Bécs, Theresianum
A Theresianum épülete Bécsben - rézmetszet, 18. század
Magyar művelődéstörténet 4. kötet. Barokk és felvilágosodás.
Főszerkesztő: Domanovszky Sándor
Magyar Történelmi Társulat, Budapest, é.n. 147. oldal