Várkonyi Nándor

AZ ÍRÁS ÉS A KÖNYV TÖRTÉNETE


TARTALOM


Szakmailag lektorálta, szerkesztette,
lábjegyzetekkel, utószóval és névmutatóval ellátta,
a képanyagot válogatta és az irodalomjegyzéket összeállította:
dr. Keresztúri József
Szerkesztette és a szöveget gondozta: Mezey Katalin
A szöveget a kézirattal összevetette: dr. Várkonyi Péter


A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogramja
és a Magyar Könyv Alapítvány
támogatása tette lehetővé.

TARTALOM

AZ ÍRÁS

I. fejezet
Bevezetés - előzmények
Beszéd és írás
Írás és műveltség
Az írás ősformái
II. fejezet
Hieroglif írás
A képírástól a betűírásig
Amerikai írások
Kína
Mezopotámia
Egyiptom
III. fejezet
Betűírás
Az ósémita és foinik ábécé
A krétai írás
A türk írások és a magyar rovásírás
IV. fejezet
Az európai írás és könyv
Görögország
Róma
A kódex

A NYOMTATÁS

I. fejezet
Papír és sajtó Európában
A papiros
A sajtó
A szedésnyomás
II. fejezet
Gutenberg és az ősnyomdászat
A találmány és a feltaláló
Gutenberg élete és műve
Az ősnyomdászat
III. fejezet
Reneszánsz, humanizmus, hitújítás
A polgári rend
Humanizmus és hitújítás
Nyomtatás és könyv a 16. században
IV. fejezet
Barokk és ellenreformáció (17. század)
A könyv élete a 17. században
V. fejezet
Rokokó, újklasszicizmus, felvilágosodás (18. század)
A rokokó könyve
Felvilágosodás, újklasszicizmus
A könyv élete a 18. században


Utószó
A szerkesztéshez felhasznált szakirodalom
Függelék
Töredékes szövegek
Néhány megjegyzés