halálának 100. évfordulójára szervezett konferencián : Sepsiárkos 1998. június 21. szerk. Jánó Mihály ; [előadások Murádin Jenő et al.]
Sepsiszentgyörgy : Charta, 2001

A csőszház : [kisregény] / Mándy Iván
Budapest : Holnap, 2002CIKKEK, TANULMÁNYOK


Barabás Miklós Pestre érkezése 1835-ben és első sikerei
Művészet, Kilencedik évfolyam, 1910 Negyedik szám 159-163. oldal

Barabás Miklós 1810-1910 : Szmrecsányi Miklós emlékbeszéde az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat 1910 április hó 10-én tartott közgyűlésén
Művészet, Kilencedik évfolyam, 1910 Negyedik szám 146-158. oldal

Bálint Aladár: A Szépművészeti Múzeum Barabás-kiállítása
Nyugat 1915. 23. szám

Szegedy-Maszák Mihály: Barabás Miklós és a '48-as forradalom
Magyar nemzet. 56. 1993. 61. 19.

Szegedy-Maszák Mihály: Száz éve halt meg Barabás Miklós
Protestáns szemle. 7. 1998. 3. 182-185. oldal

Rászlai Tibor: Magától lett művész: Barabás Miklós
Havi magyar fórum. 6. 1998. 5. 73-74. oldal

Halászné Szilasi Ágota: "Színárnyalatok, melyek a vidéket befestik." Barabás Miklós akvarelljeiről
Új művészet. 9. 1998. 7. 4-7. oldal

Keserü Katalin: Egy magyar karrier. Barabás Miklós nyomában
Új művészet. 9. 1998. 10. 24-27. oldal

Sylvester Lajos: Arckép háttérrel. Barabás Miklós centenáriumára
Magyar napló. 10. 1998. 12. 49-53. oldal

Kostyál László: Barabás Miklósra emlékezve. Barabás Miklós alkotásai a Göcseji Múzeum gyűjteményében
Pannon tükör. 5. 2000. 5-6. 66-69. oldal

Kostyál László: Barabás Miklósra emlékezve
Barabás Miklós alkotásai a Göcseji Múzeum gyűjteményében
PANNON-TÜKÖR, 5. évfolyam, 5-6. szám, 2000. szeptember-december 66-69. oldalÁLTALÁNOS MŰVEK


A magyar festőművészet albuma (A Pesti Napló előfizetőinek készült kiadás)
Hornyánszky V. Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, [é.n.]

Az új magyar festészet története 1800-tól napjainkig / Genthon István
Budapest : 1935

Magyar festészet a XIX. században / Pogány Ö. Gábor
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1955

Nagy magyar művészek / Lyka Károly
Budapest : Gondolat, 1957

A magyarországi művészet története / Főszerkesztő: Fülep Lajos
Corvina Kiadó, 1970

Klasszicizmus és romantika / Zádor Anna
Corvina Kiadó, 1976

A művészetek története / Lyka Károly
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1977

A klasszicizmus / Rónay György
Gondolat Kiadó, 1978

Kis magyar művészettörténet : A honfoglalás korától a XIX. század végéig / Dercsényi Dezső, Zádor Anna
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1980

A magyarországi művészet története / főszerkesztő Aradi Nóra ; Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981-

A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig / Aradi Nóra
Budapest : Gondolat, 1983

A XIX. század festészete Magyarországon / Szabó Júlia
Corvina Kiadó, 1985

A magyar klasszicizmus
Unikornis Kiadó, 1996

Művészettörténet vázlatokban / Szabó Attila
Győr, 2000.

Magyar művészet 1800-tól napjainkig / Beke-Gábor-Prakfalvi-Sisa-Szabó
Corvina Kiadó, 2002Vissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére