Invalidus kaszárnya
Kleiner: Az Invalidus kaszárnya Martinelli tervei szerint, 1739
Régi budai és pesti látképek. Szerkesztette: Wellner István.
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1972, 8. tábla.
Budapesti Történeti Múzeum