őrszó

Minden oldal alján kiszedték a következő oldal kezdősorának kezdőszavát, nehogy a lapok összekeveredjenek. Az őrszavak tehát a szöveg folyamatosságát őrizték. Ezt a gyakorlatot is a kódexekből vette át a nyomdászat.

ÁP-SzJú