A magyar nép művészete
  IV. KÖTET
A dunántuli magyar nép művészete (Veszprém, Zala, Somogy, Tolna)

Bakonytól a tolnamegyei Sárközig

Viselet s női kézimunka; varrás, fonás, szövés; kékfestés.

Templom.

A ház és ami a házban van.

Temető.