Szüret
Szüret ábrázolása Comenius Orbis pictusában - fametszet, 1685
Magyar művelődéstörténet III. A kereszténység védőbástyája.
Szerkesztette: Domanovszky Sándor.
Magyar Történelmi Társulat, Budapest, é.n. 177. oldal.