Előszó

Munkám talán túlságosan bőséges anyagot tár az olvasó elé, amikor a könyv évezredes történetével kapcsolatban a könyvillusztrálás válfajaival is foglalkozik. Az anyag bősége még nem jelenti könyvem teljességét. Nem nyomdatörténeti szakkönyvet akartam az olvasó kezébe adni, de igyekeztem rávilágítani arra, hogyan jutott el évszázadokon át a könyv mai megjelenési formájáig. Ezen túl inkább a szép könyv iránt való érdeklődést igyekeztem felkelteni, valamint átplántálni abból a sok örömből, gyönyörűségből, amit nekem a szép könyvekkel való foglalkozás jelentett. Munkám nem a kutató tudós munkája. Könyvemben olyan sorok is találhatók amelyekben túlzottan lelkes hangot ütök meg. De talán ez megbocsátható a régi nyomdászmesternek, a könyv áhítatos rajongójának.

Budapest, 1955. augusztus hava

Tevan Andor


kezdőlap - első fejezet