Fiume
Dudits Andor: Fiume visszacsatolása Magyarországhoz - historizáló festmény
Marczali Henrik: Magyarország története III. Károlytól a bécsi congresszusig 1711-1815
A magyar nemzet története. Szerkesztette: Szilágyi Sándor.
Athéneum, Budapest, 1898, VIII. kötet, 308. oldal utáni tábla.