Szalay László (1813-1864)

Szalay László 2.
Jogtudós, történetíró, liberális politikus. Nemesi hivatalnok-értelmiségi családból származott. Apja halála után polgári származású anyja neveli. A pesti egyetemen tanul bölcseletet és jogot, Eötvös József baráti köréhez tartozik. Az 1830-as évek végétől neves jogi szakíró, liberális publicista, részt vett a büntetőjogi választmány munkálataiban. 1843-ban Korpona város követeként az országgyűlésen a városok jogaiért és a népképviseleti országgyűlésben összpontosuló hatalomgyakorlásért szállt síkra. A centralisták orgánumává váló Pesti Hírlap szerkesztője 1844/45-ben. 1848-ban az igazságügyminisztérium osztályvezetője, de hamarosan a frankfurti német parlamentnél, majd Párizsban és Londonban képviseli a magyar kormányt. A szabadságharc után Svájcban, majd 1855-től hazatérve Pesten a történettudománynak szenteli magát. 1861-ben képviselőként Deák híve. Ez évtől haláláig az Akadémia főtitkára.

DT